Proizvodnja useva za zelenu masu u postrnoj setvi

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #588264
  Vuksanović Ljiljana
  Učesnik

   Proizvodna 2023/24.god. za ozime strnine je jako specifična .- blaga zima, veliki deficit padavina i zemljišne vlage i visoke temperature doprinele  su da su fenofaze razvoja useva bile kraće pa je i vegetacija ubrzana za 15-20 dana.  Samim tim je i žetva ranija tako da se stvaraju realni uslovi za setvu postrnih useva.

   U ratarsko- povrtarskoj proizvodnji mnogi usevi imaju sorte ili hibride kratke vegetacije  pa  mogu da se iskoriste za proizvodnju drugog useva u istoj godini. Mnogi rani usevi završavaju vegetaciju u toku juna kao što su povrtarski grašak, rana boranija, salata i dr. Na ovim parcelama mogu se gajiti usevi za proizvodnju zrna kukuruza, soje suncokreta ili nekog drugog useva. Кod svih tih biljnih vrsta postoje sorte i hibridi kratke vegetacije koje setvom u toku juna mogu sazreti i dati zadovoljavajući prinos zrna. Posle žetve pšenice i ostalih strnih žita ostaju znatno veće površine bez useva.

   Кrajem juna i početkom jula  na oslobođenim površinama u prvoj polovini jula treba zasejati kukuruz za siliranje ili različite povrtarske biljke za korišćenje u svežem stanju ili za konzerviranje kao što su kupus, karfiol, boranija krastavci i drugo povrće.

   Drugu ili postrnu proizvodnju moguće je ostvariti jedino u uslovima navodnjavanja. Sve površine u sistemima za navodnjavanje na kojima prvi (glavni) usevi završavaju vegetaciju do 15. jula treba koristiti za proizvodnju drugog useva. To će doprineti boljem korišćenju zemljišta i sistema za navodnjavanje i većem dohotku gazdinstva. Proizvodnja u cilju stvaranja većeg dohotka upućuje na sve veće korišćenje takvih površina za drugu žetvu ali je kod nas takva proizvodnja malo zastupljena.

   U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji treba poštovati pravilo da u sistemima za navodnjavanje zemljište treba da je neprekidno pod nekim usevom, tako da se mogu ostvariti dve do dve i po, ili tri žetve godišnje. Ovde se podrazumeva proizvodnja međuuseva između dva glavna useva.

   Postrna proizvodnja zelene mase za ishranu stoke u svežem stanju i siliranje je sasvim sigurna  u našim klimatskim uslovima. Кukuruz za silažu se može sejati do 15. jula kako bi mogao da formira klip i dospe do mlečne ili voštane zrelosti. Takva proizvodnja može se izvoditi u svim našim područjima do kasno u jesen, do prvih mrazeva, a moguće je ostvariti visok prinos dobrog kvaliteta.

   Ljiljana Vuksanović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.