Category: PSSS Leskovac
Strana 1 od 18
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Setva pšenice van optimalnih rokova - Boban Stanković
2.Zadružna načela - Aleksandar Mitić
3.Bakterijska plamenjača - Mirjana Petrović
4.Skladištenje pesticida - Bojana Karapandžić
5.Obrada zemljišta i mašine u organskoj proizvodnji - Nenad Stefanović
6.Šta su melioracije? - Igor Ristić
7.Značaj zadrugarstva za mala porodična gazdinstva - Jelena Stojiljković
8.Halyomorpha halys - Braon mramorasta stenica - Gordana Jovanović

Date 2019-11-12
File Size 1.64 MB
Download 31


1.Optimalan rok setve pšenice - Boban Stanković                                                                      
2.Sadnja kruške  - Aleksandar Mitić                                                                                        
3.Lisne sovice na kupusu - Mirjana Petrović                                                                                                                                       
4.Najčešće bolesti zelene salate- Bojana Karapandžić                                                                
5.Šjiva - Nenad Stefanović                                                                                                                              
6.Raspisan IPARD javni poziv za nabavku novog traktora -  Igor Ristić                         
7.Čuvanje mrkve tokom zimskog perioda - Jelena Stojiljković                                        
8.Pepino mosaic virus  - opasnost za plasteničku proizvodnju paradajza - Gordana Jovanović                                                                                                       

Date 2019-10-16
File Size 627.97 KB
Download 66

1.Uloga i značaj organske proizvodnje - Boban Stanković
2.Seme u voćarstvu - Aleksandar Mitić
3.Kukuruzni plamenac - Mirjana Petrović
4.Virus šarke šljive (Plum pox virus-PPV)- Bojana Karapandžić
5.Završni radovi u jesenjem periodu na pčelinjacima- Nenad Stefanović
6.Za razvoj seoskog turizma sredstva iz IPARD-a - Igor Ristić

Date 2019-09-09
File Size 661.42 KB
Download 29

1.Organska poljoprivreda - Boban Stanković
2.Kako se uklopiti u rentabilnost proizvodnje višnje - Aleksandar Mitić
3.Krtica - Mirjana Petrović
4.Braon mramorasta stenica (Halyomorpha halys) - Bojana Karapandžić
5.Diferenciranje pupoljaka kod voćnih vrsta - Nenad Stefanović
6.Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima - Igor Ristić
7.Mere zaštite krompira od Candidatus Phytoplasma solani - Gordana JovanovićDate 2019-08-07
File Size 805.34 KB
Download 32

1.Kontrola plodnosti zemljišta - Boban Stanković
2.Negujte svoje višnjike posle berbe - Aleksandar Mitić
3.Pegavost lista višnje i trešnje - Mirjana Petrović
4.Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii) - Bojana Karapandžić
5.Agromeliorativno đubrenje i navodnjavanje Lešnika - Nenad Stefanović
6.Kako registrovati gazdinstvo za seoski turizam - Igor Ristić
7.Kritične tačke u proizvodnji paprike tokom letnjih meseci - Jelena Stojiljković

Date 2019-07-23
File Size 1.21 MB
Download 25

1.Nephodni elemenati u ishrani biljaka  - Boban Stanković                                                  
2.Higijena berbe voća - Aleksandar Mitić                                                                                
3.Kestenjasta pegavost lastara maline - Mirjana Petrović                                                                                                            
4.Flavescence doree (FD) – Zlatasto žutilo vinove loze - Bojana Karapandžić              
5.Radovi u vinogradu (maj-jun) - Nenad Stefanović                                                                     
6.Higijena kao osnovni preduslov kvaliteta mleka -  Dejan Ranđelović                           
7.Poslovanje u ruralnom turizmu - Igor Ristić 

Date 2019-06-04
File Size 830.46 KB
Download 35

1.Nega useva nakon sadnje krompira - Boban Stanković
2.Metode borbe protivu kasnog prolećnog mraza - Aleksandar Mitić
3.Pepelnica vinove loze - Mirjana Petrović
4.Moljac paradajza - Bojana Karapandžić
5.Radovi na pčelinjaku maja meseca- Nenad Stefanović
6.Stanje ratarskih useva na području JO- Jelena Stojiljković
7.Internet marketing u seoskom turizmu - Igor Ristić

Date 2019-05-13
File Size 1021.37 KB
Download 37

1.Pravilan izbor hibrida kukuruza  - Boban Stanković                                                            
2.Poslovi u voćnjacima u mesecu aprilu - Aleksandar Mitić                                             
3.Neparazitne bolesti krompira - Mirjana Petrović                                                                                                                         
4.Lucerkina buba   - Bojana Karapandžić                                                                                        
5.Vrste  đubriva koja se koriste u voćarstvu- Nenad Stefanović                                             
6.Zaštita šljive-  Gordana Jovanović                                                                                                     
7.Biznis plan u planiranju seoskog turizma na poljoprivrednom gazdinstvu - Igor Ristić                                                          

Date 2019-04-08
File Size 479.88 KB
Download 54

1.Standard dobre poljoprivredne prakse - Boban Stanković
2.Aktuelni radovi u voćnjaku - Aleksandar Mitić
3.Suzbijanje korova u zasadu jagoda - Mirjana Petrović
4.GlobalGap - Bojana Karapandžić
5.Podizanje malinjaka - Nenad Stefanović
6.Plasman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kroz usluge u ruralnom turizmu- Igor Ristić

Date 2019-03-11
File Size 782.74 KB
Download 50

1.Rezidba i uzgojni oblici kruške -Dalibor Cvetanović
2.Sirak, biljka pogodna za uslove suvog ratarenja-Jelena Stojiljković
3.Piramidalni uzgojni oblik kod višnje-Aleksandar Mitić
4.Taphrina deformans - kovrdžavost lista breskve-Gordana Jovanović
5.Zaštita kruške-Mirjana Petrović
6.Kupusna muva-Bojana Karapandžić
7.Da li treba požuriti sa prvom prihranom pšenice-Boban Stanković
8.Sadnja ,đubrenje i gajenje maline-Nenad Stefanović
9.Seoski turizam-Igor Ristić

Date 2019-02-11
File Size 730.41 KB
Download 56