Category: PSSS Niš
Strana 2 od 13
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Doprinos zadruge poslovanju porodičnih gazdinstva-Suzana Rašić
2.Priprema silaže i  senaže- Predrag Janković
3.Suzbijanje mahovine u travnjacima urbanog zelenila-Dušan Stojanović
4.Virus šarke šljive(Plum pox virus)-Gordana Cvetković
5.Pamukova sovica  (Helicoverpa armigera)-Gordana Cvetković
6.Nega zasada maline posle berbe-Tanja Živković

Date 2018-07-26
File Size 1.51 MB
Download 55

1.Berba maline-Srećko Vukašinović
2.Rezidba maline i uklanjanje izdanaka po završenoj berbi-Srećko Vukašinović
3.Zahtevi pasulja prema toploti i vodi-Suzana Rašić
4.HELJDA Fagopyrum sagittarium-Tanja Petrović
5.Proizvodnja rasada kupusa-Tanja Petrović
6.Održanje i povećanje plodnosti zemljišta-Ivan Rangelov

Date 2018-06-26
File Size 1.86 MB
Download 49

1.Maj-mesec rasađivanja paprike-Saša Stanković
2.Valjanje posle setve kukuruza kao agrotehnička mera za ujednačeno nicanje kukuruza-Ivan Rangelov
3.Štetočine tuje-Dušan Stojanović
4.Ishrana svinja sopstvenim sirovinama na poljoprivrednom gazdinstvu-Predrag Janković

Date 2018-05-23
File Size 2.08 MB
Download 67


1.Privredni i agrotehnički značaj pasulja-Saša Stanković
2.Tehnologija proizvodnje crnog luka-Tanja Petrović
3.Đubrenje krompira-Suzana Rašić
4.Tripsi u zasadima bresaka i nektarina-Dušan Stojanović
5.Upis u vinogradarski registar i prijava prinosa grožđa-Tanja Živković

Date 2018-04-30
File Size 2.65 MB
Download 52

1. Tehnologija proizvodnje krompira - dr Saša Stanković
2. Setva jarih strnih žita - dr Saša Stanković
3. Pomaganje u osnivanju zadruga - Suzana Rašić
4. Najčešće greške pri prskanju pesticidima - Gordana Cvetković
5. Ekološki uslovi za gajenje šljive i podizanje zasada - Srećko Vukašinović
6. Zaštita od mraza zagrevanjem vazduha - Srećko Vukašinović
7. Ishrana ovaca u zimskom periodu - Predrag Janković

Date 2018-03-27
File Size 1.98 MB
Download 73

1. Mere nege useva ozime setve - dr Saša Stanković
2. Prednosti proizvodnje kontejnerskog rasada u odnosu na tradicionlni način proizvodnje rasada - Tanja Petrović
3. Planiranje investicija - Suzana Rašić
4. Pravilnik o podsticajima u organskoj biljnoj proizvodnji- Dušan Stojanović
5. Integralna zaštita u voćarskoj proizvodnji - Gordana Cvetković
6. Novostvorena sorta kajsije Buda (DM1) - Tanja Živković
7. Korišćenje antibiotika kod krava - Predrag Janković

Date 2018-02-27
File Size 1.89 MB
Download 67

1. Nabavka novog traktora preko IPARD programa - Suzana Rašić
2. IPARD podsticaji i uslovi u oblasti zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja - Gordana Cvetković
3. Kalibracija prskalica i atomizera - Dušan Stojanović
4. Perspektive razvoja svinjarstva - Predrag Janković
5. Đubriva u voćarstvu - Tanja Živković
6. Prihrana pšenice prema tipovima zemljišta - Ivan Rangelov

Date 2018-01-30
File Size 1.91 MB
Download 81

1.Tipovi plastenika - Miljan Milojić
2.Preventivne mere zaštite u organskoj poljoprivredi - Gordana Cvetković, mast.inž.
3.Bolesti i štetočine zelene salate- Gordana Cvetković, mast.inž.
4.Hemijsko proređivanje plodova voća – Dušan Stojanović, mast. Inž.
5.Pozitivan uticaj organske poljoprivrede na očuvanje životne sredine – Suzana Rašić
6.Postupak kategorizacije seoskog domaćinstva – Suzana Rašić
7.Servis period kod krava – Predrag Janković
8.Vodeće sorte šljive za proizvodne zasade – Srećko Vukašinović
9.Dobra priprema zemljišta presudan faktor za visok i stabilan prinos – Ivan Rangelov
10.Primena zelenišnog đubriva u zasadima vinove loze– Ivan Rangelov
11.Održavanje povoljnog vodnog, vazdušnog i toplotnog režima zemljišta u stalnim zasadima – Ivan Rangelov
12.Optimalno vreme za zimsko-prolećno oranje – Ivan Rangelov

Date 2017-12-20
File Size 1.81 MB
Download 91

1. Rezime stanja u poljoprivredi na kraju ove godine - dr Saša Stanković
2. Osnovna obrada zemljišta - Miljan Milojić
3. Neparazitske bolesti ili poremećaji na plodovima jabuka - Gordana Cvetković
4. Skladištenje sredstava za zaštitu bilja na poljoprivrednom gazdinstvu - Gordana Cvetković
5. Uslovi skladištenja povrća - Dušan Stojanović
6.Pozitivan uticaj organske poljoprivrede na očuvanje životne sredine - Suzana Rašić
7.Pravci razvoja zemljoradničkih zadruga - Suzana Rašić
8. Potrebni činioci za podizanje zasada voća - Srećko Vukašinović
9. Priprema zemljišta za setvu jarih kultura - Ivan Rangelov

Date 2017-11-23
File Size 2.3 MB
Download 71

1. Kako doći do raženog hleba - Saša Stanković
2. Proizvodnja proteinskog stočnog graška - Saša Stanković
3. Setva pšenice - Miljan Milojić
4. Agroekološki uslovi za gajenje pšenice - Miljan Milojić
5. Krečenje voćaka - Gordana Cvetković
6. Zaštita pšenice u jesen - Gordana Cvetković
7. Upravljanje rizicima u poljoprivredi - Suzana Rašić
8. IPARD- očuvanje i unapređenje predela - Dušan Stojanović

Date 2017-10-25
File Size 1.88 MB
Download 80