Sistemi gajenja maline

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 3 meseci ranije by Timotić Milivoj.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524799
  Timotić Milivoj
  Učesnik

   Kod maline postoje tri osnovna sistema gajenja : sistem žbunova, sistem pantljike i sistem špalira.
   -Sistem žbunova je stari, ekstenzivan sistem gajenja koji se retko koristi i nije pogodan za postizanje visokih prinosa. Ovaj sistem podrazumeva ostavljanje 5-8 dobro razvijenih izdanaka koji se vezuju za naslon-kočić. Ako se ne vezuju , onda se ostavlja 8-10 jače skraćenih izdanaka po žbunu. Raspored žbunova u zasadu može biti pravougaoni ili kvadratni. Pravougaoni raspored je bolji jer omogućava lakše održavanje zasada i postizanje nešto većih prinosa. Gajenje izdanaka po sistemu žbunova bez vezivanja može se primeniti kod remontantnih sorti maline kod kojih se po završetku vegetacije vrši skraćivanje izdanaka do površine zemljišta. Sve privredno značajne sorte maline imaju bujne izdanke pa se mora vršiti njihovo vezivanje uz kočić. Ovaj sistem ima veliki nedostatak a to je slaba provetrenost I pojava truleži plodova.
   -Sistem pantljike kog koga postoje dve varijante : sistem širokih pantljika čija širina iznosi 60-80 cm I sistem uskih pantljika čija širina iznosi 30-40 cm. Razmak sadnje između redova kod varijante širokih pantljika iznosi 3-3,5 metra između redova a u redu 0,25-0,50 m. Kao naslon se koriste stubovi sa jednim redom dvojnih žica na visini 100-120 cm. Dobra strana ovog sistema su jako visoki prinosi ali ima niz nedostataka kao što su : otežana berba I obrada zemljišta, slaba provetrenost I jači napad bolesti I štetočina.
   Za razliku od širokih mnogo je bolji sistem uskih pantljika koji se najviše primenjuje kod remontantnih sorti malina. Razmak sadnje se kreće od 2,5-3 m između redova I 0,25-0,50 m u redu. U ovom sistemu se kao naslon koriste stubovi sa pomoćnim bočnim letvama koje nose jedan ili dva reda dvojnih žica. Prvi red dvojnih žica se postavlja na visini 60-70 cm iznad zemlje a drugi na 120-140 cm.
   -V sistem gajenja maline je još uvek prisutan u nekim zemljama a u našoj nikada nije zaživeo jer smo sa sistema žbunova prešlli odmah na špalirski sistem gajenja. Ovaj sistem se sastoji od stubova koji se postavljaju u obliku latinskog slova V na rastojanju 5-6 m u redu. Na stubove se postavljaju dva reda žice za koje se naizmenično vezuju izdanci koji se formiraju iz pantljike širine 20-30 cm. Broj izdanaka koji se ostavlja po dužnom metro iznosi 8-10 (na svakoj strain po 4-5). Prednosti ovog načina gajenja su veći prinosi I mogućnost usmeravanja mladih izdanaka u središnji deo prostora. Nedostaci su brojni : unutrašnjost špalira je zgusnuta I slabiji je razvoj bočnih grančica unutar reda I krupnoća I obojenost plodova I izraženija je pojava njihove truleži. Kod ovog sistema je takođe otežana obrada zemljišta I berba plodova unutar špalira.
   -Sistem špalira ima mnoge prednosti u odnosu na ostale I najviše se primenjuje u komercijalnim zasadima. Omogućava laku primenu mehanizacije, dobru osvetljenost I provetravanje u zasadu čime se smanjuju uslovi za pojavu bolesti. Takođe omogućava postizanje visokih prinosa, bolji kvalitet plodova I lakšu berbu.
   Kao naslon u ovom sistemu se koriste stubovi na rastojanju od 5 m sa dva reda jednostruke žice. Razmak sadnje između redova iznosi od 2-3,2 m a u redu od 0,20-0,30 m. Prva žica se postavlja na 80-90 cm a druga na 140-150cm iznad zemlje. U proleće pred početak kretanja vegetacije odabrani izdanci se vezuju za žice pomoću PVC kanapa u kontinuitetu od početka do kraja reda.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.