Osnivanje udruženja poljoprivrednika

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 3 meseci ranije by Stanković Vladimir.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524797
  Stanković Vladimir
  Učesnik

   Udruženje, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na udruživanju više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkog cilja i interesa. Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva.
   Udruženje stiče status pravnog lica danom upisa u registar. Udruženje se osniva na neodređeno ili određeno vreme. Rad udruženja je po zakonu javan,a ostvarivanje javnosti rada uređuje se statutom udruženja. Udruženje se može udruživati i u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu. Ako u osnivačkom aktu nije drugačije određeno smatra se da je udruženje osnovano na neodređeno vreme. Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije. Osnivači udruženja mogu biti poslovno sposobna fizička ili pravna lica.
   Statut je osnovni opšti akt udruženja. Drugi opšti akti, ako ih udruženje donosi, moraju biti u saglasnosti sa statutom. Odredbe drugog opšteg akta udruženja koje su suprotne statutu nisu važeće. Udruženje može imati svoj znak, logotip i druge simbole, u skladu sa statutom.
   Udruženje se osniva usvajanjem statuta i osnivačkog akta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje, na osnivačkoj skupštini udruženja.
   Osnivački akt udruženja sadrži:
   – lična imena, odnosno nazive osnivača i njihova prebivališta, odnosno sedišta;
   – naziv i sedište i adresu udruženja;
   – oblast ostvarivanja ciljeva udruženja;
   – ciljeve radi kojih se osniva;
   – lično ime i prebivalište i adresu lica ovlašćenog za zastupanje udruženja;
   – potpise osnivača i njihove jedinstvene matične brojeve građana;
   Kad udruženje stekne status pravnog lica, odnosno po dobijanju rešenja o upisu u Registar udruženja može da se podnese prijava upisa privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja. Naziv novoosnovanog udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar.
   Prednosti udruženih poljoprivrednih proizvođača su sledeći:
   – Sigurniji plasman robe;
   – Niži troškovi proizvodnje;
   – Postizanje bolje cene za prodaju svojih poljoprivrednih proizvoda;
   – Boljem pristupu kvalitetnim inputima i repromaterjalu;
   – Odbrana svojih interesa;

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.