Category: PSSS Mladenovac
Strana 4 od 25
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Uredba o korišćenju podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018.godini. - Veličković Violeta
2.Korišćenje IPARD fonda u proizvodnji mesa i mleka - Radovanović Branislav
3.Bob - Nikoletić Miloš
4.Suzbijanje korova u lucerištima - Mijatović Bojan
5.Prihrana zasada maline u punom rodu - Koprivica Radmila
6.Telenje krava - Perić Predrag
7.Predsetvena priprema zemljišta za setvu kukuruza - Lazić Željko

Date 2018-03-20
File Size 2.94 MB
Download 130

1.Jari stočni grašak - Violeta Veličković
2.Proizvodnja krompira - Miloš Nikoletić            
3.Pepelnica žita (Erysiphae graminis) - Bojan Mijatović
4.Prolećna prihrana voćaka - Radmila Koprivica
5.Kokoške nosilje lakog tipa - Branislav Radovanović
6.Šuga (Scabies) - Predrag Perić
7.Priprema poljoprivredne mehanizacije za prolećne radove - Željko Lazić

Date 2018-02-13
File Size 3.24 MB
Download 133

1. Opšti uslovi za osrvarivanje prava za korišćenje podsticaja iz IPARD fondova (neophodni za konkurisanje) - Radmila Koprivica
2. Kako do novog traktora uz pomoć IPARD sredstava - Violeta Veličković
3. Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i certifikacije u organskoj proizvodnji za 2018.godinu - Bojan Mijatović
4. Tikve - Miloš Nikoletić
5. Servisiranje opreme za mašinsku mužu - Predrag Perić
6. Podizanje živinarske farme - Branislav Radovanović
7. Skladištenje prikolica i rasipača mineralnog đubriva u zimskom periodu - Željko Lazić

Date 2018-01-29
File Size 3.25 MB
Download 131

1.Korišćenje stajnjaka -Violeta Veličković
2.Bundeva -Miloš Nikoletić
3.Nega povrća tokom zime -Bojan Mijatović
4.Lista prihvatljivih investicija i troškova za meru investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava-Branislav Radovanović
5.Ishrana priplodnih ovnova-Predrag Perić
6.Najčešći uzroci neplodnosti krupnih preživara-Predrag Perić
7.Preventivne mere bezbednosti u radu sa traktorima - Željko Lazić

Date 2017-12-19
File Size 3.83 MB
Download 126

1. Proizvodnja hmelja - Violeta Veličković
2. XANTHONOMAS VESICATORIA -Bakteriozna pegavost i krastavost plodova paradajza i paprike - Bojan Mijatović
3. Proizvodnja pilića u inkubatorskim stanicama - Branislav Radovanović
4. Čuvanje poljoprivredne tehnike - Željko Lazić

Date 2017-11-09
File Size 2.6 MB
Download 135

1. U susret novoj setvi strnih žita - Violeta Veličković
2. Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercionalnim bankama - Bojan Mijatović
3. Upis u vinogradarski registar - Radmila Koprivica
4. Aflatoksini- Predrag Perić
5. Oporavak zadrugarstva u Srbiji - Branislav Radovanović
6. Sejalice za strna žita - Željko Lazić

Date 2017-10-11
File Size 4.57 MB
Download 140
 1. Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava-opšti ciljevi i uslovi - (IPARD II PROGRAM EU) - Radmila Koprivica
 2. Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja-prihvatljivi izdaci i regulativni uslovi (IPARD II PROGRAM EU) - Radmila Koprivica
 3. Preporuke za skladištare-mikotoksini u kukuruzu - Bojan Mijatović
 4. Higijena proizvodnje mleka - Predrag Perić
 5. Držanje kokoški nosilja na ekstenzivan i intenzivan način - Branislav Radovanović
 6. Osnovna obrada zemljišta - oranje - Željko Lazić

 

Date 2017-09-22
File Size 3.32 MB
Download 125

1. Načini iskorišćavanja žetvenih ostataka - Violeta Veličković
2. Bundeva - Miloš Nikoletić
3. Skladištenje i čuvanje voća - Radmila Koprivica
4. Alternaria solani-crna pegavost krompira i paradajza - Bojan Mijatović
5. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku - Predrag Perić
6. Zoohigijenske mere u govedarstvu - Branislav Radovanović
7. Samoutovarne prikolice - Željko lazić

Date 2017-08-10
File Size 3.18 MB
Download 133

1.Značaj postrne setve- Violeta Veličković
2.Ljušćenje strništa-Miloš Nikoletić
3.Plamenjača krompira- Phytophtora infestans-Bojan Mijatović
4.Posledica suše na voće - Radmila Koprivica
5.Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje- Predrag Perić
6.Skladištenje čvrstog i tečnog stajnjaka-Branislav Radovanović
7.Trakaste grabulje - Željko Lazić

Date 2017-07-17
File Size 3.15 MB
Download 217
 1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2017.godini - Violeta Veličković
 2. Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata say) - Bojan Mijatović
 3. Načini držanja kokošaka nosilja - Branislav Radovanović
 4. Čišćenje i dezinfekcija živinarskih farmi - Branislav Radovanović
 5. Gubitci kombajna u žetvi strnih žita - Željko Lazić
Date 2017-06-12
File Size 2.51 MB
Download 158