Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Valjevo, d.o.o.

 

O nama

Vlada Republike Srbije 1991. godine osnovala je poljoprivredne službe, „Sl.gl. Republike Srbije“ br. 61 -  Zakon o poljoprivrednoj službi,  i u istom predvidela poslove rada poljoprivredne službe, a oni su:

    • Organizacija baze podataka i edukativne aktivnosti u vidu organizacije seminara i izdavanja stručnih publikacija i drugih oblika informisanja o tehnološkim inovacijama;
    • Savetodavno – konsultantski poslovi poljoprivredne slube u cilju razrade modela proizvodnje zdrave hrane prvenstveno namenjene izvozu;
    • Poslovi selekcije, reprodukcije i veštakog osemenjavanja u stočarstvu;
    • Oplemenjivanje bilja i širenje novih sorti i hibrida gajenih biljaka;
    • Poslovi izveštajno prognozne službe o pojavi biljnih bolesti i štetočina;
    • Obavljanje poslova prenetih na poljoprivredne službe na osnovu Zakona (semenarstva, zaštita bilja, zemljišta, premije za mleko i drugi);
    • Izvodjenje demonstracionih ogleda u različitim ekološkim uslovima;
    • Organizovanje poljoprivrednih izložbi i smotri;
    • Učešće u izradi i realizaciji dugoročnog i godišnjeg programa rada;
    • Praćenje naučnih saznanja, saradnja sa naučnim institucijama i transfer znanja i tehnologije;
    • Izrada i dostavljanje izveštaja, informacija i podataka o izvršenju programa rada stručne poljoprivredne službe;
    • Izrada biznis programa.

Prostor koji svojim radom pokriva savetodavna služba  Poljoprivredne stručne službe Valjevo“ Valjevo jeste područje Kolubarskog okruga koji čine ukupno šest opština i to: Valjevo, Lajkovac, Ub, Mionica, Ljig i Osečina. Površina Kolubarskog okruga iznosi 2474 km² sa 218 naseljenih mesta gde živi 186.607 stanovnika. Broj poljoprivrednih gazdinstava je 29846, koja raspolažu sa 170514 ha poljoprivrednih površina, od čega su 102731 ha oranice, 18390 ha voćnjaci, 25689 ha livade i 23274 ha pašnjaci.
Područje Kolubarskog okruga po svom geografskom i reljefnom položaju predstavlja vrlo povoljan teren za intenzivnu stočarsku i voćarsku proizvodnju. Tu se, pre svega, misli na proizvodnju kravljeg mleka i junećeg mesa, kao i proizvodnju jagodastog voća maline i kupine i koštićavog voća – šljive. U ovim proizvodnjama područje Kolubarskog okruga itekako je poznato.
 
Rad savetodavne službe odvija se po specijalnostima savetodavaca i ona se sastoji od službi za:

    • Služba za zootehniku
    • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
    • Služba za ratarstvo
    • Služba za zaštitu bilja

Poslovi i zadaci službe su:
 
Služba za stočarstvo

    • Selekcija, reprodukcija i matična evidencija u stočarstvu
    • Kontrola i organizacija rada osnovne matične službe
    • Organizacija stočarskih manifestacija (izložbe i sajmovi)
    • Rad sa odabranim gazdinstvima
    • Izrada programa i biznis planova u stočarstvu
    • Stručni saveti na sredstvima informisanja
    • Nabavka i proizvodnja kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu
    • Hemijske analize mleka.
 
Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Tehnologija podizanja zasada voćaka i vinove loze
    • Uvodjenje novih sorti voćaka i vinove loze u proizvodnju
    • Primena novih sistema uzgoja voćaka i vinove loze
    • Pružanje stručnih saveta putem sredstava javnog informisanja
    • Pomoć oko izrade biznis planova i projekata
    • Stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala.

Služba za ratarstvo

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Postavljanje i praćenje makro i demonstracionih ogleda ratarskih kultura (strnih žita, kukuruza, soje)
    • Preporuka sortimenta za različite agroekološke i mikroklimatske uslove
    • Sistemska kontrola plodnosti zemljišta
    • Preporuka potrebnih količina djubriva, kao i odgovarajućih kombinacija istih na osnovu uradjenih analiza
    • Izrada programa popravke kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta kalcifikacijom

Služba za zaštitu bilja

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Praćenje pojave karantinskih i ekonomski štetnih organizama i njihova prognoza
    • Pružanje stručnih saveta putem sredstava javnog informisanja.
    • Zdravstveni pregled pošiljki namenjenih izvozu i izdavanje fitocertifikata
    • Poslovi DDD
    • Evidencija o prometu pesticida u poljoprivrednim apotekama.
    • Rad na projektima odobrenim od strane MPŠV i projektima MPŠV.

 

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Janković Vesna Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0024/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Janković Vesna
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435455
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0024/2015-03
Biografija: Prikaži
Milinković Jovan Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0025/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Milinković Jovan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435454
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0025/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojković-Jevtić Snežana Ratarstvo i povrtarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0022/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojković-Jevtić Snežana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435450
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0022/2015-03
Biografija: Prikaži
Vujić Radosav Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0026/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vujić Radosav
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435458
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0026/2015-03
Biografija: Prikaži
Sovilj Đorđe Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0023/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Sovilj Đorđe
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435452
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0023/2015-03
Biografija: Prikaži
Jerinić Svetlana Ratarstvo i povrtarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0028/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jerinić Svetlana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435451
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0028/2015-03
Biografija: Prikaži
Stanojlović Srđan Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0124/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stanojlović Srđan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435459
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0124/2015-03
Biografija: Prikaži
Marković Svetislav Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0194/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Marković Svetislav
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435456
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0194/2015-03
Biografija: Prikaži
Panić Radiša Agroekonomija 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0003/2016-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Panić Radiša
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435461
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0003/2016-03
Biografija: Prikaži
Gavrilović Slađana Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0012/2017-03
pdf
   
Ime i prezime: Gavrilović Slađana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435457
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0012/2017-03
Biografija: Prikaži
Dražić Milena Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
pdf
   
Ime i prezime: Dražić Milena
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435462
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca:
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 25.04.2019. godine, sa početkom u 08:30 održaće se tribina, mesto Osečina (varošica) , opština Osečina, Prostorije odeljenja za poljoprivredu sa temom:
  1. 08:30 do 09:00 Postupak za korišćenje IPARD programa , savetodavac Radiša Panić

  Tokom tribine prisutni će se upoznati sa postupkom za korišćenje IPARD programa, potrebnom dokumentacijom i uslovima.
  Koordinator: Radiša Panić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (April 25, 2019)
 • Dana 23.04.2019. godine, sa početkom u 20:00 održaće se predavanje, mesto Kovačice , opština Valjevo - grad, Gazdinstvo Stojanović Slavka sa temama:
  1. 20:00 do 20:30 Postupak ostvarivanja IPARD programa , savetodavac Radiša Panić
  2. 20:30 do 21:00 Podsticaji u stočarskoj proizvodnji , eksterni predavač Svetislav Marković

  Tokom predavanja prisutni će biti upoznati sa IPARD i nacionalnim podsticajima, uslovoma, rokovima i načinom ostvarivanja.
  Koordinator: Radiša Panić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (April 23, 2019)
 • Dana 19.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Rađevo Selo , opština Valjevo - grad, službene prostorije hladnjače Z.A.Fruit sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Tehnologija proizvodnje šljive , savetodavac Srđan Stanojlović
  2. 11:30 do 12:00 Tehnologija proizvodnje maline , savetodavac Đorđe Sovilj
  3. 12:00 do 12:30 Zaštita maline u integralnoj proizvodnji , savetodavac Slađana Gavrilović

  Na predavanju će poljoprivredni proizvođači biti upoznati sa tehnologijom proizvodnje šljive, najnovijim sortimentom...

  (April 19, 2019)
 • Dana 19.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Rađevo Selo , opština Valjevo - grad, službene prostorije hladnjače Z.A.Fruit sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Tehnologija proizvodnje šljive , savetodavac Srđan Stanojlović
  2. 11:30 do 12:00 Tehnologija proizvodnje maline , savetodavac Đorđe Sovilj
  3. 12:00 do 12:30 Zaštita maline u integralnoj proizvodnji , savetodavac Slađana Gavrilović

  Na predavanju su poljoprivredni proizvođači upoznati sa tehnologijom proizvodnje šljive, najnovijim sortimentom šljive, tehn...


  (April 19, 2019)
 • Dana 18.04.2019. godine, sa početkom u 11:30 održaće se radionica, mesto Vračević , opština Lajkovac, Poljoprivredno gazdinstvo Žujović Aleksandra sa temom:
  1. 11:30 do 12:30 Određivanje norme setve hibrida kukuruza različitih grupa zrenja , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić

  Cilj radionice je da se prisutni upoznaju sa značajem poštovanja preporučene norme setve hibrida kukuruza različitih grupa zrenja.
  Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (April 18, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Spisak prisutnih sa predavanja u Z.A. "Fruit" Rađevo Selo od 19.04.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Ubu
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici održanoj 16.04.2019.godine u selu Slatina
Prikaži
Suzbijanje korova u usevu soje
Prikaži
Razvoj seoskog turizma uz podršku IPARD programa
Prikaži
Spisak prisutnih na održanoj tribini 09.04.2019. god. u Petnici
Prikaži
Spisak prisutnih sa skupa u Udruženju pčelara Valjevo - Valjevo od 29.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa održane tribine u Vrelu, Ub od 28.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih poseta udruženju 28.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Pambukovici - 28.03.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Zabrdici - 25.03.2019.
Prikaži
Предности обраде земљишта у воћњацима тилерима – дипл. инж. Срђан Станојловић
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Ubu, 22.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici 23.03.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na poseti udruženju - 22.03.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na poseti udruženju 22.03.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih sa održanog predavanja u Osečini od 23.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa održane tribine u Slavkovici, Ljig od 20.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih, tribina, Lopatanj, 21.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa održanog predavanja u MZ "Centar" u Valjevu od 15.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa održane tribine u Nepričavi, Lajkovac od 14.03.2019
Prikaži
Izbor hibrida kukuruza za setvu 2019.godine-Snežana Stojković-Jevtić
Prikaži
Spisak prisutnih prilikom posete udruženju 08.03.2019.god. u selu Zlatatrić
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju PSSS Valjevo u Peckoj,10.03.2019.god.
Prikaži
Spisak prisutnih sa održane radionice u Robajama, Mionica od 05.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Rajkoviću 05.03.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Pambukovici 28.02.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Lajkovcu 01.03.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Pričeviću 04.03.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Goloj Glavi 03.03.2019.
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

DP Zavod za poljoprivredu „Valjevo“ Valjevo nastao je 1958. godine spajanjem Stanice za zaštitu bilja u Valjevu i Biroa za knjigovodstvo, projektovanje i analize poljoprivrednih organizacija i zemljoradničkih zadruga u Valjevu. Od tog vremena, pa do danas, bilo je nekoliko organizacionih promena, ali se delatnost Zavoda nije menjala. Od 27.03.2009. godine uredbom Vlade Republike Srbije posluje pod nazivom „Poljoprivredna stručna služba Valjevo“ d.o.o. - Valjevo.