Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #575306
  Rilak Slađana
  Učesnik

   U proizvodnji maline ozbiljan problem proizvođačima pretstavlja eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracillis). Vrste roda Eriophyoidea su značajno sitnijih dimenzija od grinja paučinara i imaju veliki broj generacija u toku godine. Ova štetočina se javlja i na kupini ali i na divljim vrstama maline i kupine.

   Eriofidne grinje su sitnih dimenzija  (od 115 do 130 mikrona) i crvolikog oblika tela. Karakterišu ih dve morfološki različite forme, prezimljujuća i letnja. Prezimljavaju odrasle ženke u kolonijama u pazuhu pupoljaka oko ljuspastih listića. U proleće, kada srednje dnevne temperature budu 11℃, aktiviraju se prezimele ženke što se poklapa sa otvaranjem pupoljaka. Postepeno, ženke migriraju na lisne peteljke i na naličje razvijenih listova na dvogodišnjim izdancima. Kada se ovi listovi potpuno razviju, grinje prelaze na lišće jednogodišnjih izdanaka. Migraciju usled njihovih malih dimenzija olakšavaju i vetar i leteći insekti. Jedinke se hrane sišući biljne sokove na naličju lišća tokom proleća i leta. Kada srednje dnevne temperature budu oko 25℃ ženka počinje da polaže jaja. Razvoj od stadijuma jaja do imaga traje od 7 do 14 dana i usled velikog broja generacija dolazi do njihovog međusobnog preklapanja.

   Štete mogu biti direktne koje nastaju usled ishrane na lišću sisanjem sokova i indirektne – mogu biti vektori nekih fitopatogenih virusa. Oštećenja se manifestuju u vidu hlorotičnih promena na lišću. Listovi su na početku ishrane u vidu hlorotičnog šarenila, kasnije se šire i zahvataju sve veću površinu lista dobijajući svetlozelenu do žutu boju. Simptomi na lišću mogu potsećati na simptome koje daju virusna oboljenja. Kao posledica ishrane, lisni nervi se skraćuju te list dobija klobučast i deformisan izgled. Pri jačem napadu javlja se kovrdžanje lišća i sušenja vršnih delova izdanaka. Može se javiti i gubitak maljavosti na naličju lišća. Simptomi  mogu biti i na plodovima u vidu slabijeg zametanja ali i slabijeg razvoja formiranih plodova, neujednačene obojenosti i lošijeg sazrevanja.

   U cilju suzbijanja eriofidne grinje lista maline potrebno je obavljati češće vizuelne preglede pupoljaka u vreme kretanja vegetacije. U tom periodu se suzbija prezimljujući imago akaricidima na bazi aktivne materije abamektin u kombinaciji sa mineralnim uljem. Vizuelne preglede i tretmane akaricidima obavljati do početka cvetanja. Nakon završene berbe maline utvrditi prisustvo ove štetočine i ukoliko je prisutna, ponoviti hemijsko tretiranje.

   Slađana Rilak dipl.inž. zaštite bilja

   PSSS Kruševac

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.