Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 09:20 održana je predavanje, mesto Mali Zvornik , opština Mali Zvornik, Sala opštine Mali Zvornik
sa temama:
1. 09:20 do 09:50 Subvencije opštine Mali Zvornik , eksterni predavač Branko Radić
2. 09:52 do 10:54 Mere popravke plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Milica Popadić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa realizacijom subvencija koje daje lokalna samouprava opštine Mali Zvornik i daljim planovima za 2023. godinu kao i da značajem primene mera popravki plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na osnovu kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 11:05 održana je radionica, mesto Donja Borina , opština Mali Zvornik, poljoprivredno gazdinstvo Krstić Dragana
sa temom:
1. 11:05 do 12:02 Nega papaka i orezivanje , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem i uticajem nege papaka kako na opšte zdravstveno stanje životinja tako i na proizvodnju.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Prostorije lokalne samouprave
sa temom:
1. 10:00 do 10:34 Podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada , savetodavac Veljko Stepanović

Cilj tribine da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa načinom i vremenom podnošenja zahteva kao i sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava za podsticaje za sadni materijal. Tribini prisustvovalo 6 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Veljko Stepanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 10:56 održana je obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Đurić Zorana
sa temom:
1. 10:56 do 11:58 Skladištenje i čuvanje rezervnog saća , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj obilaska ogledne farme bio je da se zainteresovani odgajivači pčela upoznaju sa karakteristikama razvojnog ciklusa voskovog moljca i pravilnim postupkom skladištenja rezervnog saća.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Donja Borina , opština Mali Zvornik, Gazdinstvo Smilje Jokić
sa temom:
1. 09:00 do 09:41 Sadnja kupine , savetodavac Veljko Stepanović

Cilj radionice da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnim načinom sadnje kupine i pripremom sadnog materijala za sadnju. Radionici prisustvovalo 5 poljoprivrednih proizvođača.

Koordinator: Veljko Stepanović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 10:01 održana je obilazak ogledne farme, mesto Novo Selo , opština Loznica – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Dragana Gordanića
sa temom:
1. 10:01 do 10:49 Skladištenje kukuruza u silos , savetodavac Milenko Đurić

Cilj posete oglednom gazdinstvu bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa savremenim načinom skladištenja kukuruza.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 26.12.2022. godine, sa početkom u 10:01 održana je obilazak ogledne farme, mesto Lešnica , opština Loznica – grad, Gazdinstvo Željka Filipovića
sa temom:
1. 10:01 do 11:03 Dobra poljoprivredna praksa na gazdinstvu , savetodavac Dušan Despotović

Cilj posete je upoznavanje gazdinstva sa novinama u dobroj poljoprivrednoj praksi na gazdinstvu
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Mali Zvornik , opština Mali Zvornik, Sala opštine Mali Zvornik
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Subvencije opštine Mali Zvornik , eksterni predavač Branko Radić
2. 10:30 do 11:00 Mere popravke plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta , savetodavac Milica Popadić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa realizacijom subvencija koje daje lokalna samouprava opštine Mali Zvornik i daljim planovima za 2023. godinu kao i da značajem primene mera popravki plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na osnovu kontrole plodnosti zemljišta.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Bela Crkva , opština Krupanj, Prostorije mesne zajednice
sa temom:
1. 10:00 do 10:47 Korišćenje interneta u poljoprivredi-praktična obuka , savetodavac Milica Popadić

Cilj internet radionice bio je da se poljoprivrednih proizvođači upoznaju sa prednostima korišćenja interneta u poljoprivrednoj proizvodnji. Upoznavanje sa načinom plasmana finalnih proizvoda poljoprivrednog gazdinstva uz pomoć interneta jedan je od rezultata obuke što predstavlja podršku diverzifikaciji prihoda na gazdinstvu.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Donja Borina , opština Mali Zvornik, poljoprivredno gazdinstvo Krstić Dragana
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Nega papaka i orezivanje , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem i uticajem nege papaka kako na opšte zdravstveno stanje životinja tako i na proizvodnju.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica