Priprema zemljista za podizanje zasada oraha

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524628
  Prvulović Teodor
  Učesnik

   Priprema zemljista za podizanje zasada oraha

   Za normalan rast i razvoj oraha, zemljište treba da sadrži u 100 g vazdušno suve zemlje 2,5-3% humusa, 25-30 mg lako usvojivog kalijuma, 8-10 mg lako usvojivog fosfora, do 5% kalcijum-karbonata (CaCO3), 6-8 mg lako usvojivog gvožđa, 8-12 mg lako usvojivog magnezijuma. Orah može da uspeva na zemljištima različite pH vrednosti (4,9-9,0), ali mu najviše odgovaraju neutralna zemljišta čija pH vrednost iznosi 6,5-7,5.

   Za popravljanje kiselosti 1 stepena pH vrednosti zemljišta, potrebno je razbacati oko 1 t/ha CaCO3 (kalcijum karbonata, krečnjaka – na primer tzv. «Neorganski oplemenjivač zemljišta» koji proizvodi kamenolom «Jelen Do» ili «KALK» koga proizvodi «Granit Pešcar Ljig») ili oko 2 t/ha CaO (kalcijum oksida, tj. živog ili pečenog kreča).

   Da bi se nivo lakopristupačnog fosfora (P2O5) povećao za 1 mg na 100 g vazdušno suve zemlje, na dubini od 0 do 40 cm zemljišta, potrebno je 60 kg/ha P205. To odgovara količini od 350 kg/ha tomasovog brašna ili superfosfata. Smatra se u toku jedne godine može da se unese odgovarajuća količina fosfornog meliorativnog đubriva da bi se količina P205 u zemljištu povećala za 2 do 4 mg na 100 g vazdušno suve zemlje.

   Sadržaja fosfora i kalijuma u zemljištu može se povećati unošenjem lako topivih fosfornih i kalijumovih đubriva (superfosfat, tomas fosfat, MAP, kalijumova so, kalijum hlorid i sl.). Nivo lako pristupačnog fosfora i kalijuma povećava se za 1 mg na 100 g vazdušno suve zemlje zaoravanjem 60 do 70 kg/ha aktivne materije čistog fosfora i kalijuma, na dubinu od 40-50 cm. Potrebne količine kalijuma i fosfora mogu se uneti i preko kompleksnih mineralnih đubriva kao što je NPK 0:15:30, a u količinama na osnovu rezultata hemijske analize zemljišta. Na slabo obezbeđenim zemljištima unosi se od 600 do 700 kg/ha, a na srednje obezbeđenim zemljištima od 300 do 400 kg/ha ovog ili đubriva slične formulacije. Uspešno mogu da se koriste i jedinačna kalijumova (kalijum-sulfat, kalijum-karbonat, kalijum-hlorid, patent-kali) i fosforna (superfosfat, tomasovo brašno, trostruki superfosfat, a u zadnje vreme i MAP – mono amonijum fosfat (NP 12:52).
   Osnovno đubrenje zemljišta (fertilizaciju) treba izvoditi na taj način što se polovina planirane količine đubriva pre rigolovanja zaore na 20 cm, a druga polovina rasturi u momentu rigolovanja.
   Agromeliorativnim đubrenjem treba poboljšati plodnost zemljišta, tako da ono u sloju od 45 do 50 cm sadrži oko 2,5-3% humusa; 1,5-3% kalijuma (K2O); 0,12-0,13% fosfora (P2O5); 1,1-1,25% magnezijuma (MgO) i potrebne količine mikro elemenata.

   Teodor Prvulovic

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.