Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Loznica, d.o.o.

 

O nama

Zavod za poljoprivredu ,,Loznica” 1994. godine ulazi u mrežu savetodavnih službi Republike Srbije. U skladu sa Zakonom o privatizaciji Zavod za poljoprivredu „Loznica“ je maja 2002. godine privatizovan, tako što je 70 % kapitala kupilo preduzeće „Mobid“ Beograd a 30 % je besplatno podeljeno radnicima. Zavod za poljoprivredu „Loznica“ DOO ima status pravnog lica, a u pravnom prometu sa trećim licima ima sve obaveze i prava u okviru svoje poslovne sposobnosti, a za svoje obaveze zasnovane u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom. Tada se proširuje delatnost Zavoda za poljoprivredu ,,Loznica” doo na proizvodnju kalcijumovih đubriva i trgovinu na veliko i malo repromaterijalom vezanim za agrar.
Donošenjem novog Zakona  o savetodavnim i stručnim službama zabranjuje se postojećim savetodavnim službama da se bave bilo kojim drugim poslom osim savetodavnih i stručnih. Na osnovu toga Zavod za poljoprivredu ,,Loznica” doo je u maju 2011. godine formira  PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica kao poseban pravni subjekt, koji nastavlja da obavlja stručne i savetodavne poslove.
Poljoprivredna proizvodnja obuhvata područje opština Loznica, Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija na poljoprivrednoj površini od 81.199 ha.

Ukupna poljoprivredna površina i način korišćenja:

  

 Celokupna poljoprivredna proizvodnja se obavlja u 113 naseljenih mesta i 21.937 poljoprivrednih gazdinstava, 1 poljoprivredno preduzeće, 7 prerađivačko-prehrambenih preduzeća i 12 zemljoradničkih zadruga.

 Poslovi koje obavlja služba PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica:

 1. Neposredna pomoć na primeni savremene tehnologije i organizacije rada kod poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga i drugih preduzeća
 2. Izrada programa stručnog obrazovanja i informisanja poljoprivrednih proizvođača
 3. Izrada programa i analiza ekonomske opravdanosti za pojedine proizvodnje i drugih proizvođača
 4. Inoviranja znanja stručnjaka iz poljoprivredne proizvodnje
 5. Uvođenje novih sorti, rasa i hibrida u proizvodnju na poljoprivrednim i drugim gazdinstvima
 6. Izrada i neposredno praćenje realizacije programa proizvodnje biološki visoko vredne hrane
 7. Izrada i ocena programa i projekta koji se odnosi na razvoj poljoprivrede i oživljavanje sela
 8. Saradnja sa naučno obrazovnim i naučnim institucijama u oblasti primenjenih istraživanja i praćenja naučnih dostignuća i primena u praksi
 9. Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema poljoprivredne službe u cilju efikasnijeg informisanja o stanju poljoprivredne proizvodnje
 10. Izrada i dostavljanje izveštaja, informisanja i podataka o stanju poljoprivredne proizvodnje i radu poljoprivredne službe Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 11. STIPS – sistem tržišnih informacija Republike Srbije
 12. PIS – prognozno-izveštajna služba
Služba za ratarstvo
 1. uvođenje novog sortimenta postavljanjem makro i demonstracionih ogleda kukuruza, soje i krmnog bilja
 2. izveštavanje MPŠV o dinamici sezonskih poljoprivrednih radova, stanju useva i procenjenim i ostvarenim prinosima
 3. organizovanje i održavanje dana polja
 4. uvođenje novih tehnologija kod ratarskih i povrtarskih gazdinstava

Služba za stočarstvo

 1. selekcijske smotre
 2. izrada receptura za ishranu stoke       
Služba za voćarstvo
 1. stručna kontrola organske proizvodnje voća
 2. stručna kontrola procesa proizvodnje sadnog materijala ruža
 3. uvođenje novih tehnologija guste sadnje šljive i jabuke
 4. agrotehnički ogledi
 5. uvođenje novog sortimenta

Služba za zaštitu bilja

 1. prognozno-izveštajna služba – praćenje pojave kretanja biljnih bolesti, štetoćina i korova
 2. zdravstvena kontrola sadnog materijala
 3. agrotehnički ogledi     
Služba za zemljište i đubrenje
 1. Kontrola plodnosti zemljišta
 2. Preporuke za đubrenje ratararskih, povrtarskih i voćarskih kultura
 3. Izrada projekata iz oblasti agrohemije zemljišta, pedologije, navodnjavanja i odvodnjavanja