Najava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 24.01.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Veliko Selo , opština Pirot, Prostorija MZ Veliko Selo
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Predsetvena priprema za jare krmne kulture , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 09:30 do 10:00 Prolećna prihrana pšenice , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavanja predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pripremom za setvu jarih krmnih kultura kao i sa prihranom pšenice.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 23.01.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Gnjilan , opština Pirot, Prostorija MZ sela
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Upis u vinogradarski registar i prijava proizvodnje , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
2. 09:30 do 10:00 Organska proizvodnja , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavanja predavanja je da se proizvođači upoznaju sa obavezom upisa u Vinogradarski registar i prijavom proizvodnje grožđa kao i organskom proizvodnjom i njenim principima.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Željuša , opština Dimitrovgrad, Prostorija MZ Željuša
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Prolećna prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 12:30 do 13:00 Podizanje zasada višnje , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa prolećnom prihranom ozimih strnih žita kao i sa podizanjem zasada višnje.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Lukavica , opština Dimitrovgrad, Prostorija MZ sela Lukavica
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Tehnologija proizvodnje lešnika , savetodavac Goran Svetozarević
2. 10:30 do 11:00 Priprema zemljišta za sadnju voća , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa tehnologijom gajenja lešnika kao i sa sadnjom šljive u zimskom mirovanju.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 20.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Beleš , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Dragana Rangelova
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Redestilacija šljivovice (druga destilacija) , savetodavac Srđan Čalić

Cilj održavanja Radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnim procesom Redestilacije šljivovice odnosno sa dobijanjem vrlo kvalitetne rakije, svrhom druge destilacije, koje su najčešće i najveće greške kod prepicanja kao i šta je najvažnije kod redestilacije šljivovice.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 19.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija ZIP Centra
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Osnovi tehnologije čuvanja namirnica , savetodavac Srđan Čalić
2. 10:30 do 11:00 Prolećna prihrana pšenice , savetodavac Srđan Vidanović

Cilj Predavanja je da se poljoprivrednicima ukaže na pravilno čuvanje namirnica i preradi manjih količina hrane na poljoprivrednim gazdinstvima kao i na značaju prolećne prihrane pšenice.
Koordinator: Srđan Čalić

Izvor: PSSS Pirot

Dana 19.01.2023. godine, sa početkom u 12:30 održaće se radionica, mesto Gorčinci , opština Babušnica, Gazdinstvo Nikolić Đorđa
sa temom:
1. 12:30 do 13:30 Rezidba jabuke sorte Ajdared u cilju regulisanja rodnosti , savetodavac Goran Svetozarević

Na praktičan način prikazati rezidbu jabuke sorte Ajdared u cilju regilisanja rodnosti prisutnim poljoprivrednim proizvođačima
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

Dana 19.01.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Vrelo , opština Babušnica, Gazdinstvo Ilić Gorana
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Orezivanje šljive Stenlej u cilju formiranja uzgojnog oblika , savetodavac Goran Svetozarević

Cilj održavanja radionice je na praktičan način prikazati prisutnim poljoprivrednim proizvođačima orezivanje šljive Stenlej u cilju formiranja uzgojnog oblika.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot

U periodu od 21.12.2022. do 23.12.2022. godine, održana je zimska škola, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Prostorija SO Bela Palanka. Zimska škola je počela 21.12.2022. godine u 10:14, i održana je prema sledećem rasporedu:
21.12.2022.

21-12-2022.
   10:14 do 10:46 Jesenja sadnja voća , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   10:46 do 11:17 Stočarska proizvodnja u pirotskom okrugu , savetodavac Goran Popović
   11:28 do 11:58 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu,pakovanje,promociju,zaštitu oznaka kvaliteta kao i kroz različite oblike interesnog udruž , savetodavac Goran Svetozarević
   11:59 do 12:30 Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Zoran Nikolić
   12:46 do 13:17 Računovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Srđan Vidanović
   13:18 do 13:49 Organska proizvodnja , savetodavac Bratislav Kovačević
   14:00 do 14:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Srđan Čalić
   14:30 do 15:01 Proizvodnja cveća u zaštićenom prostoru , savetodavac Olivera Gavrilović
   15:00 do 15:30 Priprema parcele za sadnju vinove loze , eksterni predavač Goran Tobić

22-12-2022.
   10:06 do 10:42 Tov junadi , savetodavac Goran Popović
   10:43 do 11:14 Proizvodnja i prerada grožđa , savetodavac Goran Svetozarević
   11:32 do 12:03 Suzbijanje krompirovog moljca , savetodavac Zoran Panajotović
   12:05 do 12:35 Sprovođenje IPARD programa , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   12:45 do 13:16 Značaj i perspektiva zadrugarstva , savetodavac Olivera Gavrilović
   13:16 do 13:46 Vodič za biljne proizvode , savetodavac Srđan Čalić
   14:03 do 14:33 Prednosti i mane organske proizvodnje , savetodavac Bratislav Kovačević
   14:40 do 15:10 Analiza prinosa kukuruza u 2022.godini. , savetodavac Srđan Vidanović

23-12-2022.
   10:13 do 10:44 Sadnja maline i izbor sorata , savetodavac Goran Svetozarević
   10:44 do 11:16 Značaj eko koridora u organskoj proizvodnji , savetodavac Bratislav Kovačević
   11:36 do 12:07 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Zoran Nikolić
   12:06 do 12:36 Jesenje plavo prskanje voćaka , savetodavac Zoran Panajotović
   12:42 do 13:14 Vinogradarski registar , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   13:14 do 13:46 Značaj leguminoza u plodoredu , savetodavac Olivera Gavrilović
   13:53 do 14:24 Vodič za animalne proizvode , savetodavac Srđan Čalić
   14:22 do 14:54 Higijena muze , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja zimske škole je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novinama iz raznih oblasti proizvodnje, aktuelnim problemima u pojedinim granama proizvodnje kao i preporukama za prevazilaženje istih i merama agrarne politike MPŠV.Zimska škola će biti održana 21.12.2022 u opštini Bela Palanka, 22.12.2022. u opštini Babušnica i 23.12.2022. u opštini Pirot.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević


Izvor: PSSS Pirot

U periodu od 21.12.2022. do 23.12.2022. godine, održaće se zimska škola, mesto Bela Palanka , opština Bela Palanka, Prostorija SO Bela Palanka. Zimska škola počinje 21.12.2022. godine u 10:15 prema sledećem rasporedu:

21.12.2022.

21-12-2022.
   10:15 do 10:45 Jesenja sadnja voća , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   10:45 do 11:15 Stočarska proizvodnja u pirotskom okrugu , savetodavac Goran Popović
   11:30 do 12:00 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu,pakovanje,promociju,zaštitu oznaka kvaliteta kao i kroz različite oblike interesnog udruž , savetodavac Goran Svetozarević
   12:00 do 12:30 Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Zoran Nikolić
   12:45 do 13:15 Računovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Srđan Vidanović
   13:15 do 13:45 Organska proizvodnja , savetodavac Bratislav Kovačević
   14:00 do 14:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Srđan Čalić
   14:30 do 15:00 Proizvodnja cveća u zaštićenom prostoru , savetodavac Olivera Gavrilović
   15:00 do 15:30 Priprema parcele za sadnju vinove loze , eksterni predavač Goran Tobić

22-12-2022.
   10:15 do 10:45 Tov junadi , savetodavac Goran Popović
   10:45 do 11:15 Proizvodnja i prerada grožđa , savetodavac Goran Svetozarević
   11:30 do 12:00 Suzbijanje krompirovog moljca , savetodavac Zoran Panajotović
   12:00 do 12:30 Sprovođenje IPARD programa , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   12:45 do 13:15 Značaj i perspektiva zadrugarstva , savetodavac Olivera Gavrilović
   13:15 do 13:45 Vodič za biljne proizvode , savetodavac Srđan Čalić
   14:00 do 14:30 Prednosti i mane organske proizvodnje , savetodavac Bratislav Kovačević
   14:30 do 15:00 Analiza prinosa kukuruza u 2022.godini. , savetodavac Srđan Vidanović

23-12-2022.
   10:15 do 10:45 Sadnja maline i izbor sorata , savetodavac Goran Svetozarević
   10:45 do 11:15 Značaj eko koridora u organskoj proizvodnji , savetodavac Bratislav Kovačević
   11:30 do 12:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Zoran Nikolić
   12:00 do 12:30 Jesenje plavo prskanje voćaka , savetodavac Zoran Panajotović
   12:45 do 13:15 Vinogradarski registar , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević
   13:15 do 13:45 Značaj leguminoza u plodoredu , savetodavac Olivera Gavrilović
   14:00 do 14:30 Vodič za animalne proizvode , savetodavac Srđan Čalić
   14:30 do 15:00 Higijena muze , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja zimske škole je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa novinama iz raznih oblasti proizvodnje, aktuelnim problemima u pojedinim granama proizvodnje kao i preporukama za prevazilaženje istih i merama agrarne politike MPŠV.Zimska škola će biti održana 21.12.2022 u opštini Bela Palanka, 22.12.2022. u opštini Babušnica i 23.12.2022. u opštini Pirot.
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot