Category: PSSS Niš
Strana 2 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Gajenje tikve -Cucurbita pepo - Saša Stanković
2.Pasulj - Phaseollus vulgaris - Tanja Petrović
3.Suzbijanje kruškine buve - Gordana Cvetković
4.Zaštita koštičavih voćnih vrsta u cvetu - Dušan Stojanović

Date 2019-03-29
File Size 1.6 MB
Download 65

1.Prihrana useva ozime setve-Saša Stanković
2.Celer-Suzana Rašić
3.Dobra poljoprivredna praksa na zaparloženim parcelama-Ivan Rangelov
4.Bolesti ječma-Gordana Cvetković
5.Dezinfekcija zasada ranoprolećnim tretiranjem zasada-Dušan Stojanović

Date 2019-03-22
File Size 1.47 MB
Download 79

1.Stanje useva ozime setve i setva jarih strnih žita-Saša Stanković
2.Standard dobre poljoprivredne prakse Global GAP- Tanja Petrović
3.Praksa u osnivanju poljoprivredne zadruge-Suzana Rašić
4.Feromonske klopke u integralnoj proizvodnji-Gordana Cvetković
5.Proizvodnja mesa po sistemu krava-tele-Predrag Janković
6.Upis u vinogradarski registar-Tanja Živković

Date 2019-01-30
File Size 1.49 MB
Download 128

1.Mesto belog luka u povrtarskoj proizvodnji -Saša Stanković
2.Značaj kalcifikacije - Tanja Petrović
3.Ekonomski aspekti organske proizvodnje - Suzana Rašić
4.Drugi javni poziv za meru 3 IPARD subvencija u poljoprivredi - Dušan Stojanović
5.Virusi u proizvodnji paprike - Gordana Cvetković
6.Zimski pregled voćaka - Gordana Cvetković
7.Jesenje-zimska obrada zemljišta - Ivan Rangelov
8.Izmene i dopune pravilnika o IPARD podsticajima - Predrag Janković

Date 2018-12-27
File Size 1.8 MB
Download 85

1. Mogućnost borbe protiv suše u biljnoj proizvodnji - Dr Saša Stanković
2. Ren - Armoracia rusticana - Tanja Petrović
3. Tehnologija zasnivanja lucerke - Suzana Rašić
4. Prihvatljive investicije i troškovi u okviru M - 3 - Gordana Cvetković
5. Kupusna muva (Delia radicum) - Gordana Cvetković
6. Solarizacija - Dušan Stojanović
7. Prijava prinosa grožđa i promena podataka u Vinogradarskom registru - Tanja Živković
8. Potrebni činioci za podizanje zasada voća - Srećko Vukašinović
9. Krečenje stabala - Srećko Vukašinović
10.Tečni stajnjak - Predrag Janković

Date 2018-11-28
File Size 1.99 MB
Download 85

1. Nepovoljni uslovi za predstojeću jesenju setvu - Saša Stanković
2. Suncokret - Helianthus annuus - Tanja Petrović
3. Ponuda dobavljača kao sastavni deo IPARD aplikacije - Suzana Rašić
4. Integralna proizvodnja voća - Dušan Stojanović
5. Zlatasto žutilo vinove loze - Gordana Cvetković   
6. Cikada vinove loze - Scaphoideus titanus-Gordana Cvetković
7. Ekološki uslovi gajenja leske - Tanja Živković

Date 2018-11-02
File Size 1.78 MB
Download 78

1.Značaj osnovne obrade zemljišta-Saša Stanković
2.Kineski kupus-Tanja Petrović
3.Tehnologija proizvodnje ozimog stočnog graška- Tanja Petrović
4.Opšti uslovi za potencijalne IPARD korisnike-Suzana Rašić
5.Inovacije u zaštiti bilja-Dušan Stojanović
6.Održavanje, korišćenje i popravka orničnog sloja zemljišta u stalnim zasadima voćaka i vinograda - podrivanje orničnog sloja zemljišta- Ivan Rangelov
7.Antropogene mere zaštite zemljišta od erozije u nišavskom okrugu- Ivan Rangelov
8.Berba grožđa- Srećko Vukašinović
9.Krečenje stabla- Srećko Vukašinović

Date 2018-09-28
File Size 1.98 MB
Download 90

1.Kako smo prošli u protekloj žetvi ozime pšenice na teritoriji Nišavskog regiona-Saša Stanković
2.Jesenja setva krmnog bilja-Saša Stanković
3.Ovas - Avena sativa-Tanja Petrović
4.Uljana repica - Brassica sp-Tanja Petrović
5.Značaj evidencije troškova gazdinstva-Suzana Rašić
6.Kaolin glina u zaštiti bilja u voćarstvu- Dušan Stojanović
7.Azijska voćna mušica - Drosophila suzukii- Gordana Cvetković

Date 2018-08-28
File Size 1.74 MB
Download 253

1.Doprinos zadruge poslovanju porodičnih gazdinstva-Suzana Rašić
2.Priprema silaže i  senaže- Predrag Janković
3.Suzbijanje mahovine u travnjacima urbanog zelenila-Dušan Stojanović
4.Virus šarke šljive(Plum pox virus)-Gordana Cvetković
5.Pamukova sovica  (Helicoverpa armigera)-Gordana Cvetković
6.Nega zasada maline posle berbe-Tanja Živković

Date 2018-07-26
File Size 1.51 MB
Download 113

1.Berba maline-Srećko Vukašinović
2.Rezidba maline i uklanjanje izdanaka po završenoj berbi-Srećko Vukašinović
3.Zahtevi pasulja prema toploti i vodi-Suzana Rašić
4.HELJDA Fagopyrum sagittarium-Tanja Petrović
5.Proizvodnja rasada kupusa-Tanja Petrović
6.Održanje i povećanje plodnosti zemljišta-Ivan Rangelov

Date 2018-06-26
File Size 1.86 MB
Download 107