Category: PSSS Pirot
Strana 1 od 14
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Jesenji neprijatelji pčela-Zoran Nikolić
2.Popravka osobina zemljišta pre podizanja vinograda-Mimica Kostić-Đorđević
3.Zemljište i đubrenje kod proizvodnje ljiljana-Olivera Gavrilović
4.Zaštita voćnjaka od glodara-Zoran Panajotović
5.Stone sorte grožđa koje i dalje najbolje prolaze na tržištu-Goran Svetozarević
6.Setva u optimalnom roku-Srđan Vidanović
7.Faktori od kojih zavisi fermentacija (konzervansi, anaerobni uslovi, temperatura)-Srđan Čalić

Date 2019-09-26
File Size 3.15 MB
Download 19

1. Uticaj visokih temperatura na proizvodnju mleka-  Zoran Nikolić
2. Stare sorte kruške - Mimica Kostić-Đorđević.
3. Inkarnatska detelina-agrotehnika i uslovi gajenja - Olivera Gavrilović
4. Dudovac ( Hyphantria cunea)- Zoran Panajotović
5. Veoma cenjena kupina bez bodlji -Triple crown  - Goran Svetozarević
6. Ogled strnih žita 2019.godine - Srđan Vidanović
7. Faktori od kojih zavisi fermentacija (kiseline, pH vrednost, šećer) - Srđan Čalić

Date 2019-08-26
File Size 3.15 MB
Download 522

1.Neke karakteristike ishrane koza-  Zoran Nikolić
2.Agroekološki uslovi za gajenje maline - Mimica Kostić-Đorđević.
3.Konzerviranje zemljišne vlage - Olivera Gavrilović
4.Plamenjača luka ( Peronospora destructor)- Zoran Panajotović
5.Julski muskat, rana stona sorta vinove loze  - Goran Svetozarević
6.Kvalitet pšenice - Srđan Vidanović
7.Faktori od kojih zavisi fermentacija (kuhinjska so) - Srđan Čalić

Date 2019-07-18
File Size 2.82 MB
Download 18

1.Siliranje trava-  Zoran Nikolić
2.Pravovremena berba voća - Mimica Kostić-Đorđević.
3.Uslovi uspevanja i tehnologija gajenja maka kao ratarske kulture- Olivera Gavrilović
4.Zaštita od plamenjače i pepelnice vinove loze- Zoran Panajotović
5.Zelena rezidba vinove loze  - Goran Svetozarević
6.Lucerka- Medicago sativa - Srđan Vidanović
7.Standardi kvaliteta fermentisanih proizvoda od mleka - Srđan Čalić

Date 2019-06-07
File Size 2.88 MB
Download 19

1.Striša ovaca-  Zoran Nikolić
2.Obaveza upisa u Vinogradarski registar - Mimica Kostić-Đorđević.
3.Tehnologija gajenja konoplje- Olivera Gavrilović
4.Fuzarium klasa pšenice (Fusarium graminearum) - Zoran Panajotović
5.Primena azotnih đubriva u vinogradarstvu  - Goran Svetozarević
6.Gajenje krastavca na špaliru - Srđan Vidanović
7.Standardi kvaliteta sirovog mleka-Pasterizovano i sterilizovano mleko - Srđan Čalić

Date 2019-05-20
File Size 3.19 MB
Download 18

1.Napajanje punomasnim mlekom i zamenom za mleko-  Zoran Nikolić
2.Radovi u mladom vinogradu - Mimica Kostić-Đorđević
3.Muskatna tikva-znčaj i tehnologija gajenja- Olivera Gavrilović
4.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - (Еrwinia amylovora) - Zoran Panajotović
5.Uticaj poznih prolećnih mrazeva na voćke  - Goran Svetozarević
6.Nega i đubrenje paprike posle rasađivanja - Srđan Vidanović
7.Standardi kvaliteta sirovog mleka - Srđan Čalić

Date 2019-04-18
File Size 2.91 MB
Download 22

1.Klima u objektima za goveda-  Zoran Nikolić
2.Agroekološki uslovi za gajenje jagode - Mimica Kostić-Đorđević.
3.Priprema terena za travnjak- Olivera Gavrilović
4.Zlatasto žutilo vinove loze - (Flavescence doree) - Zoran Panajotović
5.Kaberne Sovinjon  - Goran Svetozarević
6.Vreme je za setvu lucerke - Srđan Vidanović
7.Fizičke promene u toku fermentacije - Srđan Čalić

Date 2019-03-15
File Size 3.2 MB
Download 23

1.Estrus kod krava-znaci i otkrivanje- Zoran Nikolić
2.Uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva-Mimica Kostić-Đorđević.
3.Zelenišno đubrivo u organskoj proizvodnji-Olivera Gavrilović
4.Mrežasta pegavost ječma-Zoran Panajotović
5.Uslovi za gajenje šumske jagode-Goran Svetozarević
6.Primeri poljoprivrednih uslužnih zadruga-Srđan Vidanović
7.Hemijske promene u toku fermentacije-Srđan Čalić

Date 2019-02-13
File Size 3.85 MB
Download 27

1.Jagnjenje ovaca-Zoran Nikolić
2.Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnova registarcije-Mimica Kostić-Đorđević.
3.Sideracija zemljišta-najpogodnije biljne kulture-Olivera Gavrilović
4.Zaštita voćaka od srna,zečeva i drugih glodara-Zoran Panajotović
5.Italijanske značajnije sorte leske-Goran Svetozarević
6.Suprtrat za proizvodnju rasada-Srđan Vidanović
7.Mikrobiološke promene u toku fermentacije-Srđan Čalić

Date 2019-01-10
File Size 3.04 MB
Download 75

1.Ventilacija u stočarskim objektima – najbolja kombinovana– Zoran Nikolić
2.Uslovi za uspevanje crne ribizle i značajnije sorte – Mimica Kostić-Đorđević
3.Tehnologija proizvodnje kamilice – Olivera Gavrilović
4.Krečenje stabala kao vid zaštite od izmrzavanja – Zoran Panajotović
5.Oskoruša – Goran Svetozarević
6.Značaj plodoreda u povrtarstvu – Srđan Vidanović
7.Šargarepa (uloga i značaj u ljudskoj ishrani)-Srđan Čalić

Date 2018-12-19
File Size 3.38 MB
Download 32