Procedura upisa u Vinogradarski registar i Vinarski registar

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #523348
  Todorović Magdalena
  Učesnik

   Procedura upisa u Vinogradarski registar i Vinarski registar

   Osnovni cilj upisa u Vinogradarski registar za 2022.godinu je da se tačno utvrde površine pod vinovom lozom (sa svim svojim karakteristikama i specifičnostima i proizvodni potencijal, što predstavlja obavezu u procesu usklađivanja sa standardima EU.
   Zakonom o vinu je predviđena obaveza upisa u Vinogradarski registar svih pravnih, odnosno fizičkih lica i preduzetnika koji proizvode grožđe namenjeno prometu,ova obaveza se takodje odnosi i na vinograde koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet Upis u registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarijastručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa-pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa-fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u: Niš (okruzi u nadležnosti: Nišavski, Toplički, Pirotski,Jablanički,Pčinjski kao i AP Kosovo i Metohija)Kontakt osoba: Zlata Vidanović Adresa: Kolonija El br. 6, 18000 Niš, telefon/fax: 018/4541-128 i 018/4541-023 e-mail: cewin.zlata©gmail.com. Zahtev se podnosi na Obrascu VV1- Zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji su proizvođači dobili uz dokumentaciju za obnovu registracije od Uprave za trezor.
   Procedura upisa u Vinarski registar pokreće se podnošenjem zahteva i prateće dokumentacije Ministarstvu u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Vinarskog registra. Uz zahtev se podnosi: izvod iz Registra privrednih subjekata, dokumentacija kojom se potvrdjuje ispunjenost uslova u pogledu stručnog kadra, dokumentacija kojom se potvrdjuje vlasništvo, zakup, odnosno korišćenje objekata, odnosno prostorija za proizvodnju vina, dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za upis proizvođača u registar. Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za proizvodnju vina (u pogledu objekata, prostorija, tehničkih uslova, opreme, sudova, uređaja, stručnog kadra) – inspekcijska kontrola.
   Ministarstvo izdaje proizvođaču Rešenje o ispunjenosti uslova za proizvodnju vina i upis u Vinarski registar kojim se proizvođaču dodeljuje jedinstveni registarski broj.
   Obaveze proizvođača su: prijava proizvodnje – svake godine do 31. decembra, prijava zaliha na dan 31. jul – svake godine do 31. avgusta, promene (nova oprema, sudovi – promena veća od 30%, proizvoda) u roku od 15 dana od promene.
   dipl.inž Todorović Magdalena

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.