Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kruševac, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stručna služba Kruševac radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti, štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.
 
Područje rada Poljoprivredne stručna službe Kruševac su područja opština Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, Brus i Trstenik koje pokrivaju površinu od  569.826 ha, ukupna obradiva površina  je 159.777 ha, od toga ratarstvo i povrtarstvo 92.031 ha, voćarstvo i vinogradarstvo 24.218 ha i ostalo 266.800ha.
 
Agro-ekološki uslovi našeg područja omogućavaju raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji. Ravničarski deo koji zaokružuju vodotoci reka Zapadne Morave, Rasine, Južne i Velike Morave karakteriše povrtarska i ratarska proizvodnja. Proizvodnja sadnog materijala voćaka i vinove loze ovog kraja nadaleko je poznata i pretežno locirana u atarima sela na levoj strani Zapadne Morave od Trstenika do Stalaća. Brežuljkasti delovi kruševačke i trsteničke kotline idealni su za proizvodnju voća i grožđa. Župa Aleksadrovačka jedan je od bisera rasinskog okruga i čuvena je po dugoj tradiciji u gajenju vinove loze i proizvodnji dobrih vina. Brdsko-planinski predeli na obroncima planina Kopaonik i Jastrebac karakteristični su po stočarskoj proizvodnji i proizvodnji maline i kupine.
 
Rad naše službe se odvija po tačno utvrđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga       10 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 1 diplomirani inženjer tehnologije za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju, 2 inženjera poljoprivredno-prehrambene tehnologije. Služba poseduje potrebnu laboratorijsku opremu, odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, vozila i informacioni sistem.
 
Rad naše službe podeljen je po odsecima i to:

    • Služba za stočarstvo
    • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
    • Služba za ratarstvo
    • Služba za zaštitu bilja
    • Agroekonomija
    • Laboratorija za ispitivanje
    • Poljoprivredna apoteka
     
Služba za stočarstvo

    • Unapređenje genetskog potencijala gajenih životinja
    • Organizuje rad i vrši nadzor u vođenju matične evidencije,selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetne priplodne stoke u osnovnim službama
    • Organizovanje selekcijskih smotri,stočarskih izložbi
    • Primena stručnih mera za unapređenje stočarstva
    • Pružanje stručnih saveta(bilteni,TV i radio informisanje)
     
Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

    • Uvođenje savremenih tehnologija proizvodnje voća i grožđa kroz savetodavni rad sa odabranim gazdinstvima i drugim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima
    • Davanje preporuka za đubrenje višegodišnjih zasada na osnovu analize plodnosti zemljišta
    • Sprovođenje postupaka geografske zaštite vina i rakije
    • Stručna kontrola proizvodnje sadnica ruža
    • Aprobacija (kontrola sortne čistoće)u proizvodnji sadnog materijala na zahtev proizvođača
    • Pomoć u izradi elaborata za podizanje višegodišnjih zasada
    • Pomoć u izradi elaborata za zaštitu geografskog porekla vina i rakije.
     
Služba za ratarstvo

    • Kontrola semenskog i sadnog materijala
    • Sprovođenje sistemske kontrole zemljišta
    • Postavljanje makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz,pšenica,ječam,tritikale)
    • Preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
    • Preporuke za đubrenje
    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Program kalcifikacije kiselih zemljišta

Služba za zaštitu bilja

    • Kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
    • Zdravstveni pregledi pošiljki namenjenih izvozu
    • Praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
    • Pružanje stručnih saveta (bilteni,sredstva javnog infomisanja)
    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Agroekonomija

    • Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike i pomoć poljoprivrednim proizvođačima u realizaciji određenih prava
    • Pružanje pomoći oko izrade ‘’Biznis planova”
    • Pružanje pomoći oko izrade kalkulacija za određene linije proizvodnje
    • Pružanje uluga oko izrade investicionih programa i njihova ekonomska opravdanost
    • Pomoć u formiranju i radu udruženja i zemljoradničkih zadruga
    • Edukacija poljoprivrednih proizvođača o seoskom turizmu,geografskoj zaštiti poljoprivrednih proizvoda,marketing i dr.u delokrugu agroekonomije
     
Laboratorija za ispitivanje
Laboratoriji Poljoprivredne stanice Kruševac dodeljena je akreditacija decembra  2005.godine. Obim akreditacije obuhvata metode fizičko-hemijskog ispitivanja alkoholnih pića,vina i sirća i agrohemijskog ispitivanja zemljišta
 
Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično sa tržišta pružanja komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom Poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede RS.
 

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Nedić Momir Voćarstvo i vinogradarstvo 037427811 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0101/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Nedić Momir
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 037427811
Telefon Mobilni: 0658490347
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0101/2015-03
Biografija: Prikaži
Nikolić Radojka Ratarstvo i povrtarstvo 037427811 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0100/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Nikolić Radojka
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 037427811
Telefon Mobilni: 0658490349
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0100/2015-03
Biografija: Prikaži
Nikolić Živomir Voćarstvo i vinogradarstvo 037427811 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0096/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Nikolić Živomir
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 037427811
Telefon Mobilni: 0658490329
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0096/2015-03
Biografija: Prikaži
Starinac Zoran Agroekonomija 037427811 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0098/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Starinac Zoran
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 037427811
Telefon Mobilni: 065/8490343
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0098/2015-03
Biografija: Prikaži
Vujinović Snježana Melioracija 037427811 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0097/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vujinović Snježana
Oblast rada: Melioracija
Telefon Fiksni: 037427811
Telefon Mobilni: 0648435558
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0097/2015-03
Biografija: Prikaži
Konstantinović Nemanja Organska proizvodnja 037427811 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0122/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Konstantinović Nemanja
Oblast rada: Organska proizvodnja
Telefon Fiksni: 037427811
Telefon Mobilni: 0658673235
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0122/2015-03
Biografija: Prikaži
Miletaković Sandra Zaštita bilja 037427811 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0162/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Miletaković Sandra
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 037427811
Telefon Mobilni: 0658673234
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0162/2015-03
Biografija: Prikaži
Bušatović Radomir Voćarstvo i vinogradarstvo 037427811 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0187/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Bušatović Radomir
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 037427811
Telefon Mobilni: 0658673239
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0187/2015-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 23.04.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Sušica , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Mališe Milenkovića sa temom:
  1. 10:00 do 12:00 Određivanje setvene norme hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja. , savetodavac Radojka Nikolić

  Cilj radionice je da se odredi setvena norma za svaki hibrid od 400 - 600 FAO grupe zrenja, kako bi se postigao dobar sklop biljaka za svaki hibrid.
  Koordinator: Radojka Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (April 23, 2019)
 • Dana 22.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Marenovo , opština Varvarin, Gazdinstvo Zlatka Radivojevića sa temom:
  1. 11:00 do 13:30 Određivanje setvene norme hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja , savetodavac Radojka Nikolić

  Cilj radionice je da se praktično odredi setvena norma za svaki hibrid od 300-600 FAO grupe zrenja, kako bi se postigao dobar sklop biljka za svaki hibrid.
  Koordinator: Radojka Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (April 22, 2019)
 • Dana 22.04.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Parcane , opština Varvarin, Gazdinstvo Antić Živote sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Praktična obuka poljoprivrednih proizvođača za identifikaciju biljnih bolesti u usevu ječma i pravilan izbor fungicida za njihovo suzbijanje , savetodavac Sandra Miletaković

  Cilj radionice će biti praktična obuka poljoprivrednih proizvođača za identifikaciju biljnih bolesti u usevu ječma i za pravilan izbor fungicida za zaštitu useva ječma.
  Koordinator: Sandra Miletaković

  (April 22, 2019)
 • Dana 22.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Mrmoš , opština Aleksandrovac, Gazdinstvo Ljiljane Milinčić sa temom:
  1. 11:00 do 13:00 Praktičan primer određivanja norme setve hibrida kukuruza različitih grupa zrenja kao i dubina setve u odnosu na trenutnu vlažnost zemljišta , savetodavac Snježana Vujinović

  Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima pokaže praktičan primer određivanja norme setve hibrida kukuruza različitih grupa zrenja kao i dubina setve u odnosu na trenutnu vlažnost zemljiš...

  (April 22, 2019)
 • Dana 20.04.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Grevci , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Srboljuba Stevanovića sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Osnovni podsticaji u biljnoj proizvodnji , savetodavac Radojka Nikolić

  Cilj tribine je bio prezentovanje osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji.
  Koordinator: Radojka Nikolić


  Izvor: PSSS Kruševac...

  (April 20, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Održana tribina u Vrbnici
Prikaži
Održana Tribina u Brusu
Prikaži
Tribina u Brusu
Prikaži
Tribina u Brusu
Prikaži
Održana tribina u Orašju
Prikaži
Održana tribina u Lukavcu
Prikaži
Održana poseta Udruženju odgajivača goveda simentalske rase Leskovica
Prikaži
Tribina u Konjuhu
Prikaži
Predavanje u Gaglovu
Prikaži
Uslovi za uspešno apliciranje za korišćenje sredstava IPARD fondova
Prikaži
Predavanje u Meševu
Prikaži
Tribina u Brusu
Prikaži
Malčiranje zemljišta
Prikaži
Rasađivanje kupusa
Prikaži
Predavanje u Bogdanju
Prikaži
Tribina u Kamenaru
Prikaži
Tribina u Velikoj Drenovi
Prikaži
Predavanje u Varvarin Selu
Prikaži
Predavanje u Velikom Šiljegovcu
Prikaži
Tribina u Dvoranu
Prikaži
Tribina u Stragarima
Prikaži
Održana tribina u Lazarevcu
Prikaži
Radionica u Maloj Kruševici
Prikaži
Predavanje u Mrmošu
Prikaži
Predavanje u Gornjem Stupnju
Prikaži
Predavanje u Subotici
Prikaži
Predavanje u Gornjem Rataju
Prikaži
Radionica u Žilincima
Prikaži
Radionica u Bivolju
Prikaži
Predavanje u Belasice
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Osnovana je davne 1900.god kao banovinska poljoprivredna stanica za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o poljoprivrednim stanicama iz 1898.god. Osnovna delatnost Poljoprivredne stanice ostala je ista od osnivanja do današnjih dana: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje u svim oblastima.