Skladišne štetočine i priprema za uskladištenje žitarica-PSSS Šabac

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 4 nedelje ranije by Maksimović Slavica.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #588463
  Maksimović Slavica
  Učesnik

   Nakon žetve predstoji skladištenje ubranog roda.Uskladištene žitarice najčešće napadaju žišci, moljci i grinje i iz tog razloga o higijeni praznog prostora treba veoma voditi računa. Moramo znati da pre skladištenja prostor pripremimo za ovu namenu, očistiti od raznih nečistoća (zaostala zrna, paučina, prašina) i pregledati površinu zidova i poda da bi se ustanovilo da li eventualno postoje otvori koje su napravili glodari. Ukolko takvi otvori postoje, treba ih popuniti nekim tvrdim materijalom. Treba obratiti pažnju na pukotine u zidovima, jer se na tim mestima skladišni insekti najčešće zadržavaju. Ukoliko su uslovi povoljni, kukuruzni žižak i žitni moljac izleću iz skladišta u polja, kada se pšenica i kukuruz nalaze u fazi mlečne zrelosti, pa tako sa požnjevenom pšenicom i okrunjenim kukuruzom dospevaju u skladišta. Ako postoji povoljna temperatura u skladištu i vlaga, ženka polaže jaja. Tako nastaje početni napad uskladištene pšenice.Kada je roba u rinfuznom stanju ili u džakovima najčešće se mogu na takvim mestima uočiti leptiri i gusenice moljaca, žitni (Sitotroga cerealella), brašneni (Ephestia kuhniella), bakrenasti (Plodia interpunctella). Gusenice tvrdokrilaca, kao što su npr. brašnar i žižak, upliću zrna u svilene niti, nalik na paučinu. U takvim slojevima brašna nalazi se veliki broj gusenica koje povezuju čestice brašna u grudve, u sprovodnim cevima mlina pa mogu zaustaviti rad mašina. Da ne bi došlo do prenamnoženja, samim tim i otežanog suzbijanja, neophodno je delovati preventivno. Vizuelno uočiti štetočinu je veoma teško u početku. Da bi se ustanovilo prisustvo,primenjuje se uzimanje uzoraka pomoću sonde, sa više mesta u skladištu. Odrasli tvrdokrilci se vide golim okom kao i leptiri, naročito ako njihova boja odudara od boje podloge na kojoj se nalaze ili kada se uznemire pa lete iznad površine na kojoj su mirovali. Skladišne štetočine najčešće žive skriveno na nepristupačnim mestima, pukotinama, mašinama. Ako u skladištu postoji zaostala količina robe od prethodne godine, smatra se da je zaražena insektima i istu treba isprskati odgovarajućim insekticidom. U tu svrhu se mogu koristiti insekticidi koji imaju dozvolu za korišćenje za ovu namenu. Nakon mehaničkog čišćenja zatvorenog prostora treba uraditi hemijsku dezinsekciju, a ova mera je neophodna da bi se uništili insekti koji se nalaze u pukotinama gde se mehaničkim putem ne može dopreti do njih. Za ovu namenu se koriste insekticidi koji deluju parama. Za suzbijanje skladišnih štetočina mogu se koristiti neki od sledećih preparata: Actellic 50-ima širok spektar delovanja na veliki broj štetočina, odlično isparava, nema ostataka na zrnu nakon njegove primene i ima kratku karencu. Etiol ultra 10ml/t merkantilnog zrna pšenice i kukuruza; Ahilus 50EC- 2 dana pre unošenja proizvoda u skladište tretiranjem podova i zidova. U cilju očuvanja početne količine i kvaliteta žita, određivanje optimalnih uslova skladištenja neophodno je obezbediti dobro sušenje i provetravanje koje uspesno može sprečiti pojavu i razvoj štetnih organizama, odnosno smanjiti opasnost od vrlo opasnih mikotoksina u hrani.
   PSSS Šabac, Slavica Maksimović dipl.inž.zaštite bilja

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.