Category: PSSS Poljoservis
Strana 1 od 6
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Površinsko odvodnjavaje  poljoprivrednog zemljišta - Valentina   Aleksić
2.Šta se dešava sa voćkama u periodu mirovanja?-  Sanja Čokojević
3.Klasična i redukovana obrada zemljišta za setvu pšenice- Srđan Cvetković
4.Autohtone rase kokoši -Neđeljko Pipović
5.Bolesti pšenice _ Živorad Jovanović
6.Kako sačuvati kvalitet krompira do proleća - Živorad Jovanović
7.Кako pripremiti Zahtev za odobravanje projekta - Dragan Kolčić

Date 2020-11-02
File Size 1.47 MB
Download 9

1.Kvalitativne osobine  poljoprivrednog  zemljišta – bitan faktor u biljnoj proizvodnji- Valentina   Aleksić
3.Rok setve i ostali činioci proizvodnje pšenice - Srđan Cvetković
4.Ishrana prasadi  posle odbijanja -Neđeljko Pipović
6.Kako do IPARD podsticaja u okviru mere 7 ? - Dragan Kolčić

Date 2020-10-01
File Size 992.48 KB
Download 11

1 . Potrebe leske za vodom - Valentina   Aleksić
2. Kada je pravo vreme za berbu jabuke?- Sanja Čokojević  
3. Uljana repica - Srđan Cvetković
4. Kako do kvalitetne silaže od cele biljke kukuruza ? -Neđeljko Pipović
5. Uspešna priprema silaže od cele biljke kukuruza -Neđeljko Pipović
6. POTREBNA DOКUMENTACIJA - za prijavu - Dragan Kolčić

Date 2020-09-28
File Size 1.11 MB
Download 13


1. Prihrana paprike tokom vegetacionog perioda -Valentina Aleksić
2. Letnja rezidba višnje - Sanja Čokojević
3. Setva lucerke u letnje-jesenjem periodu ili u proleće-Srđan Cvetković
4. Pegavost lista višnje i trešnje- Blumeriella jaapii (Coccomyces hiemalis)-Živorad Jovanović
5. IPARD –seoski turizam kroz pitanja - Dragan Kolčić

Date 2020-08-03
File Size 923.07 KB
Download 23

1.Vodič do sertifikovanog organskog proizvoda -Valentina Aleksić
2.Podsticaji MPŠV za podizanje novih zasada pod vinovom lozom - Sanja Čokojević
3.Šta sa žetvenim ostacima ? -Srđan Cvetković
4.Organoleptička ocena kvaliteta silaže (boja i miris) - Neđeljko Pipović
5.Ukupan obrt- Dragan Kolčić

Date 2020-07-01
File Size 1.12 MB
Download 22

1.  Potrebe paradajza za vodom -Valentina Aleksić
2. Nepovoljan uticaj visokih temperatura na voćke i vinovu lozu - Sanja Čokojević
3. Kada i koliko vlage treba kukuruzu  -Srđan Cvetković
4. Faktori koji utiču na proizvodnju i kvalitet mleka - Neđeljko Pipović
5. Siva plesan jagode – Botrytis cinerea - Živorad Jovanović
6. Cikličnost u poljoprivrednoj proizvodnji  - Dragan Kolčić

Date 2020-05-29
File Size 1.31 MB
Download 38

1.Navodnjavanje krastavca , lubenice i dinje -Valentina Aleksić
2.Reproduktivni organi leske - Sanja Čokojević
3.Senaža umesto sena -Srđan Cvetković
4.Siliranje i senažiranje lucerke - Neđeljko Pipović
5. Jabukin smotavac - Carpocapsa (Cydia) pomonella - Živorad Jovanović
6. Pepelnica jabuke - Podosphaera leucotricha - Živorad Jovanović
7. Cena koštanja - Dragan Kolčić

Date 2020-05-04
File Size 1.08 MB
Download 34

1. Priprema  i primena osoke-Valentina Aleksić
2. Reproduktivni organi leske- Sanja Čokojević
3. Zasnivanje sejanih travnjaka u proleće-Srđan Cvetković
4. Urea u ishrani goveda  - Neđeljko Pipović
5. Kukuruzna zlatica –Diabrotica virgifera - Živorad Jovanović
6. Kako smanjiti gubitak sena - Dragan Kolčić

Date 2020-03-30
File Size 1.09 MB
Download 31

1. Preventivne mere u proizvodnji rasada povrća-Valentina Aleksić
2. Formiranje najpovoljnijeg uzgojnog oblika za šljivu- Sanja Čokojević
3. Primena uree -Srđan Cvetković
4. Somatske ćelije u mleku - Neđeljko Pipović
5. Kruškina buva (Psylla pyri) - Živorad Jovanović
6.  Značaj brendiranja u poljoprivredi- Dragan Kolčić

Date 2020-03-03
File Size 1.09 MB
Download 40

1.Važnost mikroelemenata u ishrani biljaka  -Valentina Aleksić
2.Gajenje visokožbunaste borovnice  - Sanja Čokojević
3.Jari graškovi za krmu i zrno  -Srđan Cvetković
4.Ishrana krava u zimskom periodu - Neđeljko Pipović
5.Zaštita leske od bolesti i štetočina  - Živorad Jovanović
6.Mera 3 -Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda    ribarstva i nove izmene ove mere  - Dragan Kolčić

Date 2020-02-19
File Size 1.29 MB
Download 49