Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Prokuplje, d.o.o.

 

O nama

Poljiprivredna stručna služba Prokuplje radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednim stručnim službama Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima i zakonom o ruralnom razvoju. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja.   Područje rada Poljoprivredne stručne službe u Prokuplju su područja opština Prokuplje,Žitorađe,Blaca i Kuršumlije koje pokrivaju obradivu površinu od 231 693ha, imaju 267 naseljenih mesta u kojima živi oko 102.075 stanovnika i 33.937 poljoprivrednih gazdinstava, 122 490 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 54 569 ha oranica, 11.517 ha voćnjaka, 2 456 vinograda i 25.572 ha livada i pašnjaka.   Sa aspekta prirodnih uslova kako klimatskih tako i pedoloških naše područje ima značajnih prednosti u odnosu na druga područja u Srbiji jer je moguće uspešno organizovati proizvodnju u svim oblastima poljoprivrede.   Ravničarski Dobričkog kraja koji se prostire kroz veći deo Opštine Žitorađa pruža odlične uslove za ratarsku i povrtarsku proizvodnju i izvanredne uslove za plasteničku proizvodnju ranog povrća.   Na brdskom području razvijena je voćarska i stočarska proizvodnja. Ovo područje je poznato po velikim voćnim zasadima(Oblačinske višnje i šljive) i odličnim voćarima. Stočarstvo predstavlja stratešku granu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ima posebno mesto i svoju tradiciju.    
Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 4 diplomiranih inžinjera poljoprivrede. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, vozila i informacioni sistem. Rad naše službe je podeljen po odsecima i to:  

    · Služba za zaštitu bilja
    · Služba za ratarstvo i povrtarstvo
    · Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
    · Služba za stočarstvo  

Služba za zaštitu bilja  

    · kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
    · praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
    · pružanje stručnih saveta
    · (bilteni, sredstva javnog informisanja)
    · primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima  

Služba za ratarstvo  

    · kontrola semenskog i sadnog materijala
    · provera pH vrednsoti zemljišta
    · postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz, pšenica, ječam, tritikale)
    · preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
    · analiza kvaliteta semena
    · primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima  

Služba za voćarstvo  

    · kontrola proizvodnje sadnog materijala
    · pružanje stručnih saveta u vidu biltena, putem sredstava javnog informisanja
    · primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima  

Služba za stočarstvo  

    · unapređenje genetskog materijala
    · primena stručnih mera
    · pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)  

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Tonić Dejan Voćarstvo i vinogradarstvo 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0051/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Tonić Dejan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni: 0637447628
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0051/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović Duška Stočarstvo 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0072/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Petrović Duška
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni: 0612670069
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0072/2015-03
Biografija: Prikaži
Jovičić Marinko Zaštita bilja 027329418 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0076/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jovičić Marinko
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 027329418
Telefon Mobilni: 0628617613
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0076/2015-03
Biografija: Prikaži
Jović Snežana Zaštita bilja 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0123/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jović Snežana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni: 0616200888
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0123/2015-03
Biografija: Prikaži
Grujić Dušan Zaštita bilja 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00024/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Grujić Dušan
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni: 0656922085
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00024/2018-03
Biografija: Prikaži
Tošković Milan Voćarstvo i vinogradarstvo 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00019/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Tošković Milan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00019/2018-03
Biografija: Prikaži
Obradović Ivana Zaštita bilja 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00020/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Obradović Ivana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00020/2018-03
Biografija: Prikaži
Bjelica Radovan Ratarstvo i povrtarstvo 027210055 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00018/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Bjelica Radovan
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 027210055
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00018/2018-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 16.07.2019. godine, sa početkom u 12:30 održaće se tribina, mesto Trbunje , opština Blace, Poljoprivredno gazdinstvo Maksimović Slavimir sa temom:
  1. 12:30 do 13:00 Konkurs MPŠVe za kupovinu mašina i opreme u primarnoj biljnoj proizvodnji za 2019 goginu. , savetodavac Ivana Obradović

  Proizvodjači će biti upoznati sa aktuelnim konkursom Ministarstva poljoprivrede za kupovinu mašina i opreme u primarnoj biljnoj proizvodnji za 2019 godinu.
  Koordinator: Ivana Obradović


  Izvor: PSSS Prokuplje...

  (Jul 16, 2019)
 • Dana 15.07.2019. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Mađere , opština Prokuplje, Poljoprivredno gazdinstvo Miroslav Obradović sa temom:
  1. 09:30 do 10:00 Konkurs za kupovinu mašina i opreme u primarnoj biljnoj proizvodnji za 2019 god. , savetodavac Ivana Obradović

  Proizvodjači će biti upućeni u pravilnik, vezano za konkurs Ministarstva Poljoprivrede za kupovinu mašina i opreme u primarnoj biljnoj proizvodnji za 2019 godinu.
  Koordinator: Ivana Obradović


  Izvor: PSSS Prokuplje...

  (Jul 15, 2019)
 • Dana 19.07.2019.sa početkom u 08:30 h PSS Prokuplje organizuje Dan polja krompira na oglednoj parceli Jovice Stanisavljevića iz Žitorađe. Ogled je postavljen u saradnji sa srednjom poljoprivrednom školom iz Žitorađe. Na  oglednoj  parceli je zasejano  18 sorti iz tri semenske kuće - HZPC:Sunita, Colomba, Hermosa, Lucilida, Carera, Memphis; EUROPLANT: Bellarosa, Levantina, Georgina, Otolia, Jelly,  Red Sonia, Ricarda, Sanibel, Marabel; SIGNET PEP : Casablanka, Kingsman, Desiree, Osnovna obrada izvršena je dvobraznim plugom, a predsetvena priprema tanjiračom i drlj...


  (Jul 15, 2019)
 • Dana 11.07.2019. godine, sa početkom u 08:30 održana je radionica, mesto Đakus , opština Žitorađa, Poljoprivredno gazdinstvo Milosavljević Nikole sa temom:
  1. 08:30 do 09:00 Praktični prikaz identifikacije viroza na paprici u plasteničkoj proizvodnji , savetodavac Snežana Jović

  Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima na radionici praktično je prikazan način identifikacije viroza u usevu paprike u plasteničkoj proizvodnji.
  Koordinator: Snežana Jović


  Izvor: PSSS Prokuplje...

  (Jul 11, 2019)
 • Dana 11.07.2019. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Đakus , opština Žitorađa, Poljoprivredno gazdinstvo Milosavljević Nikole sa temom:
  1. 08:30 do 09:00 Praktični prikaz identifikacije viroza na paprici u plasteničkoj proizvodnji , savetodavac Snežana Jović

  Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima na radionici biće praktično prikazan način identifikacije viroza u usevu paprike u plasteničkoj proizvodnji.
  Koordinator: Snežana Jović


  Izvor: PSSS Prokuplje...

  (Jul 11, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Problemi koji se javljaju usled nedostatka minerala i vitamina u hrani
Prikaži
Phytophthora fragariae var. rubi. – plamenjača korena maline
Prikaži
Najčešće greške pri konkurisanju za IPARD podsticaje
Prikaži
Ljušćenje strnista
Prikaži
Trulež plodova jabučastih voćaka- Monilia fructigena
Prikaži
Prednosti letnje sadnje jagoda PSS Prokuplje Dejan Tonić
Prikaži
Rđa maline i kupine (Phragmidium spp)
Prikaži
Sušenje lastara maline i kupine – Didymella applanata
Prikaži
Malinina buva
Prikaži
Perspektivna sorta maline za upotrebu u svežem stanju-Enrosadira
Prikaži
Izmene odobrenog projekta po IPARD konkursu
Prikaži
Zaštita pčela kao korisnih insekata
Prikaži
Posledice delovanja niskih temperatura na biljke
Prikaži
Malina Tulamedžik
Prikaži
Zaštita voća od srna i glodara
Prikaži
Tretiranje biljaka u perjodu mirovanja -zimsko tretiranje
Prikaži
Ulozi zadrugara
Prikaži
Obrazac zahteva za upis poljoprivrednog gazdinstva
Prikaži
Tribina 08.01.2019.godine Žitorađa,poljopr.gazdi.Janković Trojan
Prikaži
Uslovi za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva – Jović Snežana
Prikaži
Neki pojmovi značajni za primenu pesticida
Prikaži
Измене правилника за спровођење мере 3 - Јовић Снежана
Prikaži
Preventivne mere u zaštiti čokota od niskih temperature
Prikaži
Гљиве као проузроковачи биљних болести – Ивана Обрадовић
Prikaži
Šansa za naše poljoprivredne proizvođače-stočare,sistem krava-tele
Prikaži
Šta raditi kad ništa ne radiš
Prikaži
Izmene pravilnika za IPARD podsticaje -Jović Snežana
Prikaži
Tulare-lateralno rađajuća sorta oraha
Prikaži
Hemijske mere zaštite voća
Prikaži
Tribina 06.11.2018. godine Kaševar savetodavac Dušan Grujić
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Osnovana je 05.11.2009. god. Osnivač je Vlada Republike Srbije. Osnovni zadatak poljoprivredne stručne službe je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju.