Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Smederevo, d.o.o.

 

O nama

Geografski i prirodni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju na opštinama koje pokriva Poljoprivredna stručna služba Smederevo (S.Palanka, Smederevo, V.Plana i Grocka) su izuzetno povoljni za organizovanje proizvodnje u svim oblastima poljoprivrede.
 
Posmatrani prostor se nalazi u zoni umereno kontinentalne klime  na obodu Panonskog basena i severoistočnim obroncima Šumadijskog pobrdja. Severnu granicu čini reka Dunav, dok se istočna granica pruža aktivnim koritom reke Velike Morave. Ravničarski reljef, koji se nalazi u aluvijalnoj ravni reka Dunav, Velike Morave i Ralje, kao i na drugim mestima i terenima pruža odlične uslove za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, kao i za plastenicku proizvodnju ranog povrća. Ovo područje je poznato i po velikim i kvalitetnim vocnjacima i vinogradima. Zahvaljujući, brežuljkasto – brdovitom reljefu koji se prostire kao deo šumadijskih brda a ispresecan plitkom dolinskom vodom, omogućeno je da ova grana poljoprivrede ima posebno mesto i dugogodišnju tradiciju.

Stočarstvo predstavlja stratešku granu poljoprivredne proizvodnje i to posebno na teritoriji opština: Smederevske Palanke i Velike Plane. Naša stručna služba organizuje rad na unapređenju genetskog materijala, vođenju matične evidencije, i organizuje selekcijske smotre i stočarske izložbe.

Poljoprivredna stručna služba “Smederevo” obavlja svoju delatnost na području četiri opštine i to: Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana i Grocka,  koje pokrivaju povrsinu od 1537 ha, imaju 73 naseljena mesta u kojima živi oko 286.903 stanovnika, 122.244 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 98.840 ha oranica, 13.227 ha voćnjaka, 4.106 ha vinograda i 6.071 ha livada.
 

U Poljoprivrednoj stručnoj službi postoje dve organizacione celine:

U okviru stručne službe postoje:

 Stručna služba za voćarstvo i vinogradarstvo:
Stručna služba za ratarstvo

Stručna služba za zaštitu bilja:

Stručna služba za stočarstvo:

Osnovne delatnosti hemijske  laboratorije za ispitivanje su:

 
Fitosanitarna laboratorija čini jednu od pet regionalnih  laboratorija u našoj zemlji, koja se bavi testiranjem sadnog materijala vinove loze  na prisustvo virusa kako u unutrašnjem prometu, tako i iz uvoza.
 
Osnovni zadaci Poljoprivredne stručne službe su:
 
1. Savetodavne aktivnosti u cilju podizanja opšteg znanja poljoprivrednih proizvodjača u primeni odgovarajuce tehnologije gajenja biljaka i životinja na odabranim i drugim poljoprivrednim gazdinstvima.

2. Edukacije poljoprivrednih proizvodjača u vidu:

 
3. Uvodjenje novih sorata hibrida  poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvodjenje savremene tehnologije

4. Informisanje poljoprivrednih proizvodjača o merama agrarne politike i pomoć u realizaciji odredjenih prava

5. Pomoć u formiranju i u radu udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu
 
6. Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima

7. Prognozno- izveštajni poslovi

 
Poljoprivredna stručna služba  “Smederevo” radi sve poslove utvrdjene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti, štetocina i korova, i drugim zakonskim propisima.Služba radi i odredjene poslove po ovlasćenjima Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede kao sto su :stručna i zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednog proizvoda i izdavanje fito uverenja.
 
Poljoprivredna stručna služba ima jedanaest diplomiranih inženjera poljoprivrede, dva laboranta sa srednjom stručnom spremom, jednog administratora sa srednjom strucnom spremom i jedno pomocno lice. Strucna sluzba  poseduje odgovarajuce poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu laboratorijsku opremu,informacioni sistem i četiri automobila.
 

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Nikolić Biljana Voćarstvo i vinogradarstvo 0264711035 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0157/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Nikolić Biljana
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0264711035
Telefon Mobilni: 0646491650
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0157/2015-03
Biografija: Prikaži
Pavlović Goran Ratarstvo i povrtarstvo 0264711035 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0153/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Pavlović Goran
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0264711035
Telefon Mobilni: 0646491646
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0153/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojkić Slavica Zaštita bilja 0264711035 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0148/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojkić Slavica
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0264711035
Telefon Mobilni: 06419168035
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0148/2015-03
Biografija: Prikaži
Radić Dragomir Ratarstvo i povrtarstvo 0264711035 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0145/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Radić Dragomir
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0264711035
Telefon Mobilni: 0646491652
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0145/2015-03
Biografija: Prikaži
Marković Boban Voćarstvo i vinogradarstvo 0264711035 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0154/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Marković Boban
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0264711035
Telefon Mobilni: 0646491647
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0154/2015-03
Biografija: Prikaži
Marinković Dejan Voćarstvo i vinogradarstvo 0264711035 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0109/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Marinković Dejan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0264711035
Telefon Mobilni: 0648055986
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0109/2015-03
Biografija: Prikaži
Mladenović Žaklina Zaštita bilja 0264711035 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 320-00-0156/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Mladenović Žaklina
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0264711035
Telefon Mobilni: 0642805738
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 320-00-0156/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović Snežana Agroekonomija 0264711035 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0013/2017-03
pdf
   
Ime i prezime: Petrović Snežana
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 0264711035
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0013/2017-03
Biografija: Prikaži
Đorđević Goran Voćarstvo i vinogradarstvo 0264711035 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0001/2019-03
pdf
   
Ime i prezime: Đorđević Goran
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0264711035
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0001/2019-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 10.07.2019. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Baničina , opština Smederevska Palanka, Lovački dom sa temama:
  1. 09:30 do 10:10 Pravilno skladištenje žitarica , savetodavac Dragomir Radić
  2. 10:10 do 10:50 Sortiment višnje , savetodavac Biljana Nikolić


  Koordinator: Dragomir Radić


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Jul 10, 2019)
 • Dana 10.07.2019. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Baničina , opština Smederevska Palanka, Lovački dom sa temama:
  1. 09:30 do 10:10 Pravilno skladištenje žitarica , savetodavac Dragomir Radić
  2. 10:10 do 10:50 Sortiment višnje , savetodavac Biljana Nikolić

  Proizvođačima je skrenuta pažnja na preventivne mere pri skladištenju pšenice, kao i na najbolje sorte višnje za njihovo podneblje.
  Koordinator: Dragomir Radić


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Jul 10, 2019)
 • Dana 05.07.2019. savetodavac Goran Đorđević posetiće udruženje VOĆARI I VINOGRADARI VELIKOG ORAŠJA, mesto Veliko Orašje, opština Velika Plana, u periodu od 08:30 do 09:30 časova  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Jul 05, 2019)
 • Dana 05.07.2019. savetodavac Goran Đorđević posetio je udruženje VOĆARI I VINOGRADARI VELIKOG ORAŠJA, mesto Veliko Orašje, opština Velika Plana, u periodu od 08:30 do 09:30 časova
  Prilokom posete udruženju, okupljenim proizvođačima su prezentovane aktuelne subvencije Ministarstva poljoprivrede .


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Jul 05, 2019)
 • Dana 04.07.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Lozovik , opština Velika Plana, Poljoprivredno gazdinstvo Smilje Radić sa temom:
  1. 11:00 do 11:45 Tumačenje Pravilnika za nabavku priključne mehanizacije , savetodavac Goran Đorđević

  Cilj tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa aktuelnim pravilnicima Ministarstva za nabavku priključne mehanizacije.
  Koordinator: Goran Đorđević


  Izvor: PSSS Smederevo...

  (Jul 04, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Скенирани списак са предавања у Баничини 10.07.2019.
Prikaži
Skenirani spisak Posete Udruženju Voćara i Vinogradara Velikog Orašja 05.07.2019
Prikaži
Skenirani spisak sa tribine u Lozoviku održane 04.07.2019.
Prikaži
Skenirani spisak sa tribine u Krnjevu 04.07.2019.-Biljana Nikolić
Prikaži
Скенирани списак са предавања у Лозовику 28.06.2019.
Prikaži
Skenirani spisak Trtibine održane 28.06.2019. u Velikom Orašju.
Prikaži
Skenirani spisak prisurtnih na tribini održanoj u SmederevskojPalanci-28.06.2019
Prikaži
Skenirani spisak prisutnih prilikom posete oglednom gazdinstvu u Pridvoricama
Prikaži
Skenirani spisak prisurtnih na tribini održanoj u Baničini 27.06.2019
Prikaži
Spisak prisutnih prilikom posete Pcelarskom drustvu "Jasenica"od 27.06.2019
Prikaži
Skenirani spisak posete Udruženju žena 26.06.2019.
Prikaži
PLAMENJAČA KRASTAVACA – Slavica Stojkić
Prikaži
Борба против полегања грашка - Драгомир Радић
Prikaži
SPISAK PRISUTNIH SA RADIONICE U VRČINU 20.06. 2019.
Prikaži
Postupci sa plodovima kajsije nakon berbe – Nikolić Biljana
Prikaži
Skenirani spisak prisurtnih na tribini održanoj u Cerovcu 18.06.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Bašinu-18.06.2019
Prikaži
Skenirani spisak ucesnika na oglednoj farmi
Prikaži
Skenirani spisak Radionice u velikom orašju
Prikaži
Skenirani spisak Trivine u Baničini,18.06.2019.
Prikaži
Скенирани списак са трибине у Крњеву-Драгомир Радић
Prikaži
Скенирани списак присутних на трибини у Старом Селу 17.06.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Baničini od 11.06.2019
Prikaži
Spisak prisutnih prilikom posete Udruženju Pčela
Prikaži
Spisak prisutnih prilokom posete Oglednom gazdinstvu
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Golobokui-07.06.2019
Prikaži
Skenirani spisak prisutnih na tribini u Kusadku, 10.06.2019.g
Prikaži
ИПАРД - ПРИЈАВАНEПРAВИЛНOСТИ И ПРEВAРА
Prikaži
Spisak prisutnih na sastanku s Uruženjem polj. proizvođača Vinča
Prikaži
Порез на додату вредност-Ко су обвезници овог пореза
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1
 

Istorijat PSSS

Petnaestog februara 1953.godine formirana je Sreska stanica za zaštitu bilja na predlog Upravnog odbora Smederevske vinogradarske zadruge.Njen zadatak je bio da putem razglasa i letaka obaveštava poljoprivredne proizvodjace o najpovoljnijem trenutku tretiranja vinograda. Davne 1959.godine ovakva stanica trnsformiše se u Sresku poljoprivrednu stanicu za područje Smedereva,Smederevske Palanke,Velike Plane i Mladenovca. Od 1980.godine svoje aktivnosti na unapredjenju poljoprivredne proizvodnje obavlja kao Zavod za poljoprivredu “Podunavlje”, a isti 1983.godine postaje OOUR u Poljoprivrednom Kombinatu “Godomin”. 31.decembra 1989.godine konstituiše se kao DP Zavod za poljoprivredu “Smederevo” u Kolarima. Dvadesetog marta 2009.godine doživljava jos jednu transformaciju i postaje Poljoprivredna strucna služba “Smederevo”doo.