Category: PSSS Loznica
Strana 1 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Ponašanje svinja - Gordana Vujaklija
2.Agroekološki uslovi Srbije i borba protiv suše- Milica Popadić  
3.Prihrana strnih žita na novi način- Dušan  Despotović  
4.Tipovi sušara za sušenje ratarskih kultura - Milenko Đurić
5.Poleganje rasada- Radmila Ćalić  
6.Unapređenje proizvodnje i prerade grožđa - Zlatica  Krsmanović  
7.Podsticaji u polјoprivredi i ruralnom razvoju u 2020.godini- Živko  Stefanović

Date 2020-02-05
File Size 1.23 MB
Download 9

1. Zadrugarstvo u Srbiji- Gordana Vujaklija
2. Korišćenje žetvenih ostataka u ishrani stoke- Milica Popadić  
3. Šta je GlobalGAP?- Dušan  Despotović  
4. Jednogodišnje sorte jarog krmnog bilјa- Milenko Đurić
5. Preventivne mere pri zasnivanju voćnjaka- Radmila Ćalić  
6. IPARD podsticaji za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva- Zlatica  Krsmanović  
7. Podsticaj za nabavku novog traktora u 2020.godini - Živko  Stefanović

Date 2020-01-13
File Size 1.16 MB
Download 19

1. Ovce u vreme jagnjenja- Gordana Vujaklija
2. Zahtevi suncokreta prema plodoredu- Milica Popadić  
3. Setva 2019/2020- Dušan  Despotović  
4. Kalcizacija, vrste materijala i primena- Milenko Đurić
5. Kruškina buva- Radmila Ćalić                                                                                             
6. Registracija i odobravanje objekata za proizvodnju i  promet hrane životinjskog     porekla- Živko  Stefanović
7. Jesenje đubrenje voćnjaka u organskoj proizvodnji- Zlatica  Krsmanović

Date 2019-12-16
File Size 1.21 MB
Download 18


1. Najčešće bolesti ovaca- Gordana Vujaklija
2. Štetnost spaljivanja strništa- Milica Popadić  
3. Jesenji poslovi u ratarstvu- Dušan  Despotović  
4. Setva strnih žita van optimalnog roka- Milenko Đurić
5. Čuvanje i bezbedno rukovanje sredstvima za zaštitu bilja- Radmila Ćalić                                                                   

6. Podrška mladim poljoprivrednicima u 2019.godini- Živko  Stefanović
7. Kalendar radova u rodnim zasadima maline i kupine- Zlatica  Krsmanović  

Date 2019-11-06
File Size 1.26 MB
Download 58

1.Ishrana krava i telesna kondicija- Gordana Vujaklija
2.Mogućnosti unapređenja proizvodnje povrća u zaštićenom prostoru- Milica Popadić  
3.Proizvodnja belog luka - Dušan  Despotović  
4.Agrotehnika raži- Milenko Đurić
5.Određivanje optimalnog vremena berbe jabuke- Zlatica  Krsmanović                       
6.Suzbijanje lešnikovog  surlaša treba započeti u jesen- Radmila Ćalić     

Date 2019-10-04
File Size 1.3 MB
Download 51

1. Odmor objekta – karantin- Gordana Vujaklija
2.Podizanje svesti o značaju bezbednog učešća poljoprivredne mehanizacije u saobraćaju- Milica Popadić  
3. Određivanje optimalnog vremena siliranja kukuruza- Dušan  Despotović  
4. Jesenja setva krmnih kultura - Milenko Đurić
5. Priprema šljiva za proizvodnju rakije- Zlatica  Krsmanovic
6. Načini suzbijanja štetočina uskladištenih proizvoda - Radmila Ćalić                                                                                            
7. Kreditna podrška  poljoprivrednim  gazdinstvima- Živko  Stefanović

Date 2019-09-04
File Size 1.09 MB
Download 74

1.Značaj ovčarske proizvodnje- Gordana Vujaklija
2.Kontrola plodnosti zemljišta u funkciji podizanja svesti o značaju očuvanja zemljišta- Milica Popadić    
3.Problemi u razvoju kukuruza od faze metličenja do pune zrelosti- Milenko Đurić
4.Nega kasnog kupusa - Dušan  Despotović  
5.Sadnja jagode tokom leta- Zlatica  Krsmanović

Date 2019-08-07
File Size 640.93 KB
Download 53

1.Održavanje prihvatljivog broja somatskih ćelija - gordana Vujaklija
2.Zaštitni cvetni pojasevi u biljnoj proizvodnji-Milica Popadić
3.Pravilno korišćenje žetvenih ostataka- Milenko Đurić
4.Postupci nakon žetve ječma i pšenice - Dušan Despotović
5.Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline - Zlatica Krsmanović
6.Stričkov šarenjak- štetočina soje - Radmila Ćalić
7. Podsticaji MPŠV za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2019. godini - Živko Stefanović

Date 2019-07-04
File Size 704.61 KB
Download 62

1.Razvoj i istorijat zadrugarstva u našoj zemlji- Gordana Vujaklija
2.Đubrenje u organskoj proizvodnji- Milica Popadić    
3.Lucerka - rolo bale u foliji- Milenko Đurić
4.Preporuke za kukuruz- Dušan  Despotović  
5.Načini održavanja zemljišta u voćnjacima- Zlatica  Krsmanović
6.Bezbedno rukovanje ambalažnim otpadom- Radmila Ćalić
7.Izmene IPARD  programa u 2019.godini- Živko  Stefanović

Date 2019-06-06
File Size 1.12 MB
Download 70

1.Osnovna načela zaštite dobrobiti  životinja- Gordana Vujaklija
2.Sertifikovana organska proizvodnja - Milica Popadić    
3.Korišćenje strnih žita za silažu- Milenko Đurić
4.Lucerka - određivanje vremena košenja- Dušan  Despotović  
5.Problemi u proizvodnji maline- Zlatica  Krsmanović
6.Zanošenje kapljica pri aplikaciji pesticida  - Drift- Radmila Ćalić
7.Nabavka nove opreme za navodnjavanje u 2019.godini - Živko  Stefanović

Date 2019-05-14
File Size 1.18 MB
Download 54