Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Valjevo, d.o.o.

 

O nama

Vlada Republike Srbije 1991. godine osnovala je poljoprivredne službe, „Sl.gl. Republike Srbije“ br. 61 -  Zakon o poljoprivrednoj službi,  i u istom predvidela poslove rada poljoprivredne službe, a oni su:

    • Organizacija baze podataka i edukativne aktivnosti u vidu organizacije seminara i izdavanja stručnih publikacija i drugih oblika informisanja o tehnološkim inovacijama;
    • Savetodavno – konsultantski poslovi poljoprivredne slube u cilju razrade modela proizvodnje zdrave hrane prvenstveno namenjene izvozu;
    • Poslovi selekcije, reprodukcije i veštakog osemenjavanja u stočarstvu;
    • Oplemenjivanje bilja i širenje novih sorti i hibrida gajenih biljaka;
    • Poslovi izveštajno prognozne službe o pojavi biljnih bolesti i štetočina;
    • Obavljanje poslova prenetih na poljoprivredne službe na osnovu Zakona (semenarstva, zaštita bilja, zemljišta, premije za mleko i drugi);
    • Izvodjenje demonstracionih ogleda u različitim ekološkim uslovima;
    • Organizovanje poljoprivrednih izložbi i smotri;
    • Učešće u izradi i realizaciji dugoročnog i godišnjeg programa rada;
    • Praćenje naučnih saznanja, saradnja sa naučnim institucijama i transfer znanja i tehnologije;
    • Izrada i dostavljanje izveštaja, informacija i podataka o izvršenju programa rada stručne poljoprivredne službe;
    • Izrada biznis programa.

Prostor koji svojim radom pokriva savetodavna služba  Poljoprivredne stručne službe Valjevo“ Valjevo jeste područje Kolubarskog okruga koji čine ukupno šest opština i to: Valjevo, Lajkovac, Ub, Mionica, Ljig i Osečina. Površina Kolubarskog okruga iznosi 2474 km² sa 218 naseljenih mesta gde živi 186.607 stanovnika. Broj poljoprivrednih gazdinstava je 29846, koja raspolažu sa 170514 ha poljoprivrednih površina, od čega su 102731 ha oranice, 18390 ha voćnjaci, 25689 ha livade i 23274 ha pašnjaci.
Područje Kolubarskog okruga po svom geografskom i reljefnom položaju predstavlja vrlo povoljan teren za intenzivnu stočarsku i voćarsku proizvodnju. Tu se, pre svega, misli na proizvodnju kravljeg mleka i junećeg mesa, kao i proizvodnju jagodastog voća maline i kupine i koštićavog voća – šljive. U ovim proizvodnjama područje Kolubarskog okruga itekako je poznato.
 
Rad savetodavne službe odvija se po specijalnostima savetodavaca i ona se sastoji od službi za:

    • Služba za zootehniku
    • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
    • Služba za ratarstvo
    • Služba za zaštitu bilja

Poslovi i zadaci službe su:
 
Služba za stočarstvo

    • Selekcija, reprodukcija i matična evidencija u stočarstvu
    • Kontrola i organizacija rada osnovne matične službe
    • Organizacija stočarskih manifestacija (izložbe i sajmovi)
    • Rad sa odabranim gazdinstvima
    • Izrada programa i biznis planova u stočarstvu
    • Stručni saveti na sredstvima informisanja
    • Nabavka i proizvodnja kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu
    • Hemijske analize mleka.
 
Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Tehnologija podizanja zasada voćaka i vinove loze
    • Uvodjenje novih sorti voćaka i vinove loze u proizvodnju
    • Primena novih sistema uzgoja voćaka i vinove loze
    • Pružanje stručnih saveta putem sredstava javnog informisanja
    • Pomoć oko izrade biznis planova i projekata
    • Stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala.

Služba za ratarstvo

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Postavljanje i praćenje makro i demonstracionih ogleda ratarskih kultura (strnih žita, kukuruza, soje)
    • Preporuka sortimenta za različite agroekološke i mikroklimatske uslove
    • Sistemska kontrola plodnosti zemljišta
    • Preporuka potrebnih količina djubriva, kao i odgovarajućih kombinacija istih na osnovu uradjenih analiza
    • Izrada programa popravke kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta kalcifikacijom

Služba za zaštitu bilja

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Praćenje pojave karantinskih i ekonomski štetnih organizama i njihova prognoza
    • Pružanje stručnih saveta putem sredstava javnog informisanja.
    • Zdravstveni pregled pošiljki namenjenih izvozu i izdavanje fitocertifikata
    • Poslovi DDD
    • Evidencija o prometu pesticida u poljoprivrednim apotekama.
    • Rad na projektima odobrenim od strane MPŠV i projektima MPŠV.

 

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Janković Vesna Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0024/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Janković Vesna
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435455
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0024/2015-03
Biografija: Prikaži
Milinković Jovan Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0025/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Milinković Jovan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435454
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0025/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojković-Jevtić Snežana Ratarstvo i povrtarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0022/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojković-Jevtić Snežana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435450
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0022/2015-03
Biografija: Prikaži
Vujić Radosav Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0026/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vujić Radosav
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435458
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0026/2015-03
Biografija: Prikaži
Sovilj Đorđe Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0023/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Sovilj Đorđe
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435452
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0023/2015-03
Biografija: Prikaži
Jerinić Svetlana Ratarstvo i povrtarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0028/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jerinić Svetlana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435451
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0028/2015-03
Biografija: Prikaži
Stanojlović Srđan Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0124/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stanojlović Srđan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435459
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0124/2015-03
Biografija: Prikaži
Marković Svetislav Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0194/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Marković Svetislav
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435456
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0194/2015-03
Biografija: Prikaži
Panić Radiša Agroekonomija 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0003/2016-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Panić Radiša
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435461
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0003/2016-03
Biografija: Prikaži
Gavrilović Slađana Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0012/2017-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Gavrilović Slađana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435457
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0012/2017-03
Biografija: Prikaži
Dražić Milena Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0019/2019-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Dražić Milena
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435462
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0019/2019-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 18.07.2019. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo - grad, Gazdinstvo Jovanović Dragana sa temom:
  1. 13:00 do 14:00 Podsticaji u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Radiša Panić

  Tokom tribine prisutnima će biti predsrtavljen Pravilnik za podizanje novih voćnih zasada, uslovi ,potrebna dokumentacija ,rokovi za podnošenje zahteva. Takođe bice upoznati sa Javnim pozivima za unapređenje primarnr biljne i stočarske proizvodnje,
  Koordinator: Radiša Panić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Jul 18, 2019)
 • Dana 16.07.2019. godine, sa početkom u 13:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Stubo , opština Valjevo - grad, sa temom:
  1. 13:00 do 14:00 Prerada na gazdinstvu , savetodavac Radiša Panić

  Tokom posete oglednoj farmi razgovaraće se o znacaju prerade na poljoprivrednom gazdinstvu i proširenju asortimana prerađenih proizvoda,Prisutni će biti upoznati sa aktuelnim podsticajima MPŠiV.
  Koordinator: Radiša Panić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Jul 16, 2019)
 • Dana 16.07.2019. godine, sa početkom u 13:00 održaće se radionica, mesto Babina Luka , opština Valjevo - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Milinković Slobodana sa temom:
  1. 13:00 do 14:00 Postavljanje lovne klopke za Scaphoideus titanus , savetodavac Milena Dražić

  Tokom radionice prisutni će biti upoznati sa načinom postavljanja lovne klopke za Schapoideus titanus, značajnog vektora fitoplazme Flavescence doree
  Koordinator: Milena Dražić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Jul 16, 2019)
 • Dana 16.07.2019. godine, sa početkom u 13:00 održana je radionica, mesto Babina Luka , opština Valjevo - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Milinković Slobodana sa temom:
  1. 13:00 do 14:00 Postavljanje lovne klopke za Scaphoideus titanus , savetodavac Milena Dražić

  Tokom radionice prisutni su upoznati sa načinom postavljanja lovne klopke za Scaphoideus titanus, značajnog vektora fitoplazme Flavescence doree
  Koordinator: Milena Dražić


  Izvor: PSSS Valjevo

  <...


  (Jul 16, 2019)
 • Dana 16.07.2019. godine, sa početkom u 13:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Stubo , opština Valjevo - grad, Gazdinstvo Perišić Vićentija sa temom:
  1. 13:00 do 14:00 Prerada na gazdinstvu , savetodavac Radiša Panić

  Tokom posete oglednoj farmi razgovaralo se o znacaju prerade na poljoprivrednom gazdinstvu i proširenju asortimana prerađenih proizvoda,Prisutni su upoznati sa aktuelnim podsticajima MPŠiV.
  Koordinator: Radiša Panić


  Izvor: PSSS Valjevo


  (Jul 16, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Spisak prisutnih na radionici 16.07.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih tokom posete oglednom gazdinstvu 16.07.2019.godine u selu Stubo
Prikaži
Postrna setva
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Mratišiću 12.07.2019.
Prikaži
Spisak sa radionice, Sovljak,12.07.2019
Prikaži
Spisak prisutnih tokom radionice, 11.07.2019, Sovljak,
Prikaži
Spisak prisutnih tokom posete udruženju 11.07.2019 god.u selu Zlaratić
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici 10.07.2019.godine u selu Tabanović
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Planinici 09.07.2019.
Prikaži
Štetočine uskladištenog žita i njihovo suzbijanje
Prikaži
Spisak prisutnih na održanoj tribini 09.07.2019. godine u selu Slatina
Prikaži
Cikada Scaphoideus titanus
Prikaži
Spisak prisutnih sa radionice u Raduši, Ub od 29.06.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Ubu - 27.06.2019.
Prikaži
Бор у исхрани ратарских и крмних култура
Prikaži
Vinogradarski registar - Pojmovi
Prikaži
Spisak prisutnih na Danu polja strnih žita PSSS Valjevo u Radobiću,25.06.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini, 25.06.2019, Donji Mušić
Prikaži
Гајење рена
Prikaži
Spisak prisutnih na sastanku sa članovima Udruženja "Kravica",PSSS Valjevo,20.06
Prikaži
Spisak prisutnih na sastanku sa članovima Udruženja "Gradina",PSSS Valjevo,20.06
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju PSSS Valjevo u Ubu - 21.06.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih prilikom posete oglednoj farmi 21.06.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa održane tribine u Dragodolu, Osečina, od 20.06.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici PSSS Valjevo u Dragodolu,20.06.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Lopatnju, PSSS Valjevo
Prikaži
Алтернативне културе - препорука за органску производњу
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini PSSS Valjevo u Pambukovici 18.06.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih tokom posete oglednoj farmi u Jajčiću 17.06.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini PSSS Valjevo u Ljigu ,17.06.2019.
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

DP Zavod za poljoprivredu „Valjevo“ Valjevo nastao je 1958. godine spajanjem Stanice za zaštitu bilja u Valjevu i Biroa za knjigovodstvo, projektovanje i analize poljoprivrednih organizacija i zemljoradničkih zadruga u Valjevu. Od tog vremena, pa do danas, bilo je nekoliko organizacionih promena, ali se delatnost Zavoda nije menjala. Od 27.03.2009. godine uredbom Vlade Republike Srbije posluje pod nazivom „Poljoprivredna stručna služba Valjevo“ d.o.o. - Valjevo.