Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 08:58 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 08:58 do 09:31 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 09:33 do 10:16 E-agrar , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem kontrole plodnosti zemljišta, kao i E-agrarom.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Mala sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Perspektive za razvoj poloprivrednih gazdinstava čiji su nosioci žene u ruralnoj sredini , eksterni predavač Vesna Stanković
2. 10:35 do 11:05 Proizvodnja povrća na malim površinama na gazdinstvu , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa perspektivama za razvoj poloprivrednih gazdinstava čiji su nosioci žene u ruralnoj sredini, kao i proizvodnjom povrća na malim površinama na gazdinstvu kojom se ostvaruju značajni viškovi koji se mogu plasirati na tržištu. Predavanje je organizovano u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

U periodu od 22.12.2022. do 24.12.2022. godine, održana je zimska škola, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave. Zimska škola je počela 22.12.2022. godine u 10:05, i održana je prema sledećem rasporedu:

22.12.2022.

22-12-2022.
   10:05 do 10:20 Program podrške poljoprivredi u Opštini Boljevac u 2023. godini , eksterni predavač Slađan Đimiš
   10:22 do 11:02 E-agrar , savetodavac Slavica Dželatović
   11:06 do 11:39 Primena mineralnih hraniva u ratarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   11:45 do 12:15 Braon-mramorasta stenica , eksterni predavač Vesna Buzadžin
   12:16 do 12:48 Zadrugarstvo , savetodavac Slavica Dželatović
   12:49 do 13:21 Gajenje povrća na malim površinama u gazdinstvu , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   13:22 do 13:53 Jačanje konkurentnosti voćarske proizvodnje , savetodavac Mihajlo Žikić

23-12-2022.
   10:15 do 10:30 Program podrške poljoprivredi Grada Zaječara , eksterni predavač Vesna Stanković
   10:35 do 11:05 E-agrar , savetodavac Saša Stamenković
   11:08 do 11:40 Posebni uslovi u voćarskoj organskoj proizvodnji , savetodavac Mihajlo Žikić
   11:45 do 12:15 Bakterioze u voćarstvu , eksterni predavač Vesna Buzadžin
   12:20 do 12:50 Podrška sprovođenju IPARD III programa 2021-2027 , savetodavac Saša Stamenković
   12:53 do 13:30 Sistemi gajenja vinove loze , savetodavac Mihajlo Žikić
   13:30 do 14:00 Značaj upotrebe bakarnih preparata u voćarstvu , eksterni predavač Vesna Buzadžin

24-12-2022.
   10:10 do 10:25 Program podrške poljoprivredi u Opštini Boljevac u 2023. godini , eksterni predavač Slađan Đimiš
   10:27 do 10:57 E-agrar , savetodavac Slavica Dželatović
   10:57 do 11:27 PDV u poljoprivredi – uloga i značaj , savetodavac Saša Stamenković
   11:28 do 11:58 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   11:58 do 12:28 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Saša Stamenković
   12:29 do 12:59 Proizvodnja vina , savetodavac Mihajlo Žikić
   12:59 do 13:29 Invazivne štetočine , savetodavac Slavica Dželatović

U organizaciji PSSS Zaječar Agroznanje doo Zaječar, u periodu 22.12. – 24.12.2021. god. održaće se zimska škola (seminar) za poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje i oblasti agrarne politike s težištem na: sprovođenju IPARD III programa u Srbiji, diverzifikaciju prihoda na gazdinstvu, interesnom udruživanju, porez na dodatu vrednost, organskoj voćarskoj proizvodnji, jačanju konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji, kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju i zaštitu oznaka kvaliteta, aktuelnim problemima u zaštiti biljaka preporučenim od PIS-a, kao i unapređenju poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima. Prvi dan škole organizovan je u sali lokalne samouprave u Boljevcu, drugi dan u sali PKS u Gradu Zaječaru, a treći dan u sali mesne zajednice u Podgorcu.
Koordinator: Slavica Dželatović

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 29.12.2022. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Mihajlo Žikić
2. 09:35 do 10:05 E-agrar , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem kontrole plodnosti zemljišta, kao i E-agrarom.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 28.12.2022. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Mala sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Perspektive za razvoj poloprivrednih gazdinstava čiji su nosioci žene u ruralnoj sredini , eksterni predavač Vesna Stanković
2. 10:35 do 11:05 Proizvodnja povrća na malim površinama na gazdinstvu , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa perspektivama za razvoj poloprivrednih gazdinstava čiji su nosioci žene u ruralnoj sredini, kao i proizvodnjom povrća na malim površinama na gazdinstvu kojom se ostvaruje značajni viškovi koji se mogu plasirati na tržištu. Predavanje se organizuje u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 21.12.2022. godine, sa početkom u 13:59 održana je obilazak ogledne farme, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Milijić Vojkana
sa temom:
1. 13:59 do 14:46 Primer dobre poljoprivredne prakse u osavremenjavanju proizvodnje kao rezultat dobre saradnje sa PSSS Zaječar , savetodavac Saša Stamenković

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa primerom dobre poljoprivredne prakse proistekle iz uspešne saradnje sa PSSS Zaječar, kao i putem putem video zapisa. Poseta je realizovana u saradnji sa TV ekipom.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 12:55 održana je predavanje, mesto Boljevac , opština Boljevac, Sala lokalne samouprave
sa temama:
1. 12:55 do 13:18 Program za razvoj poljoprivrede u Opštini Boljevac , eksterni predavač Slađan Đimiš
2. 13:23 do 14:03 Zaštita geografskog porekla , savetodavac Saša Stamenković

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa programom razvoja poljoprivrede u Opštini Boljevac, kao mogućnošću prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da nose oznaku geografskog porekla.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 21.12.2022. godine, sa početkom u 14:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Zaječar , opština Zaječar – grad,
sa temom:
1. 14:00 do 14:45 Primer dobre poljoprivredne prakse u osavremenjavanju proizvodnje kao rezultat dobre saradnje sa PSSS Zaječar , savetodavac Saša Stamenković

Cilj posete oglednoj farmi je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa primerom dobre poljoprivredne prakse proistekle iz uspešne saradnje sa PSSS Zaječar, kao i putem putem video zapisa. Poseta će biti realizovana u saradnji sa TV ekipom.
Koordinator: Saša Stamenković

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 11:56 održana je tribina, mesto Podgorac , opština Boljevac, Gazdinstvo Poparinović Miloša
sa temom:
1. 11:56 do 12:28 Pravilnik o podizanju višegodišnjih zasada , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnikom o podizanju višegodišnjih zasada.
Koordinator: Mihajlo Žikić

Izvor: PSSS Zaječar

Dana 16.12.2022. godine, sa početkom u 12:15 održana je tribina, mesto Valakonje , opština Boljevac, Prostorija mesne zajednice
sa temom:
1. 12:15 do 12:45 Predstavljanje Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Slavica Kodžopeljić

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje kao i potrebnom dokumentacijom za nabavku priplodnih grla.
Koordinator: Slavica Kodžopeljić

Izvor: PSSS Zaječar