Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Prokuplje, d.o.o.

 

O nama

Poljiprivredna stručna služba Prokuplje radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednim stručnim službama Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima i zakonom o ruralnom razvoju. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja.   Područje rada Poljoprivredne stručne službe u Prokuplju su područja opština Prokuplje,Žitorađe,Blaca i Kuršumlije koje pokrivaju obradivu površinu od 231 693ha, imaju 267 naseljenih mesta u kojima živi oko 102.075 stanovnika i 33.937 poljoprivrednih gazdinstava, 122 490 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 54 569 ha oranica, 11.517 ha voćnjaka, 2 456 vinograda i 25.572 ha livada i pašnjaka.   Sa aspekta prirodnih uslova kako klimatskih tako i pedoloških naše područje ima značajnih prednosti u odnosu na druga područja u Srbiji jer je moguće uspešno organizovati proizvodnju u svim oblastima poljoprivrede.   Ravničarski Dobričkog kraja koji se prostire kroz veći deo Opštine Žitorađa pruža odlične uslove za ratarsku i povrtarsku proizvodnju i izvanredne uslove za plasteničku proizvodnju ranog povrća.   Na brdskom području razvijena je voćarska i stočarska proizvodnja. Ovo područje je poznato po velikim voćnim zasadima(Oblačinske višnje i šljive) i odličnim voćarima. Stočarstvo predstavlja stratešku granu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ima posebno mesto i svoju tradiciju.    
Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 4 diplomiranih inžinjera poljoprivrede. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, vozila i informacioni sistem. Rad naše službe je podeljen po odsecima i to:  

    · Služba za zaštitu bilja
    · Služba za ratarstvo i povrtarstvo
    · Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
    · Služba za stočarstvo  

Služba za zaštitu bilja  

    · kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
    · praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
    · pružanje stručnih saveta
    · (bilteni, sredstva javnog informisanja)
    · primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima  

Služba za ratarstvo  

    · kontrola semenskog i sadnog materijala
    · provera pH vrednsoti zemljišta
    · postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz, pšenica, ječam, tritikale)
    · preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
    · analiza kvaliteta semena
    · primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima  

Služba za voćarstvo  

    · kontrola proizvodnje sadnog materijala
    · pružanje stručnih saveta u vidu biltena, putem sredstava javnog informisanja
    · primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima  

Služba za stočarstvo  

    · unapređenje genetskog materijala
    · primena stručnih mera
    · pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)  

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Tonić Dejan Voćarstvo i vinogradarstvo 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0051/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Tonić Dejan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni: 0637447628
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0051/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović Duška Stočarstvo 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0072/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Petrović Duška
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni: 0612670069
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0072/2015-03
Biografija: Prikaži
Jovičić Marinko Zaštita bilja 027329418 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0076/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jovičić Marinko
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 027329418
Telefon Mobilni: 0628617613
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0076/2015-03
Biografija: Prikaži
Jović Snežana Zaštita bilja 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0123/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jović Snežana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni: 0616200888
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0123/2015-03
Biografija: Prikaži
Grujić Dušan Zaštita bilja 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00024/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Grujić Dušan
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni: 0656922085
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00024/2018-03
Biografija: Prikaži
Tošković Milan Voćarstvo i vinogradarstvo 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00019/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Tošković Milan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00019/2018-03
Biografija: Prikaži
Obradović Ivana Zaštita bilja 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00020/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Obradović Ivana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00020/2018-03
Biografija: Prikaži
Bjelica Radovan Ratarstvo i povrtarstvo 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00018/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Bjelica Radovan
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00018/2018-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 18.04.2019. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Žitorađa , opština Žitorađa, Ekonomija srednje poljoprivredne škole sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Setva krompira , savetodavac Radovan Bjelica

  Poljoprivrednim proizvođačima prikazan način rućne setve (dubina, međuredni razmak, razmak u redu)
  Koordinator: Radovan Bjelica


  Izvor: PSSS Prokuplje

  ...

  (April 18, 2019)
 • Dana 18.04.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Žitorađa , opština Žitorađa, Ekonomija srednje poljoprivredne škole sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Setva krompira , savetodavac Radovan Bjelica

  Paktičan prikaz ručne setve krompira
  Koordinator: Radovan Bjelica


  Izvor: PSSS Prokuplje...

  (April 18, 2019)
 • Dana 12.04.2019. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Balinovac , opština Prokuplje, Osnovna škola u Balinovcu sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Pesticidi - osnovni pojmovi i bezbedno rukovanje , savetodavac Snežana Jović
  2. 19:30 do 20:00 Zaštita višnje od prouzrokovača biljnih bolesti , savetodavac Marinko Jovičić
  3. 20:00 do 20:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji kukuruza , savetodavac Radovan Bjelica

  Prisutni poljoprivredni proizvođači na predavanju su...

  (April 12, 2019)
 • Dana 12.04.2019. godine, sa početkom u 19:00 održaće se predavanje, mesto Balinovac , opština Prokuplje, Osnovna škola u Balinovcu sa temama:
  1. 19:00 do 19:30 Pesticidi - osnovni pojmovi i bezbedno rukovanje , savetodavac Snežana Jović
  2. 19:30 do 20:00 Zaštita višnje od prouzrokovača biljnih bolesti , savetodavac Marinko Jovičić
  3. 20:00 do 20:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji kukuruza , savetodavac Radovan Bjelica

  Prisutni poljoprivredni proizvođači na predavanju biće upoznati sa osnovnim pojmovima u vezi bezbedn...

  (April 12, 2019)
 • OTKAZUJE SE radionica, zakazana za 12.04.2019. sa početkom u 09:05, mesto Žitorađa, opština Žitorađa,Ekonomija srednje poljoprivredne škole
  radionica se otkazuje zbog loših vremenskih prilika, kiša i blato onemogućavaju ulazak u njivu. Koordinator: Radovan Bjelica


  Izvor: PSSS Prokuplje...

  (April 12, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Perspektivna sorta maline za upotrebu u svežem stanju-Enrosadira
Prikaži
Izmene odobrenog projekta po IPARD konkursu
Prikaži
Zaštita pčela kao korisnih insekata
Prikaži
Posledice delovanja niskih temperatura na biljke
Prikaži
Malina Tulamedžik
Prikaži
Zaštita voća od srna i glodara
Prikaži
Tretiranje biljaka u perjodu mirovanja -zimsko tretiranje
Prikaži
Ulozi zadrugara
Prikaži
Obrazac zahteva za upis poljoprivrednog gazdinstva
Prikaži
Tribina 08.01.2019.godine Žitorađa,poljopr.gazdi.Janković Trojan
Prikaži
Uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva – Jović Snežana
Prikaži
Neki pojmovi značajni za primenu pesticida
Prikaži
Измене правилника за спровођење мере 3 - Јовић Снежана
Prikaži
Preventivne mere u zaštiti čokota od niskih temperature
Prikaži
Гљиве као проузроковачи биљних болести – Ивана Обрадовић
Prikaži
Šansa za naše poljoprivredne proizvođače-stočare,sistem krava-tele
Prikaži
Šta raditi kad ništa ne radiš
Prikaži
Izmene pravilnika za IPARD podsticaje -Jović Snežana
Prikaži
Tulare-lateralno rađajuća sorta oraha
Prikaži
Hemijske mere zaštite voća
Prikaži
Tribina 06.11.2018. godine Kaševar savetodavac Dušan Grujić
Prikaži
Kako da zasadite organski voćnjak -Tonic Dejan PSS Pokuplje
Prikaži
МЕХАНИЧКЕ И ФИЗИЧКЕ МЕРЕ У ЗАШТИТИ БИЉА
Prikaži
Tribina Žitorađa 18.10.2018.godine Savetodavac Duška Petrović
Prikaži
Setva perka
Prikaži
Berba kukuruza u Topličkom kraju
Prikaži
BELJENJE LJUSKE ORAH
Prikaži
Virusi kao prouzrokovači biljnih bolesti
Prikaži
Crvena kokošija grinja-tekut
Prikaži
Sorta šljive Nada
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Osnovana je 05.11.2009. god. Osnivač je Vlada Republike Srbije. Osnovni zadatak poljoprivredne stručne službe je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju.