Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Leskovac, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stručna služba  Leskovac pokriva područje Jablaničkog okruga sa svojih  šest opština – Leskovac, Lebane, Vlasotince, Bojnik, Medvedja i Crna Trava.Od ukupne površine  koju zahvata područje okruga 223.455 ha, u privatnom posedu je 211.954 ha (94,9 %), a 11.601 ha  (5,1%) u društvenom sektoru. Područje obuhvata 332 naseljena mesta, sa ukupno 71.844 domaćinstava, od čega je 40.579 poljoprivrednih gazdinstava. Najbrojnija su gazdinstva do 4 ha (69,4 %), koja poseduju 38,9 % ukupnog zemljišnog fonda. Preko 4 ha je 30,6 % gazdinstava koja poseduju 61,1 % zemljišta.
U stručnoj službi radi šest savetodavaca odgovarajućih profila, a celinu  čine: jedan doktor poljoprivrednih nauka – smer ratarstvo i povrtarstvo, jedan magistar zaštite bilja, dva diplomirana inženjera ratarstva  i povrtarstva, jedan diplomirani inženjer stočarstva i jedan diplomirani inženjer voćarstva i vinogradarstva.
Osim  stručnog  kadra PSS Leskovac ima neophodne laboratorije i opremu:laboratoriju za  ispitivanje  zemljišta, obavljanje  sistematske kontrole plodnosti zemljišta, laboratoriju za kontrolu kvaliteta semena poljoprivrednog bilja, ispitivanje masnoće mleka,  fitopatološku  laboratoriju  koja se bavi  identifikacijom  štetnih organizama na gajenim kulturama.
Rad službe podeljen je po odsecima i to: služba za ratarstvo i povrtarstvo,služba za stočarstvo,služba za voćarstvo i vinogradarstvo,služba za zaštitu bilja,agrohemijska laboratorija, semenska laboratorija, fitopatološka laboratorija

 Služba za ratarstvo

• savetodavni rad na imanjima odabranih poljoprivrednih gazdinstava i kod svih ostalih zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača
• stručna kontrola proizvodnje semena
• postavljanje mikro i makro ogleda strnih žita, kukuruza, suncokreta i dr.
• održavanje Dana polja kukuruza, strnih žita (pšenice, ječma tritikale), suncokreta, krompira.
• izveštavanje o sezonskim poslovima
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja, štampe, biltena, predavanja  

Služba za stočarstvo

• savetodavni rad  na imanjima odabranih poljoprivrednih  gazdinstava i kod svih ostalih zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača
• unapređenje genetskog materijala
• vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencuje, selekcije i kontrole priplodne stoke u osnovnim službama
• organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)  

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

• stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala
• pružanje stručnih saveta  na odabranim gazdinstvima i kod svih ostalih zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača
• organizovanje manifekstacija Dani vina, Dani vinogradara (Sveti Trifun)
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)  

Služba za zaštitu bilja

• savetodavna aktivnost sa odabranim registrovanim gazdinstvima i kod svih ostalih proizvodjačima koja je potrebna pomoć u oblasti zaštite bilja
• pregled pošiljki biljnog porekla namenjenih izvozu i reeksport
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava javnog informisanja, štampe, biltena, preporuka, plakata, brošura
• održavanje predavanja, radionica, kurseva, zimskih škola, seminara i dr.
• objavljivanje naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, na seminarima, simpozijumima, savetovanjima.
• rad na izveštajno-prognoznim poslovima
• praćenje i suzbijanje ekonomski najvažnijih bolesti i štetočina (prognoza i izveštavanje) • uvodjenje principa integralnih mera zaštite u biljnoj proizvodnji i organske proizvodnje
• zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materujala
• vođenje evidencije o prodaji pesticida na malo
• sprovođenje monitoringa za merkantilni krompir  

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Jovanović Gordana Zaštita bilja 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0135/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jovanović Gordana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 0646454735
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0135/2015-03
Biografija: Prikaži
Stanković Boban Ratarstvo i povrtarstvo 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0069/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stanković Boban
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 064/6454743
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0069/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović Mirjana Zaštita bilja 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0067/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Petrović Mirjana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 0646454737
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0067/2015-03
Biografija: Prikaži
Stefanović Nenad Voćarstvo i vinogradarstvo 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0066/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stefanović Nenad
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 0646454738
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0066/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojiljković Jelena Ratarstvo i povrtarstvo 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0107/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojiljković Jelena
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 0648110750
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0107/2015-03
Biografija: Prikaži
Ristić Igor Melioracija 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0106/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Ristić Igor
Oblast rada: Melioracija
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 064/8110751
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0106/2015-03
Biografija: Prikaži
Karapandžić Bojana Zaštita bilja 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0142/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Karapandžić Bojana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 0648110753
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0142/2015-03
Biografija: Prikaži
Ranđelović Dejan Stočarstvo 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0209/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Ranđelović Dejan
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 064/6454732
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0209/2015-03
Biografija: Prikaži
Cvetanović Dalibor Voćarstvo i vinogradarstvo 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0211/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Cvetanović Dalibor
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 0648110752
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0211/2015-03
Biografija: Prikaži
Mitić Aleksandar Voćarstvo i vinogradarstvo 016212246 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0005/2016-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Mitić Aleksandar
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 016212246
Telefon Mobilni: 0646454736
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0005/2016-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 19.06.2019. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Lebane , opština Lebane, Prostorije opštine Lebane sa temom:
  1. 09:30 do 10:00 Podsticaji za investiciju u fizičku imovinu PG za nabavku novih mašina i opreme , savetodavac Jelena Stojiljković

  Cilj održavanja tribine jeste da se prisutni proizvođači upoznaju sa podsticajima u poljoprivredi koji se odnose na nabavku nove opreme i mehanizacije.
  Koordinator: Jelena Stojiljković


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Jun 19, 2019)
 • Dana 19.06.2019. godine, sa početkom u 11:30 održaće se tribina, mesto Malo Vojlovce , opština Lebane, Prostorije ZZ "Bumbari" sa temom:
  1. 11:30 do 12:00 Značaj praćenja karantinski štetnih organizama na području JO. , savetodavac Gordana Jovanović

  Cilj održavanja tribine biće da se prisutnim proizvođačima ukaže na značaj praćenja karantinski štetnih organizama na području JO.
  Koordinator: Gordana Jovanović


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Jun 19, 2019)
 • Dana 19.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Medveđa , opština Medveđa, Sala opštine Medveđa sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Najnovija saznanja u ishrani ovaca , savetodavac Dejan Randjelović
  2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja maline , savetodavac Dalibor Cvetanović

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnom ishranom ovaca u različitim fazama uzgoja, kao i primena savremenih tehnoloških rešenja u proizvodnji maline u cilju dobijanja kvalitetnog proizvoda.
  Koordinator: De...

  (Jun 19, 2019)
 • Dana 18.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Bojnik , opština Bojnik, Sala opštine Bojnik sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Parametri higijenske ispravnosti mleka , savetodavac Dejan Randjelović
  2. 10:30 do 11:00 Tehnologija gajenja višnje , savetodavac Dalibor Cvetanović

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa prametrima higijenske ispravnosti mleka, u cilju dobijanja kvalitetnog mleka i mlečnih proizvoda, kao i primena savremenih tehnoloških rešenja u proizvodnji višnje u cilju dobija...

  (Jun 18, 2019)
 • Dana 18.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Kacabać , opština Bojnik, Gazdinstvo Ilić Milana sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Podsticaji za investiciju u fizičku imovinu PG za nabavku novih mašina i opreme , savetodavac Jelena Stojiljković

  Cilj održavanja tribine jeste da se prisutni proizvođači upoznaju sa podsticajima u poljoprivredi koji se odnose na nabavku nove opreme i mehanizacije.
  Koordinator: Jelena Stojiljković


  Izvor: PSSS Leskovac...

  (Jun 18, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Skenirani spisak, "Dan polja strnih žta" - PSSS Leskovac
Prikaži
Znaj reprodukcije u govedarstvu, mr Dejan Randjelović
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Togočevcu,30.05.2019.godine
Prikaži
Spisak prisutnih, obilazak ogledne farme 30.05.2019. B.Stankovic PSSSLE
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici, Crkvice, 27.05.2019.godine
Prikaži
Skenirani spisak sa radionice, 23.05.2019. Lapotince
Prikaži
Skenirani spisak sa održane tribine, 24.05.2019. Guberevac
Prikaži
Skenirani spisak, sastanak sa članovima udruženja
Prikaži
Skeniani spisak "Obilazak OF" - 20.05.2019. Čifluk Razgojanski
Prikaži
Skeniani spisak "Obilazak OF" - 20.05.2019. Navalin
Prikaži
Spisak prisutnih sa održanog predavanja 18.05.2019. god, s. Vinarce
Prikaži
Upotreba stajnjaka u organskoj proizvodnji
Prikaži
Sta raditi na pčelinjacima juna meseca
Prikaži
Spisak prisutnih sa održanog predavanja 17.05.2019. god, s. Donje Stopanje
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Todorovcu 14.05.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa održane tribine 15.05.2019. godine, s. Palikuća ,Leskovac
Prikaži
Мере заштите коштичавих воћних врста од Monilinia spp. - Гордана Јовановић
Prikaži
Spisak prisutnih na oglednoj farmi 13.05.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa održane tribine 14.05.2019. godine, s. Petrovac ,Leskovac
Prikaži
Spisak prisutnih sa održanog sastanka sa udruženjem 13.05.2019. godine, Leskovac
Prikaži
Spisak prisutnih sa održane tribine 13.05.2019. godine, s. Todorovce , Leskovac
Prikaži
Sušenje lastara maline i kupine – Didymella applanata - Gordana Jovanović
Prikaži
Skeniani spisak "Sastanak sa članovima udruženja" 10.05.2019. Vlasotince
Prikaži
Spisak prisutnih, Radionica 10.05.2019. B.Stankovic PSSSLE
Prikaži
Spisak prisutnik na sastanku sa udruženjem 09.05.2019
Prikaži
Zaštita ječma
Prikaži
Zelena rezidba kruške, mr Aleksandar Mitić
Prikaži
Spisak prisutnih na oglednom gazdinstvu u Igrištu opština Leskovac 03.05.2019 go
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Popovce opština Lebane 30.04.2019 godine
Prikaži
Spisak prisutnih sa tribine 25.04.2019. u Leskovcu - Mirjana Petrović
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Istorijat postojanja Poljoprivredne stručne službe u Leskovcu i sadašnje aktivnosti službe Istorijat postojanja Okružne poljoprivredne stanice u Leskovačkom kraju datira još od 1900. godine, formiranjem okružne ekonomije. Zvanično postojanje je od 1953. godine kada je formirana Stanica za unapredjenje poljoprivrede, koja je bila nosilac stručnih i naučnih poslova i saznanja. U sklopu Zadružnog saveza bila je do 1958 godine. Rešenjem Osnovnog saveza zemljoradničkih zadruga u Leskovcu ponovo je formirana Stanica za unapredjenje poljoprivrede. Praktično je svoj treći život i rad počela 01.01.1959. godine. Stanica je odolevala svim promenama koje su usledile do 1976. godine kada postaje Osnovna organizacija udruženog rada u sastavu radne organizacije Centra za istraživanje i razvoj poljoprivrede u Beogradu. Od tog dana Stanica je poslovala kao Regionalna poljoprivredna stanica – Leskovac. Na inicijativu Centra 31.12.1977. godine, Regionalna stanica se konstituiše kao RO Zavod za poljoprivredu „Leskovac” u Leskovcu. Medjutim, društvena opredeljenja, a i praksa, nameću zadatak da se služba Zavoda, neposredno veže i za udruženi rad. Posle par reorganizacija, formirana je jaka jedinstvena organizacija – SOUR AIK „Leskovac”, tako da je Zavod 28.09.1982. godine integrisan u SOUR AIK „Leskovac” kao radna organizacija sa potpunom odgovornošću. Prema odredbama Zakona o preduzećima Zavod je konstituisan kao društveno preduzeće DD AIK „Leskovac”sa svojim malim deoničarskim učešćem. To su bile statusne promene od Stanice za unapredjenje poljoprivrede do Zavoda za poljoprivredu, a 1988. godine Zavod za poljoprivredu „Leskovac” u Leskovcu je registrovan kao jedinica naučno-istraživačkog rada po odredbama Zakona o naučno-istraživačkim organizacijama koje je izdalo Ministarstvo za nauku i tehnologiju. Od 06.02.2009.godine DP Zavoda za poljoprivredu „Leskovac” u Leskovcu postaje Poljoprivredna stručna služba Leskovac, DOO.