Category: PSSS Vranje
Strana 1 od 22
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Važnost sena za telad - Robert Širtov
2.Izbor sadnog materijala za podizanje zasada borovnice - Suzana Jerkić
3.Sadnja ribizle - Nebojša Mladenović
4.Priprema plastenika za sledeću proizvodnu sezonu - Nada Lazović Đoković
5.Trihineloza - Srđan Zafirović
6.Miševi i drugi glodari kao problem u ratarstvu - Dejan Mujakić
7.Đubriva - opšte karakteristike, vreme i način primene - Marija Janjić

Date 2020-11-25
File Size 2.06 MB
Download 0

1.  Proizvodnja kravljeg mleka - Robert Širtov
2.  Agroekološki uslovi za gajenja maline - Suzana Jerkić
3.  Pravilna i pravovremena zaštita jabuke od mraza - Nebojša Mladenović
4   Beli luk - Nada Lazović Đoković
5.  Rak vinove loze - prouzrokovač (Agrobacterium tumefaciens) - Dejan Mujakić
6.  Setva ozime pšenice - Marija Janjić

Date 2020-10-29
File Size 2.15 MB
Download 5

1. Povećanje prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima - Robert Širtov
2. Proizvodnja rakija - Suzana Jerkić
3. Određivanje optimalnog vremena berbe plodova jabuke - Nebojša Mladenović
4  Ozimi stočni grašak (Pisum sativum var. arvense ) i ozima obična grahorica (Vicia sativa l.) - Nada Lazović Đoković
5. Zelena povrtna stenica (Nezaraviridula) - Dejan Mujakić
6. Vađenje i skladištenje krompira - Marija Janjić

Date 2020-10-01
File Size 2.06 MB
Download 10

1. Mikotoksini u mleku - Robert Širtov
2. Određivanje optimalnog vremena berbe jabuke penetrometrom - Nebojša Mladenović
3. Poljski ogledi paprike u savetodavnom radu na terenu - Nada Lazović Đoković
4  Kalemljenje trešnje na spavajući pupoljak - Suzana Jerkić
5. Kukuruzni plamenac (Ostrinianubilalis) - Dejan Mujakić
6. Zaoravanje strnjišta kao direktna mera suzbijanja korova - Marija Janjić
7. Rano nadimanje sira - Srđan Zafirović

Date 2020-08-28
File Size 2.1 MB
Download 38

1.Zasušivanje krava i mlečnost u narednoj laktaciji - Robert Širtov
2.Upis u vinarski registar - Nebojša Mladenović
3.Krivljenje plodova i suva trulež vrha paprike - Nada Lazović Đoković
4 Letnja rezidba trešnje - Suzana Jerkić
5.Veliki problem u povrtarskoj proizvodnji - Tripsi (Thrips spp.) - Dejan Mujakić
6.Značaj agrohemijske analize zemljišta - Marija Janjić
7.Fitoplazma listova vinove loze – candidatus phytopasma vitis - Mica Stajić

Date 2020-07-27
File Size 2.25 MB
Download 26

1.Utvrđivanje momenta berbe voća za proizvodnju rakije - Suzana Jerkić,
2.Primena pomotehničkih mera u zasadu jagode nakon berbe - Nebojša Mladenović
3.Prozvodnja kasnog kupusa - Nada Lazović Đoković,
4.Mastitis i ekonomske štete u mlečnom govedarstvu - Robert Širtov,
5.Problem u proizvodnji voća - voćna mušica Drosophila Suzukii - Dejan Mujakić,
6.Nega i zaštita useva lucerke - Marija Janjić,
7.Višegodišnji problem masovnog širenja ambrozije - Ambrosiaartemisifolia L. na našem terenu - Mica Stajić, stručni saradnik.

Date 2020-06-25
File Size 2.29 MB
Download 30


1.  Korona virus kod domaćih životinja-Robert Širtov
2. Navodnjavanje kupine - mr Nebojša Mladenović
3. Neven - Nada Lazović Đoković
4.Kako do boljeg kvaliteta mleka u letnjem periodu- Srđan Zafirović
5. Folijarna prihrana voća- Suzana Jerkić
6.  Podosphaera leucotricha- Dejan Mujakić
7. Provetravanje plastenika do optimalne mikroklime- Marija Janjić .
8. Fitopatogene bakterije izuzetno opasne u proizvodnji paprike- Mica Stajić

Date 2020-05-27
File Size 2.26 MB
Download 31

1. Porođaj kod krava - Robert Širtov,
2. IPARD - mera 7 „diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja“ - Nebojša Mladenović,
3. Mere nege rasada - Nada Lazović Đoković,
4. Kokcidioza pilića - Srđan Zafirović,
5. Zaštita kruške i jabuke - Dejan Mujakić,
6. Šta sa prvim otkosom lucerke - Srđan Zafirović,
7. Mrka ili smeđa trulež koštičavog voća - Mica Stajić, stručni saradnik,
8. Đubrenje zasada višnje u toku vegetacije azotnim mineralnim đubrivima - Suzana Jerkić

Date 2020-04-24
File Size 2.08 MB
Download 47

 1.Preparati hlora i dezinfekcija - Robert Širtov,

2.Uticaj ekoloških faktora na diferenciranje cvetnih začetaka u pupoljcima - Nebojša Mladenović,

3.Primena đubriva - značaj merenja pH vrednosti zemljišta - Nada Lazović Đoković,

4.Nepravilna primena pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji - Dejan Mujakić,

5.Priprema plastenika za rasađivanje paprike i paradajza - Mica Stajić,

6.Đubrenje vinove loze - Suzana Jerkić

Date 2020-03-23
File Size 2.53 MB
Download 56

1.Problemi u proizvodnji krvljeg mleka na teritoriji Pčinjskog okruga   -  Robert Širtov
2.Osnovni princip rezidbe vinove loze za rod  -   Mr Nebojša Mladenović
3.Prihrana ozimih strnih žita u 2020 godini  -   Nada Lazović Đoković
4.Rekonstrukcija krošnje kod tršnje  -   Suzana Jerkić
5.Glodari kao problem u ratastvu  -  Dejan Mujakić
6.Letimični pregled pčela   -   Srdjan Zafirović
7.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća- Mica Stajić

Date 2020-02-26
File Size 2.63 MB
Download 48