Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Knjaževac, d.o.o.

 

O nama

 

Redni broj Opština Broj sela Broj poljoprivrednih domaćinstava Oranice i bašte (ha) Voćnjaci i vinogradi (ha) Ukupna poljoprivredna površina (ha)
1. Knjaževac 85 5.010 7.328 2.093 17.508
2. Sokobanja 25 2.521 9.597 501 15.899
  Ukupno 110 7.531 16.925 2.594 33.407Opština Knjaževac

Opština Knjaževac se nalazi u istočnom delu Srbije, uz granicu sa Republikom Bugarskom, na prostoru koji je geografski i istorijski poznat kao Timočka krajina. Područje opštine Knjaževac nalazi se na istočnoj geografsko j dužini od 22º 11 ´do 22º 41´, odnosno na severnoj geografskoj širini od 43º 20´ do 43º 45´. Opština Knjaževac je jedna od najveći opština u Srbiji, odnosno prostire se na površini od 1.202 km² i po površini je čevrta opština u Republici Srbiji. Administrativni centar opštine je Knjaževac, a opština uz gradsko naselje obuhvata i 85 seoskih naselja. Sam grad se nalazi na sastavu Trgoviškog i Svrljiškog Timoka, koji zajedno prema Zaječaru čine Beli Timok. Najveći deo reljefa opštine se nalazi na nadmorskoj visini 500-700 m (37,1%), ali je značajan i udeo planinskih područja visine 750-1000 m (19,1%).

Poljoprivreda je važna privredna grana u knjaževačkoj opštini. Međutim za razliku od ostalih opština Zaječarskog regiona, u opštini Knjaževac je zastupljenija voćarsko - vinogradarska proizvodnja u odnosu na ratarstvo, pa i stočarstvo. Najznačajnije voćne vrste su: višnja (oblačinska), šljiva (stenlej, čačanska rodna, čačanska rana i dr.), kupina (blek saten, hall tornles, čačanka i dr.), jabuka i u manjoj meri drugo voće. Veličina poseda pod višnjom se uglavnom kreće od 0.2 do 0.5 ha (ređe 1 do 4 ha). I vinogradarstvo je značajnije zastupljeno u poređenju sa drugim opštinama istočne Srbije. Ovakvu strukturu poljoprivredne proizvodnje uslovilo je podneblje i prisustvo Džervina sa svojim preradnim kapacitetima. Od ratarskih kultura najzastupljenije su kukuruz i pšenica. Povrtarstvo je ipak perspektivnije, jer u rečnim dolinama i u plastenicima javljaju se i tržišni viškovi. Od stočarstva zastupljena je i krupna i sitna stoka, ali retko je farmersko gajenje


Opština Sokobanja

Uprkos značajnim rudnim, industrijskim i turističkim potencijalima i resursima, poljoprivreda predstavlja 45-55% ukupnog prihoda, i svakako je najznačajnija grana privrede u opštini.
Najveći značaj se pridaje stočarstvu (sa dugom i bogatom tradicijom), a potom voćarstvu i povrtarstvu. Imajući u vidu zdravu i nezagađenu životnu sredinu veliku razvojnu šansu predstavlja proizvodnja ekološki sertifikovane hrane kao i uzgoj i sakupljanje lekovitog bilja i šumskih plodova.
Zemljišna struktura poljoprivrednog zemljišta u opštini se karakteriše značajnim udelom livada (5.500 ha) i pašnjaka (10.500 ha) u ukupnoj površini poljoprivrednog zemljišta. Navedene površine opredeljuju poljoprivrednu proizvodnju u pravcu razvoja stočarstva, i to govedarske i ovčarske proizvodnje.
Prosečna veličina poljoprivrednog gazdinstva u opštini Sokobanja iznosi oko 6-6,5 ha, ali skoro 50% gazdinstava poseduje ispod 4 ha zemljišta. Veličina zemljišnog poseda na najvećem broju individualnih gazdinstava nije dovoljna za intenzivnu robnu poljoprivrednu proizvodnju.
Proizvodnja voća (1.001 ha) se zasniva na okućnici, na malim parcelama veličine 0,2-1,0 ha. Dominantne voćarske kulture su šljiva, jabuka i kruška. Nema preradnih kapaciteta koji otkupljuju voće. U opštini postoji nekoliko malih, privatnih, hladnjača koje poseduju veći proizvođači voća i povrća, kao i dve mini sušare.Najveći deo registrovanih površina pod vinogradima je napušten. Registrovana proizvodnja grožđa u opštini Sokobanja se povećava, ali iznosi svega oko 1.000 tona godišnje. Proizvodnja grožđa je namenjena sopstvenim potrebama.
Mali je broj gazdinstava koja primenjuju kompletne agrotehničke mere.Poljoprivredna proizvodnja na individualnim gazdinstvima je u najvećem broju slučajeva ekstenzivna, obavlja se na malom i usitnjenom posedu, i bez sistema za navodnjavanje.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Aleksić Valentina Melioracija 019730888 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0006/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Aleksić Valentina
Oblast rada: Melioracija
Telefon Fiksni: 019730888
Telefon Mobilni: 0668003575
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0006/2015-03
Biografija: Prikaži
Cvetković Srđan Ratarstvo i povrtarstvo 019730888 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0003/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Cvetković Srđan
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 019730888
Telefon Mobilni: 0668000397
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0003/2015-03
Biografija: Prikaži
Pipović Neđeljko Stočarstvo 019730888 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0005/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Pipović Neđeljko
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 019730888
Telefon Mobilni: 0668003137
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0005/2015-03
Biografija: Prikaži
Kolčić Dragan Agroekonomija 019730888 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0093/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Kolčić Dragan
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 019730888
Telefon Mobilni: 0668003614
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0093/2015-03
Biografija: Prikaži
Čokojević Sanja Voćarstvo i vinogradarstvo 019730888 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0208/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Čokojević Sanja
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 019730888
Telefon Mobilni: 0646576450
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0208/2015-03
Biografija: Prikaži
Jovanović Živorad Zaštita bilja 019730888 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00011/2017-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jovanović Živorad
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 019730888
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00011/2017-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 21.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Vasilj , opština Knjaževac, Gazdinstvo Dinić Branka sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Aktuelni javni poziv i Pravilnici , savetodavac Dragan Kolčić

  Najavljena tribina ima cilj da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima prezentuju aktuelni pravilnici i Javni poziv MPŠV.
  Koordinator: Dragan Kolčić


  Izvor: PSSS Poljoservis...

  (Jun 21, 2019)
 • Dana 21.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Štipina , opština Knjaževac, Gazdinstvo Paunović Dušice sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Predstavljanje aktuelnog javnog poziva za nabavku nove mehanizacije u biljnoj proizvodnji , savetodavac Sanja Čokojević

  Tribina je organizovana u cilju predstavljanja aktuelnog javnog poziva za nabavku nove mehanizacije u biljnoj proizvodnji.
  Koordinator: Sanja Čokojević


  Izvor: PSSS Poljoservis...

  (Jun 21, 2019)
 • Dana 20.06.2019. savetodavac Srdjan Cvetkovic posetiće udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase "Rtanj", mesto Sokobanja, opština Sokobanja, u periodu od 09:00 do 09:45 časova
  Članovima Udruženja biće predstavljeni aktueni podsticaji Ministarstva poljoprivrede koji se odnose na unapređenje stočarske proizvodnje.


  Izvor: PSSS Poljoservis...

  (Jun 20, 2019)
 • Dana 19.06.2019. godine, sa početkom u 08:00 održaće se radionica, mesto Stogazovac , opština Knjaževac, Zasad višnje Stanković Bobana sa temom:
  1. 08:00 do 08:45 Praktičan prikaz određivanja vremena berbe višnje , savetodavac Sanja Čokojević

  Radionica je organizovana u cilju praktičnog prikazivanja pravilnog određivanja vremena berbe višnje.
  Koordinator: Sanja Čokojević


  Izvor: PSSS Poljoservis...

  (Jun 19, 2019)
 • Dana 19.06.2019. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Vrmdža , opština Sokobanja, Poljoprivredno gazdinstvo Dragana Mladenovića sa temom:
  1. 09:30 do 10:30 Praktičan prikaz merenja vrednosti pHzemljišta i vode za navodnjavanje , savetodavac Valentina Aleksić

  Održavanje ove radionice ima za cilj prezentovanje načina direktog merenja vrednosti pH zemljišta i vode za navodnjavanje u cilju određivanja pogodnosti zemljišta za gajenje lucerke u uslovima navodnjavanja.
  Koordinator: Valentina Aleksić


  ...

  (Jun 19, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Spisak prisutnih poljopivrednih proizvođača prilikom obilaska ogledne farme
Prikaži
Spisak prisutnih proizvođača na predavanju - održanog 13.06.2019. u Sokobanji
Prikaži
Spisak prisutnih proizvođača pri poseti oglednoj farmi u Mužincu
Prikaži
Spisak prisutnih sa tribine u Vrbovcu
Prikaži
Spisak prisutnih proizvođača na tribini - održanoj 10.06.2019 u Milušincu
Prikaži
SPISAK PRISUTNIH NA TRIBINI U MUŽINCU 03.06.. SC
Prikaži
Spisak prisutnih proizvođača na predavanju - održanog 07.06.2019. u Vitkovcu
Prikaži
Spisak posete Udruženju Kolčić
Prikaži
Spisak sa održane Tribine Sokobanja Kolčić
Prikaži
Spisak prisutnih sa sastanka članova Udruženja voćara Sokobanja od 03.06.2019.go
Prikaži
Spisak prisutnih proizvođača na predavanju u Štipini - održanog 30.05.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih sa predavanja u Štipini od 24.05.2019.god
Prikaži
SENAŽIRANJE LUCERKE
Prikaži
Spisak prisutnih proizvođača na tribini - održanoj 23.05.2019 u Knjaževacu
Prikaži
Poslovni plan
Prikaži
Spisak prisutnih članova Udruženja voćara Knjaževac
Prikaži
Spisak prisutnih sa predavanja u Jakovcu 17.05.2019.god.
Prikaži
Fermentisana biljna đubriva
Prikaži
Spisak prisutnih. Ogledno Strbac 30.04.2019
Prikaži
Spisak prisutnih. Radionica G.Zunice 27.04.2019
Prikaži
Spisak prisutnih. Radionica Beli Potok 25.04.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa tribine u Sokobanji od 25.04.2019.god.
Prikaži
Uloga folijarne prihrane u biljnoj proizvodnji
Prikaži
Spisak prisutnih proizvođača na radionici u Knjaževcu -18.04.2019.
Prikaži
Rutava buba u aroniji – Tropinota hirta
Prikaži
Spisak Predavanje Kolčić
Prikaži
Spisak Tribina 3 Kolčić
Prikaži
Spisak Tribina 2 Kolčić
Prikaži
Spisak Tribina 1 Kolčić
Prikaži
Spisak Radionica 2 Kolčić
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

D.o.o. Poljoservis Knjaževac svojim radom pokriva područje koje obuhvata opštine Knjaževac I Sokobanju. Na području opština Knjaževac I Sokobanja, prema popisu iz 2012.godine živi 55.682 stanovnika.