Category: PSSS Poljoservis
Strana 2 od 5
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Priprema zemljišta za proizvodnju povrća -Valentina Aleksić
2.Bor-element značajan u voćarstvu i vinogradarstvu  - Sanja Čokojević
3.Zasnivanje lucerišta - Srđan Cvetković
4.Priprema silaže i senaže trava i leguminoza - Neđeljko Pipović
5.Žilogriz –Capnodis tenebrionis L.– Živorad Jovanović
6.Mogućnosti planinskog područja u proizvodnji hrane - Dragan Kolčić

Date 2019-03-29
File Size 1.04 MB
Download 102
  1. Kako do sertifikovanog organskog proizvoda - Valentina Aleksić
  2. Sačuvajmo autohtone sorte krušaka kalemljenjem - Sanja Čokojević
  3. Proizvodnja jarog stočnog graška - Srđan Cvetković
  4. Ishrana priplodnih ovaca, šilježadi i dvizadi - Neđeljko Pipović
  5. Zimska zaštita voćaka – Živorad Jovanović
  6. Menadžment na poljoprivrednim gazdinstvima - Dragan Kolčić 
Date 2019-03-01
File Size 1.23 MB
Download 78

1.Prihrana pšenice azotom- važna agrotehnička mera -Valentina Aleksić
2.Rezidba i vezivanje maline-Sanja Čokojević
3.Bokorenje ozimih strnih žita-Srđan Cvetković
4.Tov Junadi-Neđeljko Pipović
5.Uslovi i način upisa u Registar-Dragan Kolčić  
6.Zaštita Višnje–Živorad Jovanović

Date 2019-01-31
File Size 1.1 MB
Download 83

1.Sačuvajmo plodnost zemljišta-Valentina Aleksić
2.Kako održavati zemljište u voćnjacima?-Sanja Čokojević
3.Značaj zimskog oranja i zatvaranja  brazde-Srđan Cvetković
4.Ishrana koza-Neđeljko Pipović
5.Kalkulacija  poljoprivredne proizvodnje-Dragan Kolčić 

Date 2019-01-03
File Size 1.01 MB
Download 94

1. Kisela zemljišta -Kalcifikacija - Valentina Aleksić
2. Vinova loza i niske temperature - Sanja Čokojević
3. Prezimljavanje ozimih strnih žita- Srđan Cvetković
4. IL DE FRANS  rasa ovaca - Neđeljko Pipović
5. Analiza direktnih troškovaa u stočarskoj proizvodnji - Dragan Kolčić   

Date 2018-12-03
File Size 977.42 KB
Download 82

1. Ishrana biljaka u organskoj proizvodnji Valentina Aleksić
2. Obaveštenje o obavezi upisa u Vinogradarski registar - Sanja Čokojević
3. Kako funkcionišu zadruge u EU - Srđan Cvetković
4. Ishrana ovaca - Neđeljko Pipović
5. Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja - Dragan Kolčić
6. Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) i raspoložive mere borbe - Živorad Jovanović
7. Pravilan odabir parcele za setvu pšenice - Živorad Jovanović

Date 2018-10-31
File Size 968.16 KB
Download 100

1.Đubrenje vinove loze u jesen -Valentina Aleksić
2.Jesenje oranje i đubrenje voćnjak - Sanja Čokojević
3.Obrada zemljišta za setvu  pšenice - Srđan Cvetković
4.Ishrana krava zimi - Neđeljko Pipović
5.Korisnici IPARD sredstava i obaveze - Dragan Kolčić 

Date 2018-09-28
File Size 960.06 KB
Download 81

1.Važnost merenja pH vrednosti u zemljištu i rastvorima đubriva za rast biljaka-Valentina Aleksić
2.Berba kupine-Sanja Čokojević
3.Setva lucerke u letnje-jesenjem periodu-Srđan Cvetković
4.Faktori koji utiču na proizvodnju i sastav mleka-Neđeljko Pipović
5.Kako povećati prihod na gazdinstvu-Dragan Kolčić    
6.Odgovor voćke na stres-Smola- Živorad Jovanović

Date 2018-08-29
File Size 868.01 KB
Download 118

1. Berba povrća, čuvanje i transport - Valentina Aleksić
2. Prednosti gajenja krmnog bilja  na oranicama i travnjacima - Srđan Cvetković
3. Priprema senaže i silaže od lucerke - Neđeljko Pipović
4. Transport u poljoprivredi - Dragan Kolčić

Date 2018-08-02
File Size 927.01 KB
Download 124

1.Navodnjavanje kukuruza-Valentina Aleksić
2.Diferenciranje pupoljaka kod voćnih vrsta-Sanja Čokojević
3.Zaoravanje žetvenih ostataka-Srđan Cvetković
4.Jačanje stočarstva uz prenos embriona–Embriotransfer- Neđeljko Pipović
5.Rizici na poljoprivrednom gazdinstvu-Dragan Kolčić
6.Zaštita dunje -Živorad Jovanović

Date 2018-07-02
File Size 759.97 KB
Download 114