AGROHEMIJSKA ANALIZA ZEMLJIŠTA – SVRHA I ZNAČAJ

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513578
  Rehak Gordana
  Učesnik

   Agrohemijska analiza zemljišta predstavlja sliku trenutnog hemijskog stanja zemljišta. To znači da urađena analiza pokazuje koliko ima mineralnih materija u zemljištu.
   Najpre, uzorci zemljišta se uzimaju sa parcela sa kojih je skinut postojeći usev (pšenica ili kukuruz ili bilo koja druga kultura), nikako dok je usev na parceli. Sa jedne parcele veličine 1 ha,uzima se prosečan uzorak od 20-25 pojedinačnih uzoraka koji se uzimaju po principu cik-cak uzorkovanja. Uzorci se mogu uzimati agropedološkom sondom ili ašovom.Ovakav uzorak se uzima za ratarske i povrtarske useve do dubine od 30 cm.Za voćarske kulture se uzimaju dva prosečna uzorka,pri čemu je jedan uzorak do dubine od 30 cm,a drugi do dubine od 60 cm.Tako donet uzorak u laboratoriju,se najpre obeležava i zavodi u glavnu knjigu gde dobija svoj identifikacioni broj,zatim se suši,melje,meri i priprema za analizu.
   Svrha uzimanja uzoraka: Ovakvim postupkom se nakon analize dobija trenutna,odnosno prava slika stanja makro elemenata N, P i K koji su neophodni u mineralnoj ishrani biljaka.Na osnovu toga se pravi proračun mineralnih i organskih đubriva koji su potrebni za narednu kulturu koja se zasniva,kao i odnos NPK hraniva i njihova količina.Osim ovih parametara,(NPK) radi se N-min metoda,ukupan azot,kalcijum karbonati.Na osnovu svih ovih parametara,može se zaključiti o kakvom je zemljištu reč i da li je ono sposobno da postigne željeni prinos i kvalitet naredne kulture koju sejemo ili sadimo.U tom cilju poljoprivrednici mogu imati veliku korist i uštedu pri odabiru i količini hraniva koju treba da unesu za sledeću kulturu.
   Značaj: Značaj agrohemijske analize zemljišta se ogleda u pravilnom unošenju organskih i mineralnih materija čija je količina i odnos hraniva u direktnoj proporciji sa prinosom koji naravno prati i kvalitet.Samim tim, ne dolazi do prekomernog i nekontrolisanog unošenja nutrijenata koji izazivaju niz štetnih posledica po gajene biljke, a naročito velike štete na zagađenje zemljišta, podzemnih voda pa samim tim i rečnih vodotokova, a najveće štete se odražavaju na ljudsko zdravlje.
   Imajući u vidu korisne i štetne posledice unošenja nutrijenata u zemljište, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je sa obnovom registracije poljoprivrednih domaćinstava za 2010. godinu, uvelo jednu pozitivnu meru kontrole plodnosti zemljišta (kao i popravku-kalcifikaciju),kao obaveznu meru u narednih pet godina, čime će podstaći poljoprivrednike da provere stanje svog zemljišta, jer u protivnom domaćinstvo može preći u pasivni status.Samim tim pozivam poljoprivredne proizvođače da se obrate najbližim Poljoprivrednim Stručnim Službama i izvrše kontrolu plodnosti.

   dipl.ing. GORDANA REHAK

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.