Objava: RADIONICA-PSSS K.Mitrovica

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 09:58 održana je radionica, mesto Srbovac , opština Zvečan, Gazdinstvo Radenković Nikole
sa temom:
1. 09:58 do 11:00 Tumačenje rezultata agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja radionice je bio tumačenje rezultata agrohemijske analize zemljišta koje je uzorkovano.Biće ukazano na značaju agrohemijske analize zemljišta i pravilnog meliorativnog đubrenja.
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 10:57 održana je predavanje, mesto Sočanica , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 10:57 do 11:33 Prihrana i ostale mere nege kod ozimih strnih žita , savetodavac Nebojša Božović
2. 11:33 do 12:06 Karakteristike mesnatih rasa svinja , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prihranom i ostalim merama nege ozimih strnih žita, kao i sa osnovnim karakteristikama mesnatih rasa svinja.
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 27.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Srbovac , opština Zvečan, Gazdinstvo Radenković Nikole
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Tumačenje rezultata agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja radionice je tumačenje rezultata agrohemijske analize zemljišta koje je uzorkovano.Biće ukazano na značaju agrohemijske analize zemljišta i pravilnog meliorativnog đubrenja.
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 10:56 održana je radionica, mesto Bresnica , opština Zvečan, Gazdinstvo Pantović Radoša sa temom:
1. 10:56 do 12:05 Praktičan prikaz primene higijenskih mera u proizvodnji mleka , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavanja radionice bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem primene dobre higijenske prakse na gazdinstvima u cilju povećanja kvaliteta mleka.
Koordinator: Zdravko Dobrić


Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 21.12.2022. godine, sa početkom u 13:56 održana je predavanje, mesto Velji Breg , opština Zubin Potok, Seoski dom sa temama:
1. 13:56 do 14:33 Prihrana i ostale mere nege ozimih strnih žita , savetodavac Nebojša Božović
2. 14:34 do 15:07 Agrotehničke mere u zasadima voća , savetodavac Aleksandar Zdravković
3. 15:07 do 15:42 Objekti za smeštaj ovaca , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavanja predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prihranom i ostalim merama nege ozimih strnih žita,agrotehničkim merama u zasadima voća kao i sa objektima za smeštaj ovaca.
Koordinator: Nebojša Božović


Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Sočanica , opština Leposavić, Seoska sala
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Prihrana i ostale mere nege kod ozimih strnih žita , savetodavac Nebojša Božović
2. 11:35 do 12:05 Karakteristike mesnatih rasa svinja , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prihranom i ostalim merama nege ozimih strnih žita, kao i sa osnovnim karakteristikama mesnatih rasa svinja.
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 22.12.2022. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Bresnica , opština Zvečan, Gazdinstvo Pantović Radoša
sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Praktičan prikaz primene higijenskih mera u proizvodnji mleka , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavanja radionice je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa značajem primene dobre higijenske prakse na gazdinstvima u cilju povećanja kvaliteta mleka.
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 17.12.2022. godine, sa početkom u 09:55 održana je obilazak ogledne farme, mesto Srbovac , opština Zvečan, Marić Stojana
sa temom:
1. 09:55 do 11:05 Primena higijenskih mera u govedarskoj proizvodnji , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj obilaska ogledne farme je bio da se poljoprivrednim proizvođačima prilikom posete poljoprivrednom gazdinstvu pokaže savremena farma i pojasni značaj dobre higijenske prakse.u govedarskoj proizvodnji.
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 21.12.2022. godine, sa početkom u 14:00 održaće se predavanje, mesto Velji Breg , opština Zubin Potok, Seoski dom
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Prihrana i ostale mere nege ozimih strnih žita , savetodavac Nebojša Božović
2. 14:35 do 15:05 Agrotehničke mere u zasadima voća , savetodavac Aleksandar Zdravković
3. 15:10 do 15:40 Objekti za smeštaj ovaca , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prihranom i ostalim merama nege ozimih strnih žita,agrotehničkim merama u zasadima voća kao i sa objektima za smeštaj ovaca.
Koordinator: Nebojša Božović

Izvor: PSSS K.Mitrovica

Dana 17.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Srbovac , opština Zvečan,
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Primena higijenskih mera u govedarskoj proizvodnji , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj obilaska ogledne farme je da se poljoprivrednim proizvođačima prilikom posete poljoprivrednom gazdinstvu pokaže savremena farma i pojasni značaj dobre higijenske prakse.u govedarskoj proizvodnji.
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica