Category: PSSS Prokuplje
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Sortiment šljive zastupljen u proizvodnim zasadima – Milan Tošković
2.Zimska rezidba voća – Magdalena Todorović
3.Mikotoksini u hrani za životinje – Igor Petrović
4.Zadrugarstvo – Duška Petrović
5.Biotički faktori kao činioci oštećenja nabiljkama – Ivana Obradović
6.Fitofagne grinje – Marinko Jovičić

Date 2020-12-28
File Size 692.82 KB
Download 39

1. Izbor sadnog materijala - Tošković MIlan
2. Sorte krušaka koje treba gajiti - Todorović Magdalena
3. Savetujemo kako da koristite lekove u pčelarstvu - Petrović Igor
4. Biotički faktori kao činioci oštećenja biljaka Oblačinske višnje - Obradović Ivana
5. Kako pravilno čuvati uređaje za zaštitu biljaka u zimskom periodu - Jovičić Marinko

Date 2020-11-30
File Size 762.84 KB
Download 48

1.Proizvodnja  rakije  od  jabuke   -   Milan Tošković
2.Sorte maline  кoje se najviše gaje u srbiji- Magdalena Todorović
3.Nije  svaki  bakar   isti -   Ivana Obradović
4.Bakar prva i poslednja zaštita  - Marinko Jovičić
5.Jesenje plavo prskanje voća  -  Snežana Jović
6.Ishrana  junica u zimskom   periodu- Igor Petrović

Date 2020-10-30
File Size 920.71 KB
Download 47

1.Prerada organskog voća    i kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji- Milan Tošković
2.Sušenje šlјive– Magdalena Todorović
3.Zaštita šlјive u organskoj proizvonji – Ivana Obradović
4.Skladištenje suvih šlјiva – Marinko Jovičić
5.Koje mere preduzeti za očuvanje kukuruza- Snežana Jović
6.Siliranje cele bilјke kukuruza - Igor Petrović
7.Prestanak statusa zadrugara Duška-Petrović

Date 2020-09-28
File Size 1.03 MB
Download 42

1.Kako se pripremiti za berbu groždja - Tonić Dejan
2.Priprema plodova šljive za sušenje - Tošković Milan
3.Ne pali strniku - Bjelica Radovan
4.Krečno leglo - Petrović Igor
5.Vreme j eza suzbijanje korova na strništu - Jovičić Marinko
6.Zaštita uskladištenih plodova voćaka - Obradović Ivana

Date 2020-08-24
File Size 1.07 MB
Download 73

1.Rezidba jagode- Tonić Dejan
2.Radovi u malinjaku posle berbe - Tošković Milan
3.Glavni delovi objekta kod vezanog sistema držanja krava-Petrović Igor
4.Higijena pribora i sudova za mužu-Duška Petrović
5.Siva trulež jagodičastog voća-Tanja Maksimović
6.Infekcija koja dovodi do truleži kod šlјive Marinko Jovičić
7.Plamenjača šlјive infekcija koja je trenutno aktuelna- Obradović Ivana
8.Postrna setva kupusa – Bjelica Radovan

Date 2020-07-31
File Size 1.09 MB
Download 70

1.Berba sezonskog voća u vreme epidemije KOVID 19-Tonić Dejan
2.Lačenje i prekraćivanje lastara vinove loze-Tošković Milan
3.Negativan uticaj visokih temperatura na zdravlje i produktivnost krava –Igor Petrović
4.Somatske ćelije u mleku-kvalitet mleka–Petrović Duška.
5.Šljivin smotavac - Grapholita funebrana   Ivana Obradović
6.Plamenjača šljive-Tanja Maksimović
7.Plamenjača krompira  - simptomi i preventivne, hemijske i eko mere zaštite-Marinko Jovičić

Date 2020-06-12
File Size 884.15 KB
Download 87

1. Tajberi - Tonić Dejan
2. Uklanjanje prve serije izdanaka kod maline - Tošković Milan
3. Senaža kao alternativa pojeftinjenja obroka - Petrović Duška
4. Izjednačavanje pčelinjih društava - Petrović Igor
5. Pravo vreme za zaštitu strnih žita od prouzrokovača biljnih bolesti - Jović Snežana
6. Značaj zaštite pčela - Obradović Ivana
7.Trešnjina muva - Jovičić Marinko
8. Suzbijanje žute rđe kupine - Maksimović Tanja

Date 2020-05-04
File Size 2.03 MB
Download 96

1.Podmlađivanje voćaka -Tonić Dejan
2.Značaj solarnih pčela u oprašivanju voća -Tošković Milan
3.Dezinfekcija štale - Petrović Duška
4.Koronavirus kod životinja - koje mere prevencije treba da sprovode stočari -Petrović Igor
5.Novi virusi ne prete samo ljudima već i povrću - Virus smeđe naboranosti ploda paradajza Тоmato brown rugose fruit virus (ToBRFV) -Jović Snežana
6.Štetočina koja kreće u zasadima višnje - Višnjin surlaš -Obradović Ivana
7.Efikasnost zaštite voća od rutave bube - Maksimović Tanja
8.Čime tretirati zasade višnje u cvetu i precvetavanju - Jovičić Marinko
9.Vreme setve kukuruza - Bjelica Radovan  

Date 2020-04-23
File Size 2.03 MB
Download 77

1.Pravilna rezidba kupine preduslov za visoke prinose i dobar kvalitet plodova-Tonić Dejan
2.Uslovi koji utiču na procenat primljenih kalemova-Tošković Milan
3.Higijena aparata za mužu i sudova za prijem mleka-Petrović Duška
4.Mikotoksini- Faktor kvarenja hrane za životinje-Petrović Igor
5.Bolesti ječma-Siva i mrežasta pegavost-Jović Snežana
6.Sušenje cvetova i grančica kod višnje-Obradović Ivana
7.Trulež korena maline i plamenjača maline-Maksimović Tanja
8.Upustvo za pravilno uzorkovanje zemljišta-Jovičić Marinko
9.Gustina setve kukuruza-Bjelica Radovan

Date 2020-03-20
File Size 1.53 MB
Download 105