Čuvanje kukuruza – Dragana Stoiljković

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524906

  Kukuruz je jednogodišnja jara biljka i njegova dužina vegetacije zavisi kako od osobina hibrida tako i od
  spoljnih uslova . U principu svi hibridi se po dužini vegetacije dele na rane , srednje i kasne . Rani
  hibridi imaju dužinu vegetacije od 90-110 dana , srednji od 120-135 dana , a kasni od 135-145 dana.
  U industrijskoj preradi kukuruz ulazi u sastav preko 500 proizvoda. Za nas on ima najveći značaj kao
  stočna hrana i tu se najviše koristi, troši i važno je znati da sadrži maksimalno do 10% protein.
  Kod nas u našim selima kukuruz se najčešće čuva u klipu u koševima različite dužine i širine do 1.2 m ,
  mada ima stidljivo da se vide i žičani čardaci.
  Većina hibrida stiže ravnomerno za berbu i obično se ne osipa tako da se bere u punoj zrelosti. Ne treba
  čekati sa berbom pošto svako oduglovačenje smanjuje prinos. Najveći gubici nastaju od ptica , glodara i
  divljači. Ako ima poleglih stabljika kombajn ne može da ih obere.
  Berba kukuruza u klipu je u sadašnje vreme mehanizovana i izvodi se beračima i komušačima. Obrani i
  iskomušani klipovi se najčešće uz pomoć elevatora ubacuju u koševe. Berbu kukuruza u klipu treba
  započeti kada vlažnost zrna spadne ispod 30% , obično je to kada vlaga spadne ispod 26%. Pre
  ubacivanja u koš treba sve klipove sa promenjenom bojom zrna, sa ispucalim ili na drugi način oštećenim
  zrnom odstraniti . U košu treba da budu samo zdravi i čisti klipovi kukuruza. U koš ne bi trebalo
  lagerovati kukuruz sa prcentom vlage u zrnu iznad 26%. Ne treba kukurz u klipu čuvati na betonskoj
  podlozi kako često može da vidi u rodnim godinama.
  Berba kukuruza u zrnu je nekada bila retkost kod nas , ali setvom srednjih i ranih hibrida koji brzo
  otpuštaju vlagu sve je prisutnija. Žetva se obavlja kombajnima sa specijalnim hederom za otkidanje klipa
  kukuruza. Ovaj način je dobar za čuvanje kukuruza u zrnu , ali može biti i veoma skup pošto mi moramo
  da spustimo vlagu na 13% kako bi ga sigurno čuvali da ne dođe do kvarenja zrna , a to se najčešće radi
  uz pomoć toplog vazduha koji se zagreva korišćenjem električne energije.
  Pre ubacivanja kukuruza u prostor za skladištenje obavezno je sprovesti mere higijene i taj prostor
  dovesti na željeni nivo čistoće, takođe sprečiti pristup domaćim životinjama, glodarima i pticama . Nakon
  ubacivanja kukurza u skladišni prostor treba nadgledati i kontrolisati zdrastveno stanje uskladištenog
  kukuruza kako bi se odmah uočilo prisustvo glodara , insekata , grinja , raznih skladišnih bolesti i
  sprovoditi sve mere za hitno otklanjanje svih uočenih nedostataka.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.