Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Niš, d.o.o.

O nama

Osnovni zadatak PSS „Niš“ je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju.


PSS "Niš" radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.


Nišavski okrug predstavlja područni centar državne uprave za područje koje obuhvata teritorija grada Niša sa 5 gradskih opština: Palilula, Pantelej, Mediana, Crveni Krst i Niška Banja, Opština Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig. Po veličini je drugi u Republici Srbiji, sa teritorijom od 2.729 kvadratnih kilometara i 381.757 stanovnika (prema popisu od 2002. godine), sa 123.525 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 76.130 ha oranica, 9.035 ha voćnjaka, 13.405 ha pod povrćem,770 ha pod industrijskim biljem,16.650 ha pod krmnim biljem i 7.350 ha pod vinogradima.


Obeležja:

Klima: umereno-kontinentalna
Reljef: brdsko-planinski


Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 6 diplomiranih inžinjera poljoprivrede, jedan magistar poljoprivrede, 4 inženjera poljoprivrede, 3 ekonomska tehničara, 1 operater na računaru, 1 magacioner i jedan pomoćni radnik. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu laboratorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.

Naša poljoprivredno savetodavna služba radi kao:

• Služba za ratarstvo
• Služba za voćarstvo
• Služba za stočarstvo
• Služba za zaštitu bilja
• Centralna laboratorija

Služba za ratarstvo

• Postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda
• Kontrola i pregled semenskih useva
• Laboratorijsko ispitivanje zemljišta
• Ispitivanje kvaliteta zemljišta i popravke plodnosti zemljišta
• Saveti i preporuke i nove tehnologije gajenja bilja
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

• Vegetativni pregled voćnog i loznog sadnog materijala
• Postavljanje ogleda sa đubrivima i sistemima rezidbe
• Izrada elaborata o podizanju novih zasada
• Laboratorijska kontrola sadnog materijala
• Saveti i preporuke individualnim poljoprivrednim proizvođačima
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Služba za stočarstvo

• Saveti poljoprivrednim proizvođačima, pružanje informacija i stručne pomoći u: izgradnji staja, izgradnji objekata za stočnu hranu, ishrani, nezi,muži, higijeni stoke
• Organizovanje, kontrole produktivnosti stoke, ispitivanje proizvodnih svojstva kvalitetne priplodne stoke i prenošenje osobine roditelja na potomstvo, primene plana koriščenje semena za veštačko osemenjavanje stoke i kvalitetnih muških priplodnjaka za prirpdno parenje.
• Koordinacija, pomoć u radu, kontrola u vođenju matične evidencije stoke i kontrola produktivnosti
• Odabiranje grla za matični zapat i linearno ocenjivanje
• Učešće u licenciranju muških priplodnih grla gde nema veštačkog osemenjivanja
• Ogledi u stočarstvu
• Koordinacija sa institucijama u zemlji i inostranstvu

Služba za zaštita bilja

• Služba za DDD
• Kontrola semenskih useva pšenice, duvana, lucerke, šećerne repe, gladiola i lala
• Kontrola sadnog materijala
• Laboratorijski pregled semena i sadnog materijala
• Fitopatološki pregled pošiljki za izvoz
• Izveštajno prognozna služba
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Centralna laboratorija obuhvata:

• Regionalna laboratoriju za ispitivanje zdravstvene ispravnosti Solanacea
• Pedološku laboratoriju
• Laboratoriju za ratarstvo Laboratorije poseduju svu potrebnu opremu


Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Stanković Saša Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0159/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stanković Saša
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435502
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0159/2015-03
Biografija: Prikaži
Rašić Suzana Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0135/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rašić Suzana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435506
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0135/2015-03
Biografija: Prikaži
Živković Tanja Voćarstvo i vinogradarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0136/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Živković Tanja
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0658435510
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0136/2015-03
Biografija: Prikaži
Janković Predrag Stočarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0137/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Janković Predrag
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435504
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0137/2015-03
Biografija: Prikaži
Rangelov Ivan Melioracija 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0160/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rangelov Ivan
Oblast rada: Melioracija
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435501
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0160/2015-03
Biografija: Prikaži
Vukašinović Srećko Voćarstvo i vinogradarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0138/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vukašinović Srećko
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435509
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0138/2015-03
Biografija: Prikaži
Cvetković Gordana Zaštita bilja 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0134/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Cvetković Gordana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648097483
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0134/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojanović Dušan Zaštita bilja 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0202/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojanović Dušan
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648097484
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0202/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović Tanja Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00012/2018-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Petrović Tanja
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435508
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00012/2018-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 19.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Batušinac , opština Merošina, dom kulture sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Primena standarda u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Suzana Rašić
  2. 11:30 do 12:00 Moljac paradajza i tripsi u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Gordana Cvetković


  Koordinator: Gordana Cvetković


  Izvor: PSSS Niš...

  (April 19, 2019)
 • Dana 19.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Batušinac , opština Merošina, dom kulture sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Primena standarda u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Suzana Rašić
  2. 11:30 do 12:00 Moljac paradajza i tripsi u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Gordana Cvetković


  Koordinator: Gordana Cvetković


  Izvor: PSSS Niš...

  (April 19, 2019)
 • Dana 18.04.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Pretrkovac , opština Ražanj, Poljoprivredno gazdinstvo Aranđelović Darka sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Integralna zaštita kupine , savetodavac Dušan Stojanović

  Pozivaju se svi zainteresovani proizvođači kupine iz opštine Ražanj da prisustvuju radionici.
  Koordinator: Dušan Stojanović


  Izvor: PSSS Niš...

  (April 18, 2019)
 • Dana 18.04.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Pretrkovac , opština Ražanj, Poljoprivredno gazdinstvo Aranđelović Darka sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Integralna zaštita kupine , savetodavac Dušan Stojanović

  Pozivaju se svi zainteresovani proizvođači kupine iz opštine Ražanj da prisustvuju radionici.
  Koordinator: Dušan Stojanović


  Izvor: PSSS Niš...

  (April 18, 2019)
 • OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 16.04.2019. sa početkom u 13:00, mesto Aleksinac, opština Aleksinac,prostorije Srednje poljoprivredne škole
  greška u najavi Koordinator: Suzana Rašić


  Izvor: PSSS Niš...

  (April 16, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Održana radionica 18.4.2019. - Pretrkovac - Stojanović Dušan
Prikaži
Održana Ogledna farma Batušinac-16.04.2019. savetodavac Tanja Petrović
Prikaži
Održano predavanje 12.4.2019. Gordana Cvetković
Prikaži
Održana radionica 10.4.2019. - Gordana Cvetković
Prikaži
Poseta udruženju"Mali Jastrebac",Loćika ,Aleksinac-10.04..2019 god.
Prikaži
Održana radioonica.-Ivan Rangelov,10.04.2019.god
Prikaži
Održana tribina - Vukašinović Srećko
Prikaži
Održana poseta oglednoj farmi - 3.4.2019. - Stojanović Dušan
Prikaži
Zaštita kaptanom od monilije u cvetu - Stojanović Dušan
Prikaži
Održana radionica 1.4.2019. - Gabrovac - Stojanović Dušan
Prikaži
Održana poseta udruženja "Etno udruženje Korman" 29.03.2019.-Saša Stanković
Prikaži
Održana truibina u Donjem ljubešu 29.03.2019.-Saša Stanković
Prikaži
Održana tribina 29.03.2019. - Tanja Živković
Prikaži
Poseta udruženju Simentalac Vitoševac-Tanja Petrović 28.03.20119
Prikaži
Održana radionica 26.03.2019. - Tanja Živković
Prikaži
Održana truibina u Rutevcu 27.03.2019.-Saša Stanković
Prikaži
Održana tribina 06.03.2019 godine,Ivan Rangelov,Gabrovac,Palilula
Prikaži
Održano predavanje - 19.3.2018. - Aleksinac - Stojanović Dušan
Prikaži
Održano predavanje 15.03.2019.u Мерошини-Saša Stanković
Prikaži
Održano predavanje 12.03.2019. - Gordana Cvetković
Prikaži
Održano predavanje 13.03.2019.-Zaplanjska Toponica- Gadžin Han-Saša Stanković
Prikaži
Setva kukuruza vrlo blizu
Prikaži
Održana poseta udruženju 8.3.2019. - Agrobatušinac - Stojanović Dušan
Prikaži
Održano predavanje 7.3.2019. Svrljig - Stojanović Dušan
Prikaži
Održana poseta udruženju-05.03.2019.-Tanja Živković
Prikaži
Rezidba kupine
Prikaži
Zimsko(rano prolećno) tretiranje voćaka sumporom i krečom umesto bakrom
Prikaži
Održano predavanje 26.02.2019.-Tanja Živković
Prikaži
Poseta udruženju "Društvo pčelara Suva Planina"-Gadžin Han.22.02.2019,Ivan Range
Prikaži
Održana predavanja,Gadžin Han,22.02.2019,Ivan Rangelov
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Preduzeće je osnovano Rešenjem Narodnog odbora sreza Niš 1954. godine, kao Poljoprivredna stanica za zaštitu bilja, koja pokriva teritoriju tadašnjeg sreza Niš. Poljoprivredna stanica za zaštitu bilja 1957. godine prerasta u Opštu poljoprivrednu stanicu, sa zadatkom pružanja poljoprivrednih usluga. Od 1978. godine Poljoprivredna stanica prerasta u Zavod za poljoprivredu “Niš“, koji obavlja poljoprivredne usluge za ratarstvo, voćarstvo i stočarstvo na teritoriji regiona Niš. Od 1989. godine Zavod za poljoprivredu “Niš“ i sektor za razvoj Radne zajednice tadašnjeg Agroindustrijskog kombinata “Niš“ iz Niša, objedinjuju se i formiraju Institut za istraživanje i razvoj u agraru “Agrorazvoj” Niš, sa zadatkom obavljanja naučnoistraživačke delatnosti u oblasti poljoprivrede. Godine 1991. firma gubi status Instituta, jer nije ispunjavala uslove prema novom Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti i transformiše se u Društveno preduzeće za razvoj u agraru “Agrorazvoj”. U sastavu Preduzeća formirana je naučnoistraživačka jedinica koja je registrovana kod Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije od 1991.godine.