Summary
summary List of files selected for download.
  • 2017 - Razumevanje, objašnjenje i vrednovanje rezultata pojedinačnog godišnjeg ekonomskog izveštaja sa poljoprivrednog gazdinstva, analiza konkurentnosti i poređenje u grupi - Radionica 3    Size: 5.12 MB