Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Mladenovac, d.o.o.

 

O nama

Teritorijalno Zavod pokriva teritorije opština : Mladenovac, Sopot, Lazarevac, Barajevo, Voždovac,Čukarica i Rakovica. Na teritorijama navedenih opština ima 140 sela  i  oko 100.000 hektara obradive površine. Sa aspekta prirodnih uslova ,kako klimatskih tako i pedoloških , naše područje ima značajnih prednosti, jer je moguće uspešno organizovati proizvodnju u svim oblastima poljoprivrede. U Zavodu  radi 6 diplomiranih inženjera poljoprivrede iz oblasti stočarstva, ratarstva, voćarstva i zaštite bilja,agroekonomista i oni čine savetodavnu službu Zavoda. U okviru svojih aktivnosti iz oblasti savetodavnih poslova stručna služba Zavoda obilazi 200 odabranih domaćinstava jednom u tri meseca, održava radionice, predavanja, kurseve, seminare i zimsku školu. Jednom mesečno izdaje i Bilten sa aktuelnim temama iz  svih oblasti poljoprivrede.
        
Van ovih aktivnosti stručna služba Zavoda tradicionalno organizuje:

 • Regionalnu izložbu goveda simentalske rase
 • Regionalnu izložbu voća i grožđa
 • Dane polja
 • Stručne eskurzije za poljoprivredne proizvođače ( Slovenija, Mađarska, Austrija, Švajcarska, Španija, Italija, Grčka i dr.)
 • Radi i realizuje razne Projekte iz oblasti edukacije poljoprivrednih proizvođača
 • Obavlja i druge poslove po nalogu i odobrenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Rad naše službe je podeljen po odsecima i to :

 • Služba za ratarstvo
 • Služba za stočarstvo
 • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
 • Služba za zaštitu bilja  

Služba za ratarstvo

 • Kontrola i pregled semenskih useva
 • Postavljanje makro i demonstracionih ogleda
 • Provera Ph vrednosti zemljišta
 • Kontrola kvaliteta semena
 • Ispitivanje kvaliteta zemljišta i popravka plodnosti zemljišta
 • Savetodavni stručni poslovi
 • Izveštavanje o sezonskim poslovima
 • Edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja,biltena,predavanja i radionica
 • Izrada Projekata i učestvovanje u radu drugih Projekata
 • Organizovanje Dana polja
   

Služba za stočarstvo

 • Vrši nadzor, organizuje rad na vođenju matične evidencije u osnovnim selekcijskim službama
 • Organizuje Izložbe stoke
 • Organizuje i sprovodi selekcijsku smotru
 • Primenjuje stručne mere
 • Pruža stručne savete putem TV-a, radia, stručnih publikacija (biltena)
 • Organizuje i sprovodi stručna predavanja i radionice
 • Vrši nadzor proizvodnje jednodnevnih pilića u inkubatorskim stanicama

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

 • Vrši edukativne aktivnosti, direktnog i indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta na unapređenju voćarske proizvodnje
 • Prati odabrana  registrovana poljoprivredna gazdinstva
 • Uvođenje novog sortimenta i sistema gajenja
 • Organizovanje i održavanje predavanja , seminara, radionica, kurseva
 • Izdavanje stručnih publikacija (biltena,brošura)
 • Sprovođenje mera agrarne politike
 • Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima
 • Organizuje voćarske izložbe i sajmove

Služba za zaštitu bilja

 • Zdravstvena kontrola semena i sadnog materijala
 • Zdravstveni pregled pošiljki namenjenih izvozu i reeksport
 • Praćenje pojava bolesti i štetočina i njihova prognoza
 • Vođenje evidencije o prodaji pesticida na malo
 • Izveštajno prognozna služba
 • Sprovođenje motoringa za merkantilni krompir
 • Savetodavni stručni poslovi
 • Edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja,biltena,predavanja i radionica
 • Izrada Projekata i učestvovanje u radu drugih Projekata

Služba laboratorije

 • Kontrola kvaliteta semena poljoprivrednog bilja
 • Ispitivanje Ph vrednosti zemljišta
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti semena i poljoprivrednog bilja
 • Ispitivanje procenta mlečne masti po Gerberu