Download details
PSSS Kruševac - Bilten Oktobar 2017 PSSS Kruševac - Bilten Oktobar 2017 HOT
(0 votes)

1. Važne praktične preporuke za ishranu krava - Dragan Gunjak
2. Setva ozimih žita - Radojka Nikolić
3. Obrada zemlјišta u vinogradu - Snježana Vujinović
4. Preporuke za proizvođače o preventivnim merama od pojave mikotoksina i čuvanju kukuruza u klipu - Sandra Miletaković
5. Osetlјivost voćaka na hlor- Momir Nedić.

Data
Created 2017-10-09
Changed
Version
Size 753.27 KB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum 498e02a9ca91da492d14d4fe801d2341
Created by Administrator
Changed by
Downloads 120
License
Price
Website
SHA1 Checksum 68587b5046773f991b4ae2b629584dd7a1e062ce
Filename:PSSS ...017.pdf
Size:753.27 KB