Category: PSSS Niš
Strana 3 od 13
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Prednosti i mane klasične obrade zemljišta za setvu ozimih strnih žita - Ivan Rangelov
2. Hranljiva vrednost tečnog stajnjaka - Ivan Rangelov
3. Upotreba vode za zaštitu voćaka od mraza - Ivan Rangelov
4. Zaštita voćaka od mraza metodom mešanja vazduha - Ivan Rangelov
5. Kako započeti kampanju jesenje setve posle ovako teške godine za poljoprivredne proizvođače? - Saša Stanković
6. Plesnivost klipa kukuruza - Gordana Cvetković
7. Kalkulacija poqoprivredne proizvodnje - Suzana Rašić
8. Krečenje stabala - Srećko Vukašinović
9. Sadnja maline - Srećko Vukašinović
10. Iznos IPARD podsticaja - Dušan Stojanović

Date 2017-09-21
File Size 2.35 MB
Download 84

1. Proizvodnja krastavca na slami - Miljan Milojić
2. Setva uljane repice - dr Saša Stanković
3. Zaštita od štetnog uticaja vetra na gajene biljke - Dušan Stojanović
4. Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja Ministarstva poljoprivrede i zažtite životne sredine - Suzana Rašić
5. Postupak pripreme silaže od cele biljke kukuruza - Suzana Rašić
6. Upis u vinogradarski registar 2017. - Tanja Živković
7. Berba kupine - Srećko Vukašinović
8. Moljac paradajza - Gordana Cvetković

Date 2017-08-30
File Size 1.78 MB
Download 57

1. Ipard program mera 101 - Miljan Milojić
2. Tehnologija proizvodnje žalfije - Saša Stanković
3. Opasnost kontaminacije prehrambenih proizvoda iz sistema za klimatizaciju i ventilaciju tokom skladištenja - Dušan Stojanović
4. Dugoročni doprinos zadruge unapređenju privređivanja porodičnih gazdinstva - Suzana Rašić
5. Priprema silaže i senaže lucerke - Predrag Janković
6. Štetne grinje u zasadima maline - Gordana Cvetković

Date 2017-07-28
File Size 2.44 MB
Download 209
 1. Miljan Milojić - Žetva soje
 2. Saša Stanković - Smilje
 3. Dušan Stojanović - Suzbijanje korova u travnjacima
 4. Predrag Janković - Sastavljanje obroka za krave
 5. Srećko Vukašinović - Berba Maline
Date 2017-06-16
File Size 2.4 MB
Download 230
 1. Tehnologija proizvodnje soje – Miljan Milojić
 2. Principi oživljavanja zadrugarstva – Suzana Rašić
 3. Program zaštite breskve za 2017. – Dušan Stojanović
 4. Određivanje potrebne količine preparata za prskanje u odnosu na koncentraciju preparata i zapreminu prskalice – Dušan Stojanović
Date 2017-06-05
File Size 2.39 MB
Download 221
 1. Mere nege u organskoj proizvodnji - Rašić Suzana
 2. Bespovratna sredstva u 2017. - Rašić Suzana
 3. Setva kukuruza na teritoriji nišavskog okruga - Stanković Saša
 4. Tehnologija proizvodnje crnog luka - Milojić Miljan
 5. Održavanja i očuvanje plodnosti zemljišta - Rangelov Ivan
 6. Đubrenje stajnakom - opšti principi đubrenja stajnjakom - Rangelov Ivan
Date 2017-05-05
File Size 2.21 MB
Download 258
 1. Plan i program zaštite vinove loze za 2017. godinu - Stojanović Dušan
 2. Vreme postavljanja naslona u vinogradu - Živković Tanja
 3. Monilinia laxa  - opasan protivnik voćnjaka - Cvetković Gordana
 4. Obnova registracije gazdinstva i ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji - Rašić Suzana
 5. Perspektive proizvodnje lekovitog bilja na terenima jugoistočne Srbije - Stanković Saša
Date 2017-03-31
File Size 2947911
Download 91
 1. Program zaštite maline i jagode za 2017. godinu - Stojanović Dušan
 2. Kromirov moljac u našim prozvodnim uslovima - Cvetković Gordana
 3. Radovi na pčelinjaku u toku Februara meseca - Janković Predrag
Date 2017-02-28
File Size 2728456
Download 121
 1. Program zaštite jabuke i kruške - Stojanović Dušan
 2. Ozlede na voćkama - Živković Tanja
 3. Radovi na pčelinjaku u toku Januara meseca - Janković Predrag
 4. Evodija-medonosna biljka - Janković Predrag
 5. Humizacija zemljišta - Rašić Suzana
 6. Vreme primene fungicida i ekonomski prag štetnosti u usevima pšenice i ječma - Cvetković Gordana
 7. Stanje useva oyime setve na teritoriji ni[avskog okruga - Stanković Saša
Date 2017-02-17
File Size 2774100
Download 88
Bilten za mesec Decembar 2016. godine
Date 2016-12-20
File Size 2858397
Download 79