Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Smederevo, d.o.o.

 

O nama

Geografski i prirodni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju na opštinama koje pokriva Poljoprivredna stručna služba Smederevo (S.Palanka, Smederevo, V.Plana i Grocka) su izuzetno povoljni za organizovanje proizvodnje u svim oblastima poljoprivrede.
 
Posmatrani prostor se nalazi u zoni umereno kontinentalne klime  na obodu Panonskog basena i severoistočnim obroncima Šumadijskog pobrdja. Severnu granicu čini reka Dunav, dok se istočna granica pruža aktivnim koritom reke Velike Morave. Ravničarski reljef, koji se nalazi u aluvijalnoj ravni reka Dunav, Velike Morave i Ralje, kao i na drugim mestima i terenima pruža odlične uslove za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, kao i za plastenicku proizvodnju ranog povrća. Ovo područje je poznato i po velikim i kvalitetnim vocnjacima i vinogradima. Zahvaljujući, brežuljkasto – brdovitom reljefu koji se prostire kao deo šumadijskih brda a ispresecan plitkom dolinskom vodom, omogućeno je da ova grana poljoprivrede ima posebno mesto i dugogodišnju tradiciju.

Stočarstvo predstavlja stratešku granu poljoprivredne proizvodnje i to posebno na teritoriji opština: Smederevske Palanke i Velike Plane. Naša stručna služba organizuje rad na unapređenju genetskog materijala, vođenju matične evidencije, i organizuje selekcijske smotre i stočarske izložbe.

Poljoprivredna stručna služba “Smederevo” obavlja svoju delatnost na području četiri opštine i to: Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana i Grocka,  koje pokrivaju povrsinu od 1537 ha, imaju 73 naseljena mesta u kojima živi oko 286.903 stanovnika, 122.244 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 98.840 ha oranica, 13.227 ha voćnjaka, 4.106 ha vinograda i 6.071 ha livada.
 

U Poljoprivrednoj stručnoj službi postoje dve organizacione celine:

 • Stručna služba sa laboratorijama
 • Služba za administrativne i finansijske poslove

U okviru stručne službe postoje:

 • Stručna služba za vocarstvo i vinogradarstvo
 • Stručna služba za ratarstvo
 • Stručna služba za stočarstvo
 • Stručna služba za zaštitu bilja
 • Hemijska i fitosanitarna laboratorija
 Stručna služba za voćarstvo i vinogradarstvo:
 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
 • kontrola proizvodnje sadnog materijala
 • kontrola plodnosti zemljista
 • pružanje stručnih saveta putem biltena i sredstvima  javnog informisanja
Stručna služba za ratarstvo
 • primena strucnih mera na odabranim gazdinstvima
 • kontrola semenskog materijala
 • postavljanje mikro,makro i demonstacionih ogleda za različite kulture
 • kontrola kvaliteta zemljista
 • pružanje stručnih saveta putem biltena i sredstvima  javnog informisanja

Stručna služba za zaštitu bilja:

 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
 • zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
 • zdravstveni pregledi posiljki biljnog porekla  namenjeni izvozu
 • pracenje pojava bolesti i stetocina i njihova prognoza
 • pružanje stručnih saveta putem biltena i sredstvima  javnog informisanja

Stručna služba za stočarstvo:

 • primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima  
 • unapredjenje genetskog materijala
 • vrši nadzor i organizuje rad na vodjenju matične evidencije,selekcije i kontrole produktivnosti i kvalitetne priplodne stoke u osnovnim sluzbama
 • organizovanje selekcijskih smotri,stočarskih izložbi
 • pružanje stručnih saveta putem biltena i  sredstvima  javnog informisanja 

Osnovne delatnosti hemijske  laboratorije za ispitivanje su:

 • fizicko-hemijska ispitivanja alkoholnih pića,vina, sirća ,voćnih sokova i bezalkoholnih pića,
 • fizicko-hemijska ispitivanja stočne hrane i brašna,
 • fizicko-hemijska ispitivanja mleka,
 • agrohemijska ispitivanja zemljišta,
 • kontrola kvaliteta semenskog materijala
 
Fitosanitarna laboratorija čini jednu od pet regionalnih  laboratorija u našoj zemlji, koja se bavi testiranjem sadnog materijala vinove loze  na prisustvo virusa kako u unutrašnjem prometu, tako i iz uvoza.
 
Osnovni zadaci Poljoprivredne stručne službe su:
 
1. Savetodavne aktivnosti u cilju podizanja opšteg znanja poljoprivrednih proizvodjača u primeni odgovarajuce tehnologije gajenja biljaka i životinja na odabranim i drugim poljoprivrednim gazdinstvima.

2. Edukacije poljoprivrednih proizvodjača u vidu:

 • direktnog ili indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta
 • organizovanje i održavanje predavanja seminara ,zimskih skola i radionica
 • izdavanje stručnih publikacija  kao i drugih vidova javnog informisanja (brošura,biltena)
 
3. Uvodjenje novih sorata hibrida  poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvodjenje savremene tehnologije

4. Informisanje poljoprivrednih proizvodjača o merama agrarne politike i pomoć u realizaciji odredjenih prava

5. Pomoć u formiranju i u radu udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu
 
6. Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima

7. Prognozno- izveštajni poslovi

 
Poljoprivredna stručna služba  “Smederevo” radi sve poslove utvrdjene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti, štetocina i korova, i drugim zakonskim propisima.Služba radi i odredjene poslove po ovlasćenjima Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede kao sto su :stručna i zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednog proizvoda i izdavanje fito uverenja.
 
Poljoprivredna stručna služba ima jedanaest diplomiranih inženjera poljoprivrede, dva laboranta sa srednjom stručnom spremom, jednog administratora sa srednjom strucnom spremom i jedno pomocno lice. Strucna sluzba  poseduje odgovarajuce poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu laboratorijsku opremu,informacioni sistem i četiri automobila.