Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Niš, d.o.o.

O nama

Osnovni zadatak PSS „Niš“ je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju.


PSS "Niš" radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.


Nišavski okrug predstavlja područni centar državne uprave za područje koje obuhvata teritorija grada Niša sa 5 gradskih opština: Palilula, Pantelej, Mediana, Crveni Krst i Niška Banja, Opština Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig. Po veličini je drugi u Republici Srbiji, sa teritorijom od 2.729 kvadratnih kilometara i 381.757 stanovnika (prema popisu od 2002. godine), sa 123.525 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 76.130 ha oranica, 9.035 ha voćnjaka, 13.405 ha pod povrćem,770 ha pod industrijskim biljem,16.650 ha pod krmnim biljem i 7.350 ha pod vinogradima.


Obeležja:

Klima: umereno-kontinentalna
Reljef: brdsko-planinski


Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 6 diplomiranih inžinjera poljoprivrede, jedan magistar poljoprivrede, 4 inženjera poljoprivrede, 3 ekonomska tehničara, 1 operater na računaru, 1 magacioner i jedan pomoćni radnik. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu laboratorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.

Naša poljoprivredno savetodavna služba radi kao:

• Služba za ratarstvo
• Služba za voćarstvo
• Služba za stočarstvo
• Služba za zaštitu bilja
• Centralna laboratorija

Služba za ratarstvo

• Postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda
• Kontrola i pregled semenskih useva
• Laboratorijsko ispitivanje zemljišta
• Ispitivanje kvaliteta zemljišta i popravke plodnosti zemljišta
• Saveti i preporuke i nove tehnologije gajenja bilja
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

• Vegetativni pregled voćnog i loznog sadnog materijala
• Postavljanje ogleda sa đubrivima i sistemima rezidbe
• Izrada elaborata o podizanju novih zasada
• Laboratorijska kontrola sadnog materijala
• Saveti i preporuke individualnim poljoprivrednim proizvođačima
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Služba za stočarstvo

• Saveti poljoprivrednim proizvođačima, pružanje informacija i stručne pomoći u: izgradnji staja, izgradnji objekata za stočnu hranu, ishrani, nezi,muži, higijeni stoke
• Organizovanje, kontrole produktivnosti stoke, ispitivanje proizvodnih svojstva kvalitetne priplodne stoke i prenošenje osobine roditelja na potomstvo, primene plana koriščenje semena za veštačko osemenjavanje stoke i kvalitetnih muških priplodnjaka za prirpdno parenje.
• Koordinacija, pomoć u radu, kontrola u vođenju matične evidencije stoke i kontrola produktivnosti
• Odabiranje grla za matični zapat i linearno ocenjivanje
• Učešće u licenciranju muških priplodnih grla gde nema veštačkog osemenjivanja
• Ogledi u stočarstvu
• Koordinacija sa institucijama u zemlji i inostranstvu

Služba za zaštita bilja

• Služba za DDD
• Kontrola semenskih useva pšenice, duvana, lucerke, šećerne repe, gladiola i lala
• Kontrola sadnog materijala
• Laboratorijski pregled semena i sadnog materijala
• Fitopatološki pregled pošiljki za izvoz
• Izveštajno prognozna služba
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Centralna laboratorija obuhvata:

• Regionalna laboratoriju za ispitivanje zdravstvene ispravnosti Solanacea
• Pedološku laboratoriju
• Laboratoriju za ratarstvo Laboratorije poseduju svu potrebnu opremu


Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Stanković Saša Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0159/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stanković Saša
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435502
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0159/2015-03
Biografija: Prikaži
Rašić Suzana Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0135/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rašić Suzana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435506
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0135/2015-03
Biografija: Prikaži
Živković Tanja Voćarstvo i vinogradarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0136/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Živković Tanja
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0658435510
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0136/2015-03
Biografija: Prikaži
Janković Predrag Stočarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0137/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Janković Predrag
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435504
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0137/2015-03
Biografija: Prikaži
Rangelov Ivan Melioracija 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0160/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rangelov Ivan
Oblast rada: Melioracija
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435501
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0160/2015-03
Biografija: Prikaži
Vukašinović Srećko Voćarstvo i vinogradarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0138/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vukašinović Srećko
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435509
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0138/2015-03
Biografija: Prikaži
Cvetković Gordana Zaštita bilja 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0134/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Cvetković Gordana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648097483
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0134/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojanović Dušan Zaštita bilja 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0202/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojanović Dušan
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648097484
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0202/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović Tanja Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00012/2018-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Petrović Tanja
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435508
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00012/2018-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 25.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Belotinac , opština Doljevac, Gazdinstvo Borisava Savića sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Podsticaji za investicije u fizičku imovinu PG za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje biljne proizvodnje za 2019. , savetodavac Tanja Petrović

  Cilj tribine je da se proizvođači upoznaju sa vrstama podsticaja kao i prihvatljivim investicijama , kao i potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje podsticaja.
  Koordinator: Tanja Petrović


  Izvor: PSSS Niš...

  (Jun 25, 2019)
 • OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 25.06.2019. sa početkom u 09:00, mesto Belotinac, opština Doljevac,Gazdinstvo Borisava Savića
  Tribina se otkazuje iz tehničkih razloga. Koordinator: Tanja Petrović


  Izvor: PSSS Niš...

  (Jun 25, 2019)
 • Dana 24.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Toponica , opština Gadžin Han, Gazdinstvo Nikolić Dragana sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Primena dobre higijenske prakse u berbi maline , savetodavac Srećko Vukašinović


  Koordinator: Srećko Vukašinović


  Izvor: PSSS Niš...

  (Jun 24, 2019)
 • Dana 24.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Toponica , opština Gadžin Han, Gazdinstvo Nikolić Dragana sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Primena dobre higijenske prakse u berbi maline , savetodavac Srećko Vukašinović


  Koordinator: Srećko Vukašinović


  Izvor: PSSS Niš...

  (Jun 24, 2019)
 • Dana 22.06.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Merošina , opština Merošina, Gazdinstvo Tošić Gorana sa temom:
  1. 11:00 do 11:45 Praktičan prikaz berbe višnje i određivanje optimalnog momenta berbe , savetodavac Srećko Vukašinović


  Koordinator: Srećko Vukašinović


  Izvor: PSSS Niš...

  (Jun 22, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Poseta udruženju "Agrobatušinac" - 20.6.2019. - Dušan Stojanović
Prikaži
Primena mineralnih djubriva u zavisnosti od fenofaze razvoja kukuruza
Prikaži
Održana tribina 21.06.2019 godine,Skorica,Ražanj, Ivan Rangelov
Prikaži
Održana tribina 20.06.2019 godine,Skorica,Ražanj, Ivan Rangelov
Prikaži
Održana tribina 20.06.2019 godine,Donji Krupac,Aleksinac
Prikaži
Održana tribina 20.06.2019 godine,Donji Krupac,Aleksinac
Prikaži
Obilazak ogledne farme - 20.06.2019.-Baličevac
Prikaži
Održana poseta ogledne farme 14.06.2019. - Rašić Suzana
Prikaži
Održana radionica 23.05.2019. - Rašić Suzana
Prikaži
Stočna repa
Prikaži
Tribina - Merošina- 13.6.2019. - Dušan Stojanović
Prikaži
Tribina - Lipovac - 14.06.2019. - Stojanović Dušan
Prikaži
Održano predavanje 13.06.2019g-Tanja Petrović
Prikaži
Održana radionica 13.06.2019. - Tanja Živković
Prikaži
Održana tribina 07.06.2019. - Gordana Cvetković
Prikaži
Održana radionica 7.6.2019. - Mali Drenovac - Stojanović Dušan
Prikaži
Održana radionica 7.06.2019. Savetodavac Tanja Petrović
Prikaži
Poseta udruženju Simentalac Vitoševac Tanja Petrović 6.06.2019.
Prikaži
Održana Tribina 3.06.2019 Gadžin Han -Savetodavac Tanja Petrović
Prikaži
Održana truibina u Zaplanjskoj Toponici 04.06.2019.-Saša Stanković
Prikaži
Održana tribina 30.05.2019. - Gordana Cvetković
Prikaži
Održana poseta udruženju-31.05.2019.-Tanja Živković
Prikaži
Ogledna farma -Batušinac Tanja Petrović
Prikaži
Održana radionica u Batušincu 28.05.2019.-Saša Stanković
Prikaži
Održana tribina 24.05.2019. - Tanja Živković
Prikaži
Obilazak ogledne farme, 21.05.2019.-Saša Stanković
Prikaži
Održano predavanje 17.05.2019. - Predrag Janković
Prikaži
Održana poseta udruženju 17.05.2019. - Predrag Janković
Prikaži
Održana tribina 08.05.2019. - Gordana Cvetković
Prikaži
Održana radionica 23.4.2019. - Gordana Cvetković
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Preduzeće je osnovano Rešenjem Narodnog odbora sreza Niš 1954. godine, kao Poljoprivredna stanica za zaštitu bilja, koja pokriva teritoriju tadašnjeg sreza Niš. Poljoprivredna stanica za zaštitu bilja 1957. godine prerasta u Opštu poljoprivrednu stanicu, sa zadatkom pružanja poljoprivrednih usluga. Od 1978. godine Poljoprivredna stanica prerasta u Zavod za poljoprivredu “Niš“, koji obavlja poljoprivredne usluge za ratarstvo, voćarstvo i stočarstvo na teritoriji regiona Niš. Od 1989. godine Zavod za poljoprivredu “Niš“ i sektor za razvoj Radne zajednice tadašnjeg Agroindustrijskog kombinata “Niš“ iz Niša, objedinjuju se i formiraju Institut za istraživanje i razvoj u agraru “Agrorazvoj” Niš, sa zadatkom obavljanja naučnoistraživačke delatnosti u oblasti poljoprivrede. Godine 1991. firma gubi status Instituta, jer nije ispunjavala uslove prema novom Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti i transformiše se u Društveno preduzeće za razvoj u agraru “Agrorazvoj”. U sastavu Preduzeća formirana je naučnoistraživačka jedinica koja je registrovana kod Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije od 1991.godine.