Category: PSSS Požarevac
Strana 1 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Lan  – Ana Đorđević
2.Rukola  – Ana Đorđević
3.Odgoj jagnjadi - Nenad Vujčić
4.Gajene bilјke – čistači organizma od toksina -   Jorgovanka Vlajkovac
5.Pravilna nega krava- Dane Hrkalović
6.IPARD podsticaji za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga polјoprivrednih proizvoda u sektoru voća i povrća - Milena Zafirović
7.Vaši i cikade vektori virusa na pšenici- Nevena Ristić
8.Jagodina grinja- Zvezdana Jovanović
9.Mrežasta pegavost lista ječma– Jovica Jurišić
10.Pšenična nematoda- Jovica Jurišić

Date 2019-12-31
File Size 1.14 MB
Download 8

1.Podrška mladim polјoprivrednicima – AnaĐorđević
2.Zaštita od krompirovog molјca u skladištima  krompira - Zvezdana Jovanović
3.Period tečne ishrane teladi- Dane Hrkalović
4.Ishrana krmača - Nenad Vujčić
5.Značaj ranije osnovne obrade zemlјišta u jesen -  Jorgovanka Vlajkovac
6.Zaštita ozimih strnih žita (pšenice, ječma, raži i tritikalea) – Jovica Jurišić
7.Sušenje centralnog lista mladih bilјaka ozimih strnih žita – Nevena Ristić

Date 2019-12-31
File Size 1.02 MB
Download 5

1.Pregled prinosa  hibrida kukuruza u demoogledu u 2019. godini – Jorgovanka Vlajkovac
2.Smeštaj i držanje mlečnih krava - Nenad  Vujčić
3.Dunjevača – aromatična lepotica – AnaĐorđević
4.Prouzrokovač pegavosti jagode-Mycosphaerella fragariae- Nevena Ristić
5.Najznačajnija bolest ruže- Zvezdana Jovanović
6.broci za visokosteone krave - Dane Hrkalović
7.Suzbijanje štetočina ulјane repice– Jovica Jurišić
8.Postupci za podizanje zasada lešnika – Milena Zafirović
9.Četvrti javni poziv polјopprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora– Aleksandar Stojanović

Date 2019-12-31
File Size 1.53 MB
Download 8


1.Hranljiva i nutritivna vrednost oraha – AnaĐorđević
2.Setva ozimog stočnog graška – Aleksandar Stojanović
3.Halyomorpha halys - braon mramorasta stenica – Jovica Jurišić
4.Značaj jesenjeg “plavog prskanja” u voćnjaku - Zvezdana Jovanović
5.Kvalitet mleka - Nenad Vujčić
6.Osnivanje zemljoradničke zadruge i organi upravljanja– Jorgovanka Vlajkovac
7.Hlađenje mleka- Dane Hrkalović

Date 2019-10-16
File Size 960.36 KB
Download 25

1.Rezultati prinosa sorata u demoogledu ozimih strnih žita u 2018/2019. god. i primenjene  agrotehničke mere – Jorgovanka Vlajkovac
2.Postupak apliciranja za IPARD sredstva - Zvezdana Jovanović
3.Karakteristike simentalca  - Nenad Vujčić
4.Zaštita vinove loze – Jovica Jurišić
5.Značaj plodnosti kod krava - Dane Hrkalović
6.Letnja bolest vina – AnaĐorđević

Date 2019-10-16
File Size 1013.95 KB
Download 26

1.Rakija od breskve – AnaĐorđević
2.Moljac paradajza- Zvezdana Jovanović
3.Najčešće metaboličke bolesti muznih krava - Dane Hrkalović
4.Prednosti senaže - Nenad Vujčić
5.Znača i agrotehnika proizvodnje uljane repice – Jorgovanka Vlajkovac
6.Zaštita vinove loze – Jovica Jurišić
7.Šta posle žetve – Aleksandar Stojanović

Date 2019-10-16
File Size 1.16 MB
Download 20

1.Zaštita krompira u fenofazi zatvaranja redova-Zvezdana Jovanović,
2.Šišanje ovaca-Dane Hrkalović,
3.Postrno gajenje cvekle-Jorgovanka Vlajkovac,
4.Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novih mašina i opreme-Ana Đorđević,
5.Značaj unosa vode pri proizvodnji mleka-Nenad Vujčić i
6.Kukuruzni plamenac-Jovica Jurišić

Date 2019-07-08
File Size 900.58 KB
Download 40

1.Značaj pravilnog uzorkovanja zemljišta-Ana Đorđević,
2.Virus bronzavosti paradajza-Zvezdana Jovanović,
3.Varenje hrane kod preživara-Dane Hrkalović,
4.Izmuzište-Nenad Vujčić,
5.Zadrugarstvo kao rešenje za mala i srednja poljoprivredna gazdinstva-Aleksandar Stojanović,
6.Zaštita pšenice-Jovica Jurišić i
7.Folijarna đubriva u ishrani gajenih biljaka-Jorgovanka Vlajkovac

Date 2019-07-08
File Size 1.02 MB
Download 33

1.Trešnja-Ana Đorđević,
2.Vreme setve-Aleksandar Stojanović,
3.Zaštita šljive-Jovica Jurišić,
4.Opravdanost upotrebe herbicida posle setve, a pre nicanja kukuruza,soje I suncokreta-Zvezdana Jovanović,
5.Proređivanje plodova voćaka-Milena Zafirović Stojanović,
6.Selekcija trkaćih konja-Dane Hrkalović ,
7.Tov junadi-Nenad Vujčić i
8.Šta treba znati o namirnicama koje konzumiramo-Jorgovanka Vlajkovac

Date 2019-07-08
File Size 1.26 MB
Download 37

1.Mrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres) -  Zvezdana Jovanović
2.Vlažni kukuruz sa usitnjenim zrnom koji se čuva u silosu (silirani kukuruz)    Nenad Vujčić
3.Zaštita ovaca od hladnoće -Dane Hrkalović
4.Značaj zemljišta i NPK hraniva u proizvodnji kukuruza -Jorgovanka Vlajkovac
5.Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma – Jovica Jurišić
6.Zaštita kajsije od gljive prouzrokovača sušenja grana, grančica i cvetova (Monilia laxa) – Dragana Urošević
7.Hranljiva vrednost gljiva – Ana Đorđević

Date 2019-03-20
File Size 1.17 MB
Download 45