Category: PSSS Poljoservis
Strana 1 od 5
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:


1. Kalcijum u zemljištu i u ishrani biljaka -Valentina Aleksić
2.  Lateralne sorte oraha  - Sanja Čokojević
3.  Podsticajna sredstva zadrugama  - Srđan Cvetković
4.   Genomska selekcija u govedarstvu - Neđeljko Pipović
5. Jesenja zaštita ozimih strnih – Živorad Jovanović
6. Povezanost finansijskog rezultata sa sistemom obračuna troškova - Dragan    Kolčić

Date 2019-11-29
File Size 1.36 MB
Download 12

1.Nekada crni ugar, danas zelenišno đubrenje  -Valentina Aleksić
2.Sadnja vinove loze - Sanja Čokojević
3.Kako do dobrog prinosa pšenice- Srđan Cvetković
4.Ishrana koza - Neđeljko Pipović
5.Zaštita krompira u skladištu   – Živorad Jovanović
6.Zaštita povrća od puževa-– Živorad Jovanović
7.Osiguranje kao uslov za ostvarivanje stabilnijegekonomskog rezultata proizvodnje  - Dragan Kolčić

Date 2019-10-30
File Size 1.34 MB
Download 27

1.Osnovna obrada zemljišta i priprema za setvu-Valentina Aleksić
2.Gusta sadnja voćaka i podloge pojedinih voćnih vrsta za gustu sadnju- Sanja Čokojević
3.Stajnjak i njegova primena- Srđan Cvetković
4.Tov junadi –izbor rase - Neđeljko Pipović
5.Zlatasto žutilo i crvena palež kod vinove loze –Živorad Jovanović
6.Javni poziv IPARD za kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao i za izgradnju- Dragan Kolčić

Date 2019-10-02
File Size 1.16 MB
Download 24

1. Sumpor u ishrani biljaka -Valentina Aleksić, dipl.inž. melioracija zemljišta i voda
2. Letnja sadnja jagode - Sanja Čokojević, dipl.inž. voćarstva i vinogradarstva
3. Proizvodnja uljane repice - Srđan Cvetković, dipl.inž. ratarstva
4. Spremanje silaže - Neđeljko Pipović, dipl.inž. stočarstva
5. Ekonomičnost proizvodnje silaže - Dragan Kolčić, dipl.inž.agroekonomije   

Date 2019-08-26
Download 0

1.Zalivanje  kasnog kupusa -Valentina Aleksić
2.Dren - Sanja Čokojević
3.Agrotehnika proizvodnje esparzete  - Srđan Cvetković
4.Stres i opterećenje krava  - Neđeljko Pipović
5.Crna pegavost lišća i krastavost plodova paradajza ( Pseudomonas syringae pv. tomato) - Živorad Jovanović
6.IPARD II Mera 7 - Dragan Kolčić  

Date 2019-07-31
File Size 933.98 KB
Download 33

1.Potrebe paprike za vodom-Valentina Aleksić
2.IPARD podsticaji u voćarskoj proizvodnji - Sanja Čokojević
3.Šta posle žetve strnina - Srđan Cvetković
4.Uzgoj koza  - Neđeljko Pipović
5.Povađenje krava- Neđeljko Pipović
6.Plamenjača krompira  - Phytophthora infestans - Živorad Jovanović
7.Obveznici u poljoprivredi - Dragan Kolčić

Date 2019-06-28
File Size 1.14 MB
Download 41

1.Navodnjavanje i ishrana jagode sistemom kap-po-kap -Valentina Aleksić
2.Vinogradarski registar - Sanja Čokojević
3.Kada  i  kako kositi lucerku  - Srđan Cvetković
4.Senažiranje - Neđeljko Pipović
5.Zaštita vinove loze od bolesti i štetočina  -  Živorad Jovanović
6.Pojam osiguranja - Dragan Kolčić

Date 2019-06-03
File Size 943.7 KB
Download 42

1.Primena biostimulatora u biljnoj proizvodnji -Valentina Aleksić
2.Pozni prolećni mrazevi- Sanja Čokojević
3.Značaj međuredne obrade zemljišta u kukuruzu - Srđan Cvetković
4.Linearno ocenjivanje tipa i telesne razvijenosti goveda - Neđeljko Pipović
5.Pesticidi  -  Živorad Jovanović
6.Rasipači osoke - Dragan Kolčić

Date 2019-05-13
File Size 899.04 KB
Download 47

1.Priprema zemljišta za proizvodnju povrća -Valentina Aleksić
2.Bor-element značajan u voćarstvu i vinogradarstvu  - Sanja Čokojević
3.Zasnivanje lucerišta - Srđan Cvetković
4.Priprema silaže i senaže trava i leguminoza - Neđeljko Pipović
5.Žilogriz –Capnodis tenebrionis L.– Živorad Jovanović
6.Mogućnosti planinskog područja u proizvodnji hrane - Dragan Kolčić

Date 2019-03-29
File Size 1.04 MB
Download 70
  1. Kako do sertifikovanog organskog proizvoda - Valentina Aleksić
  2. Sačuvajmo autohtone sorte krušaka kalemljenjem - Sanja Čokojević
  3. Proizvodnja jarog stočnog graška - Srđan Cvetković
  4. Ishrana priplodnih ovaca, šilježadi i dvizadi - Neđeljko Pipović
  5. Zimska zaštita voćaka – Živorad Jovanović
  6. Menadžment na poljoprivrednim gazdinstvima - Dragan Kolčić 
Date 2019-03-01
File Size 1.23 MB
Download 56