Category: PSSS Valjevo
Strana 4 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Agrotehnika lucerke – Snežana Stojković - Jevtić
2. Drosophila Suzukii – nova pretnja voću – Vesna Janković
3. Berba šljive – Đorđe Sovilj
4. Zaštita životinja od suviše intenzivnog sunčevog zračenja i posledice nedostatka sunčeve svetlosti - dr Radosav Vujić
5. Sve o maticama – Što ste znali ili želite da znate – Svetislav Marković
6. Kvalitet vode za napajanje životinja – Slavica Petrović
7. Uslovi za korišćenje sredstava iz IPARD fondova Evropske Unije – Svetlana Jerinić
8. Zemljoradnička  zadruga – Radiša Panić

Date 2017-08-21
File Size 598.46 KB
Download 116

1.RADOVI NA STRNIŠTU NAKON ŽETVE - Snežana Stojković-Jevtić
2.KISELOST ZEMLjIŠTA – OGRANIČAVAJUĆI FAKTOR BILjNE PROIZVODNjE - Svetlana Jerinić
3.ZAŠTITA ZASADA MALINE POSLE BERBE - Vesna Janković
4.RADOVI U MALINjAKU POSLE BERBE - Đorđe Sovilj
5.UPOTREBNA VREDNOST PLODA ORAHA - Jovan Milinković
6.TOPLOTNI UDAR - dr Radosav Vujić
7.ISHRANA KRAVA MUZARA - Slavica Petrović

Date 2017-07-17
File Size 609.94 KB
Download 140
 1. U susret žetvi pšenice – Snežana Stojković-Jevtić
 2. Crvena detelina - zaboravljеna krmna kultura - Svetlana Jerinić
 3. Trulež korena maline- Phytophthora fragariae var. rubi – Vesna Janković
 4. Rakijske sorte šljive- Đorđe Sovilj
 5. Održavanje zemljišta u zasadima voća- Jovan Milinković
 6. Bolesti ovaca- Svetislav Marković
 7. Hronično zapaljenje materice - dr Radosav Vujić
 8. Spremanje i čuvanje sena – Slavica Petrović
Date 2017-06-21
File Size 1.16 MB
Download 142
 1. Pravilna kosidba lucerke za visok prinos i dugovečnost - Jerinić Svetlana
 2. Ishrana priplodnih ovnova - Vujić Radosav
 3. Mere nege useva kukuruza nakon setve - Stojković-Jevtić Snežana
 4. Polifagne štetočine ( dudovac i pamukova sovica) - Janković Vesna
 5. Zelena rezidba voćaka - Sovilj Đorđe
 6. Zelena rezidba vinograda - Milinković Jovan
Date 2017-05-22
File Size 1.22 MB
Download 169
 1. Spravljanje komposta na gazdinstvu - Jerinić Svetlana
 2. Podizanje zasada leske - Stanojlović Srđan
 3. Izbor hibrida kukuruza i gustina setve - Stojković-Jevtić Snežana
 4. Ishrana ovaca u laktaciji - Vujić Radosav
 5. Suzbijanje korova u usevu kukuruza - Janković Vesna
 6. Aktuelni radovi u zasadu maline - uklanjanje prve serije izdanaka - Sovilj Đorđe
Date 2017-04-21
File Size 1.28 MB
Download 214
 1. Gajenje povrća po okućnicama - Jerinić Svetlana
 2. Bolesti strnih žita - Janković Vesna
 3. Rezidba mladih voćki - Sovilj Đorđe
 4. Uslovi uspevanja lucerke - Stojković-Jevtić Snežana
 5. Priprema zemljišta za podizanje vinograda - Milinković Jovan
 6. Kako suzbiti muve u objektima za uzgoj stoke - Marković Svetislav
Date 2017-03-24
File Size 1741003
Download 122
 1. Nmin metroda u prihrani strnih žita - Jerinić Svetlana
 2. Zimski pregled i zaštita voćnih zasada neposredno pred početak vegetacije - Janković Vesna
 3. Uticaj niskih temperatura u zasadu maline - Sovilj Đorđe
 4. Šuga ovaca - Vujić Radosav
 5. Stanje useva ozime setve u Kolubarskom okrugu nakon niskih temperatura i mraza - Stojković-Jevtić Snežana
Date 2017-02-24
File Size 1185218
Download 116
 1. Đubrenje lucerišta - Jerinić Svetlana
 2. Ocena voćarske 2016. godine - Stanojlović Srđan
 3. Otpornost vinove loze prema niskim temperaturama - Milinković Jovan
 4. Otpornost domaćih životinja na niske temperature - Marković Svetislav
Date 2017-01-19
File Size 821727
Download 111
Bilten za mesec Decembar 2016. godine
Date 2016-12-12
File Size 933992
Download 134
Bilten za mesec Novembar 2016. godine
Date 2016-11-18
File Size 1065179
Download 130