Category: PSSS Padinska Skela
Strana 1 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Izmene pravilnika o ipard podsticajima za investicije u fizičku imovinu
poljoprivrednih gazdinstava- Anka Kačarević
2.Đubrenje zemljišta pepelom drveta-Zlatko Vampovac
3.Analiza sortnog ogleda pšenice u 2018/2019.g. u PSSS Padinska Skela- Anka Kačarević

Date 2019-09-30
File Size 695.23 KB
Download 5

1.Industrijska konoplja - Anka Kačarevic
2.Delovanje organskih đubriva na zemljište-Zlatko Vampovac
3.Nova štetočina krompira - moljac (Phthorimaea operculella)- Eleonora Onć Jovanovic

Date 2019-08-23
File Size 736.43 KB
Download 9

 1.Ugar-Anka Kačarević
2.Suzbijanje višegodišnjih korova na strništu- Eleonora Onć Jovanović
3.Značaj žetvenih ostataka - Zlatko Vampovac

Date 2019-07-30
File Size 325.99 KB
Download 17

1.Najštetnije bolesti pšenice u sezoni proleće-leto 2019 - Eleonora Onć  Jovanović
2.Pokazatelji mikroelemenata u biljkama - Zlatko Vampovac

Date 2019-06-26
File Size 971.29 KB
Download 12

1.Nabavka nove opreme za navodnjavanje u 2019. god.- Anka Kačarević
2.Međuredna kultivacija useva-Anka Kačarević
3.Pokazatelji makroelemenata u biljkama- Zlatko Vampovac

Date 2019-06-03
File Size 767.01 KB
Download 15

1.Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava na teritoriji grada Beograda za 2019.- Anka Kačarević
2.Navodnjavanje-Zlatko Vampovac
3.Kompostiranje u domaćinstvu-Anka Kačarević
4.Tripsi - prenosioci izazivača virusа bronzavosti paradajza- Eleonora Onć Jovanović

Date 2019-04-19
File Size 1.31 MB
Download 19

1.Predsetvens priprema zemljišta i setva kukuruza - Anka Kačarević
2.Bolesti lista pšenice - Eleonora Onć Jovanović
3.Šta je GlobalGAP- Zlatko Vampovac

Date 2019-04-01
File Size 592.29 KB
Download 21

1.Kalcifikacija zemljišta-Zlatko Vampovac
2.Najznačajnije bolesti i štetočine crnog luka-Eleonora Onć Jovanović
3.Postupak za ostvarivanje prava na ipard podsticaj-Anka Kačarević

Date 2019-03-01
File Size 901.84 KB
Download 21

1.Proizvodnja crnog luka-Anka Kačarević
2.Oboljenja kravnjih papaka-Dragoljub Krajnović
3.Đubrenje-Zlatko Vampovac
4.Status poljoprivrednih gazdinstava-Snežana Petrović

Date 2019-01-30
File Size 624.5 KB
Download 21

1.Nepravilnosti i nenormalnosti papaka -Dragoljub Krajnović
2.Dejan Marinković-Duga rezidba jabuke-inovativni koncept
3.Eleonora Onć-Jovanović-Bela trulež na salati
4.Zlatko Vampovac-Organska djubriva i porast biljaka
5.Mladen Pavlović-Plastenik kao izvor zarade na malim poljoprivrednim gazdinstvima
6.Snežana Petrović-Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama

Date 2018-12-27
File Size 2.05 MB
Download 30