Category: PSSS Niš
Strana 1 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Jesenja setva proteinskog stočnog graška-Saša Stanković
2.Krenula setva na teritoriji nišavskog okruga na teritoriji nišavskog okruga- Saša Stanković
3.Beli luk  – Allium sativum L. var. sativum L. (fam. Alliaceae)u organskoj proizvodnji-Tanja Petrović
4.Suzbijaje mrava i krpelja na urbanim zelenim površinama-Dušan Stojanović
5.Odbrana biljaka od grinja paučinara-Dušan Stojanović

Date 2020-11-02
File Size 1.49 MB
Download 10

1.Žetva kukuruza- Saša Stanković

2.Grašak- Tanja Petrović

3.Setva ozimog ječma- Tanja Petrović
4.Zelena povrtna stenica (Nezara viridula) na paradajzu- Gordana Cvetković
5.Šta čeka ratare pred predstojeću setvu ozimih kultura- Ivan Rangelov

6.Silaža- Predrag Janković

7.Važni činioci za uzgajanje voća -Srećko Vukašinović
8.Rezidba maline i uklanjanje izdanaka po završenoj berbi- Srećko Vukašinović

Date 2020-09-30
File Size 2.03 MB
Download 19

1.Jesenja setva lucerke i ostalih leguminoza- Saša Stanković
2.Promene na plodovima paprike -Gordana Cvetković
3.Proizvodnja organske konoplje – dobra šansa za domaću poljoprivredu- Dušan Stojanović
4.Integralni pristup suzbijanja korova u plodovitom, vrežastom i lukovičastom povrću- Dušan Stojanović  
5.Osnivanja zadruge- Suzana Rašić

Date 2020-08-27
File Size 1.51 MB
Download 26

1.Kako je protekla ovogodišnja žetva useva ozime setve-Saša Stanković
2.Mere kontrole azijske voćne mušice-Gordana Cvetković
3.Sistem gajenja povrća bez zemlje-Tanja Petrović
4.Prvi javni poziv za IPARD podsticaje u okviru Mere 7-Suzana Rašić

Date 2020-07-31
File Size 1.17 MB
Download 24

1.Priprema skladišta za skladištenje ţitarica -Gordana Cvetković
2.Malinin korebus (Coroebus rubi) u zasadima kupine - Gordana Cvetković
3.Na pragu nove ţetve - Saša Stanković
4.Berba maline - Srećko Vukašinović

Date 2020-07-01
File Size 1.87 MB
Download 22


1.Uticaj klimatskih i zemljišnih faktora na perzistentnost nekih bitnih herbicida- Dušan Stojanović
2.Ograničenja u plodoredu kod primene nekih herbicida- Dušan Stojanović
3.Krastavac – Cucumis sativus L. -Tanja Petrović
4.Privredni i agrotehnički značaj pasulja- Saša Stanković
5.IPARD - iz ugla korisnika-Suzana Rašić
6.Vodeće sorte šljive za proizvodne zasade-Srećko Vukašinović
7.IPARD - Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru groždja -Dušan Stojanović
8.Upis proizvođača grožđa u Vinogradarski registar-Tanja Živković

Date 2020-05-29
File Size 2.61 MB
Download 51

1. Stanje poljoprivrede na teritoriji nišavskog okruga -Ivan Rangelov  
2. Spanać Spinacea oleracea - Tanja Petrović
3. Poslovanje zadruge- Suzana Rašić
3. Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) na paradajzu) - Gordana Cvetković
4. Setva kukuruza na teritoriji nišavskog okruga u 2020-toj godini- Saša Stanković

Date 2020-04-30
File Size 1.43 MB
Download 49

1. Tehnologija proizvodnje Esparzete- Saša Stanković
2. Cvekla – Beta vulgaris L. ssp. Esculenta Sal. (fam. Chenopodiaceae)- Tanja Petrović
3. Organska proizvodnja celera- Suzana Rašić
3. Jabukin cvetojed -Anthonomus pomorum - Gordana Cvetković
4. Predsetvena priprema zemljišta za prolećnu setvu-Ivan Rangelov
5. SADNJA BRESKVE I NEGA MLADOG ZASADA-Srećko Vukašinović
6.MORFOLOŠKO FIZIOLOŠKE OSOBINE VIŠNJE-Srećko Vukašinović

Date 2020-03-30
File Size 1.95 MB
Download 49

1. Prihrana useva ozime setve na teritoriji nišavskog okruga- Saša Stanković
2. Ren - Armoracia rusticana- Tanja Petrović
3. IPARD U 2020. godini- Suzana Rašić
4. Štetočina koja oštećuje koren i stablo kupusa - Gordana Cvetković
5. Alternativne mogućnosti suzbijanja Monilinie na višnji i šljivi- Dušan Stojanović

Date 2020-02-28
File Size 1.71 MB
Download 47

1. Da li se po samom početku može nagovestiti sušna godina? - Saša Stanković
2. Povećanje i očuvanje plodnosti zemljišta pravilnim đubrenjem u organskoj proizvodnji povrća - Tanja Petrović
3. Pesticidi i njihovo skladištenje - Gordana Cvetković
4. Pravilan odabir preparata za zimski tretman voća - Dušan Stojanović
5. Alternativna rešenja u zimskom prskanju voća - Dušan Stojanović

Date 2020-01-27
File Size 2.04 MB
Download 99