Pašnjaci na Staroj planini

Gledanje 1 članka - 1 do 2 (od 2 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #588665
  Vidanović Srđan
  Učesnik

   <p lang=”sr-YU”><span style=”font-size: medium;”>Травни покривач природних травњака на овим површинама чине зељасте биљке и то су у највећој мери заступљене вишегодишње врсте које имају способност вегетативног обнављања , т.ј. изумирање надземних делова и образовање нових изданака сваке године у току трајања живота биљака. У састав травног покривача на овим пашњацима заступљене су: 1.вишегодишње влатасте траве, 2. мањи проценат легуминоза, 3.остале врсте различитих ботаничких породица. </span></p>
   <p align=”JUSTIFY”><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”>Обзиром да квалитет травног покривача зависи од застгупљености вишегодишњих влатастих трава као и продукција зелене масе ове травне површине су нископродуктивне и углавном су заступљене у травном покривачу врсте ниских приноса као што су): луковичаста ливадарка-</span></span><span style=”font-size: medium;”>Poa</span> <span style=”font-size: medium;”>Bulbosa</span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”>, мирисавка </span></span><span style=”font-size: medium;”>Antoxantum</span> <span style=”font-size: medium;”>odoratum</span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”>, све ситне врсте из рода вијука као што су </span></span><span style=”font-size: medium;”>Festuka</span> <span style=”font-size: medium;”>ovina</span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”>, </span></span><span style=”font-size: medium;”>Festuka</span> <span style=”font-size: medium;”>sulkata</span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”>, </span></span><span style=”font-size: medium;”>Festuka</span> <span style=”font-size: medium;”>pungens</span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”>, </span></span><span style=”font-size: medium;”>Festuka</span> <span style=”font-size: medium;”>varia</span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”>, итд, и јако распрострањена врста </span></span><span style=”font-size: medium;”>Nardus</span> <span style=”font-size: medium;”>strikta</span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”> тврдача, као и врсте из других родова. Средњи принос овох врста је мали и износи 500 до 600 кг сена по једном хектару или 3 до 4000 кг зелене масе. Обзиром на камени терен и јаке косине могућност поправке травног покривача на овим површинама је доста ограничен као и могућност мелиорације. </span></span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”zxx”>Ове</span></span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”> површине </span></span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”zxx”>треба</span></span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”> одржава</span></span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”zxx”>ти</span></span><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”> ограниченом испашом као и чишћењем од жбунастих врста дрвенастих биљака као што су: клeка, граб, шипурик и друге врсте акцијом чишчења сваког пролећа пре почетка испаше.</span></span></p>
   <p lang=”sr-YU” align=”JUSTIFY”><span style=”font-size: medium;”><span lang=”zxx”>Ове </span>пашњачке површине су велике и испаша на њима почиње крајем априла , или почетком маја месеца и траје до октобра , <span lang=”zxx”>али у сувим годинама често је слаба продуктивност травне масе па су сточари принуђени да се селе у богатија подручја. </span></span></p>
   <p align=”JUSTIFY”></p>
   <p align=”JUSTIFY”><span style=”font-size: medium;”><span lang=”sr-YU”>Видановић Срђан, дипл.инг.</span></span></p>

   #588702
   Vidanović Srđan
   Učesnik

    Травни покривач природних травњака на овим површинама чине зељасте биљке и то су у највећој мери заступљене вишегодишње врсте које имају способност вегетативног обнављања , т.ј. изумирање надземних делова и образовање нових изданака сваке године у току трајања живота биљака. У састав травног покривача на овим пашњацима заступљене су: 1.вишегодишње влатасте траве, 2. мањи проценат легуминоза, 3.остале врсте различитих ботаничких породица.
    Обзиром да квалитет травног покривача зависи од застгупљености вишегодишњих влатастих трава као и продукција зелене масе ове травне површине су нископродуктивне и углавном су заступљене у травном покривачу врсте ниских приноса као што су): луковичаста ливадарка-Poa Bulbosa, мирисавка Antoxantum odoratum, све ситне врсте из рода вијука као што су Festuka ovina, Festuka sulkata, Festuka pungens, Festuka varia, итд, и јако распрострањена врста Nardus strikta тврдача, као и врсте из других родова. Средњи принос овох врста је мали и износи 500 до 600 кг сена по једном хектару или 3 до 4000 кг зелене масе. Обзиром на камени терен и јаке косине могућност поправке травног покривача на овим површинама је доста ограничен као и могућност мелиорације. Ове површине треба одржавати ограниченом испашом као и чишћењем од жбунастих врста дрвенастих биљака као што су: клeка, граб, шипурик и друге врсте акцијом чишчења сваког пролећа пре почетка испаше.
    Ове пашњачке површине су велике и испаша на њима почиње крајем априла , или почетком маја месеца и траје до октобра , али у сувим годинама често је слаба продуктивност травне масе па су сточари принуђени да се селе у богатија подручја.

    Видановић Срђан, дипл.инг.

   Gledanje 1 članka - 1 do 2 (od 2 ukupno)
   • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.