Održavanje zemljišta u voćnjacima zatravljivanjem

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Autor
    Članci
  • #524561

    Jedan od načina održavanja zemljišta u voćnjacima je zatravljivanje međurednog prostora smešom trava a obradom u redovima, oko stabala voćaka (motikom ili kultivatorom) u pojasu oko 30-50cm sa obe strane reda. Ovakav način održavanja u voćnjacima se naziva “sendvič sistem” i redovnim košenjem, kada trava dostigne visinu 15-20cm, postiže se da se u voćnjak može ući sa mehanizacijom u svakom momentu a naročito nakon velikih padavina kada se ukaže potreba za nekom agrotehničkom merom. Ulazak mehanizacije a i radnika bi bio veoma otežan ako se zemljište u međurednom prostoru stalno obrađuje i drži u sistemu “jalovog ugara”, nakon veće količine padavina, što dovodi do zaglavljivanja i prklizavanja mehanicacije i otežanog rada radnika a može da dovede i do spiranja i pojave erozije na nagnutim terenima. Zatravljivanjem se smanjuje pogoršavanje strukture zemljišta do koje dolazi usled stalne obrade. Usled većih količina padavina i dužeg trajanja kišnog perioda, ovaj travni pokrivač se može pustiti duži da poraste odnosno kasnije kositi i na taj način se smanjuje vlaga. Ono što je veoma bitno naglasiti, ne sme se dozvoliti da trava procveta jer se na taj način značajno usporava porast i zato je bitno da se redovno kosi. Ovaj način se preporučuje naročito u voćnjacima koji imaju mogućnost navodnjavanja ili ako to ne postoji u starijim voćnjacima od 3 godine, kako travnati pokrivač ne bi bio konkurentan u korišćenju vlage pri pojavi sušnog perioda. Ono što takođe treba znati postoje travnate smeše, sa plićim korenovim sistemom, koje usled pojave sušnog perioda sasušuju nadzemni deo i na taj način čuvaju dubinsku vlagu koje voćke koriste, a sa pojavom padavina se koren trave ponovo aktivira i nastavlja sa daljim rastom. Takođe sa zelenim međurednim pojasom se smanjuje i negativan uticaj visokih temperatura odnosno direktnog uticaja sunčevog zračenja na kvalitet i kvantitet plodova.
    Kao što se vidi ovakav način međurednog održavanja je višestruko dobar i ima svoje prednosti a takođe je prepoznat od strane IPARD III programa kroz Meru 4, “AGRO-EKOLOŠKO-KLIMATSKA MERA I ORGANSKA PROIZVODNJA”, gde bi se sa uspostavljanjem ove mere (planirano 2024.godine) finansiralo (podsticalo) godišnje po ha određeni novčani iznos za površine ne manje od 0,5ha za voćnjake i ne manje od 0,3ha za vinograde. Ovo bi dovelo do pojave većih površina pod voćem i vinogradima gde bi se primenjivao ovakav vid međurednog održavanja zemljišta što ima za cilj poboljšanje i očuvanje zemljšne strukture i očuvanje životne sredine. Uslov ove mere je da se ne smeju koristiti herbicidi za unutar redno održavanje, odnosno uništavanje korova, već iskuljučivo mehaničko odnosno ručno održavanje zemljišta u redovima, što se kod naših voćara sve više i primenjuje.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.