Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Pirot, d.o.o.

 

O nama

Danas nukleus stado na farmi čini 300 priplodnih ovaca i 20 ovnova bez pripadajući podmladak. Na farmi su uposlena 5 radnika. Obrađujemo na sopstvenoj Ekonomiji 23 ha oranica na kojima proizvodimo kabastu i koncentrovanu hranu za ovce. Raspolažemo kompletnom poljoprivrednom mehanizacijom. Na našoj ekonomiji organizujemo makro oglede hibrida kukuruza i sorti pšenice. Svake godine organizujemo dane polja kukuruza i pšenice koji su veoma dobro posećeni. Poljoprivrednom proizvodnjom se bavi više od na prostoru 206 sela. Osnovna delatnost zavoda je savetodavstvo (stručno učešće u organizaciji proizvodnje, poboljšanju kvaliteta proizvoda, racionalizaciji i ekonomičnosti na gazdinstvima poljoprivrednika). Naš savetodavni rad sprovodi se kroz:

 • direktne posete gazdinstvu;
 • davanje saveta u kancelarijama
 • organizovanje teoretskih i praktičnih predavanja i seminara
 • organizovanje praktičnih radionica
 • davanje saveta putem medija(radio,tv,lokalne novine)
 • štampanjem brošura,plakata,priručnika,biltena itd.
 • organizovanjem stočarskih izložbi
 • organizovanjem dana polja

Pored savetodavstva radimo i poverene poslove od strane Ministarstva poljoprivrede u stočarstvu i zaštiti bilja. U stočarstvu kontrolišemo rad osnovnih selekcijskih službi,vođenje matične evidencije itd. U oblasti zaštite bilja radimo sledeće kontrolne poslove:   

 • pružanje savetodavnih usluga poljoprivrednim proizvođačima iz oblasti zaštite bilja putem ličnih kontakata, preko medija, biltena i raznih obaveštenja
 • otkrivanje i praćenje pojave bolesti, štetočina i korova na području okruga i njihovo suzbijanje
 • otkrivanje i praćenje pojave novih bolesti, štetočina i korova na našem području
 • izrada prognoza pojave bolesti: plamenjače vinove loze, plamenjače krompira, bakteriozne plamenjače jabučastog voća i čađave krastavosti jabuke i kruške, kao i prognozu pojave mraza;(u cilju smanjenja broja tretiranja i smanjenja zagađenja)
 • postavljanje ogleda sa hemijskim preparatima na sopstvenoj ekonomiji i kod polj.proizvođača
 • uvođenje integralne zaštite bilja
 • kontrola sadnog i semenskog materijala u toku vegetacije
 • zdravstvena kontrola i izdavanje fitosertifikata


U okviru zavod od 2008 godine radi i laboratorija za agrohemijsku analizu zemljišta.U 2008 godini ispitano je ukupno 1100 uzoraka i dato je isto toliko preporuka poljoprivrednim proizvođačima.