Download details
PSSS Negotin - Bilten Avgust 2019. PSSS Negotin - Bilten Avgust 2019.
(0 votes)

1. Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu - Vladimir Stanković
2. Berba stonog grožđa - Zorica Petkanić
3. Uticaji tehnoloških postupaka u preradi grožđa na sadržaj fenolnih jedinjenja u vinu - Dejan Stefanović
4. Crvenilo kukuruza - Slavica Svetozarević
5. Šta posle žetve? - Bojana Filidžanović

Data
Created 2019-09-04
Changed
Version
Size 4.77 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 8e9721d91da27ddf0616390121c42da3
Created by Administrator
Changed by
Downloads 91
License
Price
Website
SHA1 Checksum 14430f15177dffe47cb59ad4cea288d10eee3c3d
Filename:PSSS ...019.pdf
Size:4.77 MB