Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kraljevo d.o.o.

 

O nama

"Poljoprivredna stručna služba Ibar" je  regionalna stručna poljoprivredna služba. Područje delovanja: RAŠKI UPRAVNI OKRUG - Vrnjačka Banja, Kraljevo i Raška; MORAVIČKI  UPRAVNI OKRUG - Ivanjica.

Vrnjačka Banja, Kraljevo i Raška imaju površinu od 2439 km2, od čega su:
*poljoprivredne površine 115.307 ha,
*površine pod šumama 110.163 ha.

Ukupne poljoprivredne površine sastoje se od:
*oranice i bašte 31.878 ha,
*voćnjaci 10.830 ha,
*livade 30.633 ha,
*pašnjaci 41.937 ha.

Opština Ivanjica ima površinu od 1090 km2, od čega su:
*poljoprivredne površine 51.316 ha,
*površine pod šumama 57.098 ha.
                 
Ukupne poljoprivredne površine sastoje se od:
*oranice i bašte 14.823 ha,
*voćnjaci 3.483 ha,
*livade 18.899 ha,
*pašnjaci 14.111 ha.

Grane primarne poljoprivredne proizvodnje, koja se odvija na individualnim poljoprivrednim  gazdinstvima, su:
*Voćarstvo (šljiva, jabuka, kruška, malina...),
*Povrtarstvo (krompir, kupus, paprika, paradajz...),
*Ratarstvo (kukuruz, pšenica...).
*Stočarska proizvodnja – govedarstvo, ovčarstvo, svinjarstvo.

Osnovne karakteristike Raškog upravnog okruga (Vrnjačka Banja, Kraljevo, Raška) po popisu iz 2002. godine su:
*Broj stanovnika – 175.180
*Broj naselja – 167.

Broj stanovnika u opštini Ivanjica po popisu iz 2002. godine je 35.445. Broj naselja – 49.
Administrativni, kulturni, saobraćajni i trgovinski centar Raškog  upravnog okruga je KRALJEVO. Nalazi se u centralnom delu Srbije, 172 km od Beograda, na obalama Ibra, nedaleko od njegovog ušća u Zapadnu Moravu, na raskrsnici železničkih i savremenih drumskih komunikacija Beograd - Skopje i Stalać - Čačak - Požega. Na ovom području izražena su dva osnovna klimatska tipa: nizijska umereno-kontinentalna klima i visinska planinska klima. Uticaj umereno-kontinentalne klime iz Panonske nizije, koja se odlikuje hladnim zimama i toplim, a dosta suvim letima, ovde je izražen zbog vazdušnih strujanja koja dopiru dolinom Zapadne Morave.

Visinsku klimu, čak i na nižim padinama, karakterišu dosta duge i oštre zime, s velikim količinama snega i leta sa nešto više padavina. Izvestan uticaj na ovo područje ima i klima koja prodire s juga, što se naročito zapaža u naglom topljenju snega u proleće i čestim sušnim letima.

Najznačajniji potencijali Raškog  upravnog okruga su : Poljoprivredno zemljište -  pogodno za razvoj voćarstva, povrtarstva, ratarstva i stočarstva; Ruralni turizam - interakcija poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentacija tradicije, tradicionalne gastronomije i turističkih usluga.

``Poljoprivredna stručna služba Ibar`` D.O.O. Kraljevo je institucija za pružanje usluga besplatnog savetovanja porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima s ciljem povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta proizvoda i rad po ovlašćenju na osnovu Zakona (Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o semenu, Zakon o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja, Zakon o zaštiti bilja i drugi zakonski propisi). Zakon o poljoprivrednoj službi Republike Srbije uređuje uslove i način obavljanja stručnih poslova na unapređenju poljoprivredne proizvodnje kod poljoprivrednih gazdinstava i drugih proizvođača.

Stručna služba je organizovana u četiri  grupe, tj, odeljenja:
*grupa za stočarstvo
*grupa za ratarstvo,
*grupa za voćarstvo,
*grupa za zaštitu bilja.

"Poljoprivredna stručna služba Ibar" niz godina radi na unapređenju stočarske proizvodnje, a posebno govedarske i ovčarske proizvodnje. Što se rasnog sastava tiče, može se reći da u ravničarskim područjima (okolina Kraljeva) preovlađuje domaće šareno  goveče u tipu simentalca i nešto malo holštajnfrizijske rase i njihovih meleza, u brdskim područjima je zastupljeno domaće šareno  goveče u tipu simentalca, a u planinskim područjima (Kopaonik, Golija) domaće šareno goveče i njihovi melezi.

Osnovni ciljevi u govedarskoj proizvodnji su: povećanje proizvodnje i kvaliteta mleka,povećanje proizvodnje mesa, povećanje telesne razvijenosti grla, povećanje procenta  veštačkog osemenjavanja, povećanje broja umatičenih, odnosno, broja kontrolisanih grla, odabiranje i kontrola bikovskih majki, testiranje što većeg broja mladih bikova kroz biološki test i test na mleko, povećanje broja premiranih, odnosno, regresiranih prvotelki.

U oblasti ovčarske proizvodnje radi se na: kontroli produktivnosti ovaca, povećanju mlečnosti ovaca, povećanju proizvodnje mesa, poboljšanju rasnog sastava ovaca.

U živinarskoj proizvodnji vrši se registracija roditeljskih jata i kontrola produktivnosti u odgoju i eksploataciji.

Savetodavni poslovi u ratarskoj proizvodnji: planiranje proizvodnje u narednoj, a na osnovu analize proizvodnje u prethodnoj godini; promena strukture proizvodnje, uvođenje plodoreda i izbora odgovarajuće agrotehnike; izbor sortimenta; organizacija i izvođenje demonstracionih i makro ogleda sa ratarskim kulturama; praćenje stanja ratarske proizvodnje. Za primenu novih naučnih saznanja u praksi organizovana je saradnja sa naučno – istraživačkim institutima.

Radi se na kontroli proizvodnje semenskog materijala (krompir i strna žita ), kao i ispitivanje kvaliteta semena i analize pH vrednosti zemljišta.

U ekološkim uslovima Raškog upravnog okruga može se uspešno organizovati ekonomski opravdana proizvodnja voća primenom odgovarajućih agro i pomotehničkih mera, racionalnom primenom đubriva i upotrebom hemijskih sredstava do prihvatljivih ekonomskih i ekoloških granica.

Podizanje novih zasada, u kojima će biti zastupljene kvalitetne, visokoproduktivne sorte, predstavlja perspektivu voćarstva ovog područja.

Savetodavni poslovi u voćarskoj proizvodnji obuhvataju: praćenje stanja i strukture proizvodnje i primene tehnoloških postupaka u proizvodnji; smernice u pogledu izbora agro i pomotehničkih mera u cilju optimalne proizvodnje; izbor vrsta i sorti, sistema gajenja i razmaka sadnje; izrada uputstava; evidentiranje promena i stručna kontrola procesa proizvodnje sadnog materijala.

"Poljoprivredna stručna služba Ibar"  je ovlašćena organizacija za vršenje: prognozno-izveštajnih poslova u oblasti zaštite bilja, zdravstvenog pregleda useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala i zdravstvenog pregleda semena, rasada i sadnog materijala,  praćenja zdravstvenog stanja rasada i sadnog materijala iz uvoza kod krajnjeg korisnika – postkarantinski nadzor, kontrole proizvodnje semena, kontrole proizvodnje sadnog materijala (ruže). Stručna služba obavlja i sledeće poslove iz oblasti zaštite bilja:zdravstveni pregled pošiljaka bilja namenjenih izvozu, pružanja usluga u oblasti zaštite bilja (savetodavni i operativni). "Poljoprivredna stručna služba Ibar" D.O.O. Kraljevo organizuje predavanja za sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače i pruža informacije putem biltena i lokalnih sistema informisanja.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Nerandžić Ljiljana Stočarstvo 036315053 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0031/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Nerandžić Ljiljana
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 036315053
Telefon Mobilni: 0648435413
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0031/2015-03
Biografija: Prikaži
Nešović Nenad Ratarstvo i povrtarstvo 036315053 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0041/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Nešović Nenad
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 036315053
Telefon Mobilni: 0648435411
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0041/2015-03
Biografija: Prikaži
Ostojić Mirjana Voćarstvo i vinogradarstvo 036315053 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0058/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Ostojić Mirjana
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 036315053
Telefon Mobilni: 0648435415
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0058/2015-03
Biografija: Prikaži
Grbić Jelena Zaštita bilja 036315053 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0040/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Grbić Jelena
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 036315053
Telefon Mobilni: 0648435416
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0040/2015-03
Biografija: Prikaži
Bogojević Marko Agroekonomija 036315053 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0030/2015-04
pdf
foto    
Ime i prezime: Bogojević Marko
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 036315053
Telefon Mobilni: 0648435412
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0030/2015-04
Biografija: Prikaži
Zdravković Zorica Agroekonomija 036315053 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0110/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Zdravković Zorica
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 036315053
Telefon Mobilni: 0648435410
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0110/2015-03
Biografija: Prikaži
Kostić Vladimir Zaštita bilja 036315053 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0113/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Kostić Vladimir
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 036315053
Telefon Mobilni: 0648435424
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0113/2015-03
Biografija: Prikaži
Galović Branko Zaštita bilja 036315053 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0111/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Galović Branko
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 036315053
Telefon Mobilni: 0648435423
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0111/2015-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 21.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Lisa , opština Ivanjica, PG Marka Đurovića sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Podsticaji za investicije u fizičku imovinu PG u 2019 , savetodavac Vladimir Kostić


  Koordinator: Vladimir Kostić


  Izvor: PSSS Kraljevo...

  (Jun 21, 2019)
 • Dana 20.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Ribnica , opština Kraljevo - grad, PG Šalinić Radovana sa temom:
  1. 09:00 do 09:30 Knjiga polja , savetodavac Vladimir Kostić

  Poseta ogledom gazdinstvi će se obaviti sa učenicima poljoprivredne škole.
  Koordinator: Vladimir Kostić


  Izvor: PSSS Kraljevo...

  (Jun 20, 2019)
 • Dana 20.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Gračac , opština Vrnjačka Banja, PPG Mladenović Dejana sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Predstavljanje pravilnika o podsticajima u poljoprivredi za nabavku kvalitetnih priplodnih grla , savetodavac Marko Bogojević

  Cilj održavanja tribine je informisanje poljoprivrednih proizvođača o podsticajnim sredstvima od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku kvalitetnih priplodnih grla.
  Koordinator: Marko Bogojević


  Izvor: PSSS Kraljevo...

  (Jun 20, 2019)
 • Dana 20.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Kraljevo , opština Kraljevo - grad, Prostorije PSSS Kraljevo sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Pravilnik o podsticajima za izgradnju i opremanje objekata , savetodavac Zorica Zdravković

  Cilj održavanja tribine je informisati poljoprivredne proizvođače o uslovima za ostvarenje podsticaja za investicije u fizičku imovinu za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje.
  Koordinator: Zorica Zdravković


  Izvor: PSSS Kraljevo...

  (Jun 20, 2019)
 • Dana 19.06.2019. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Kraljevo , opština Kraljevo - grad, PG Nikolić Zoran sa temom:
  1. 17:00 do 17:30 Javni poziv za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji , savetodavac Nenad Nešović

  Cilj održavanja tribine je promocija javnog poziva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu za nabavku novih mašina i opreme u biljnoj proizvodnji.
  Koordinator: Nenad Nešović


  Izvor: PSSS Kraljevo...

  (Jun 19, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Tribina za poljoprivredne proizvođače-Rudnica-13.06.2019.
Prikaži
Poseta udruženju poljoprivrednih proizvođača-Raška-13.06.2019.
Prikaži
Tribina Brezova, 12.6.2019.
Prikaži
2019-06-03 Predavanje Kraljevo
Prikaži
Tribina Rudno, 5.6.2019.
Prikaži
Kupusov moljac (Plutella maculipennis) - Branko Galović
Prikaži
Tribina-Usce-30-5-2019
Prikaži
Udruzenje Vilamet-Ivanjica-27-5-2019
Prikaži
Predavanje Kraljevo 28.05.2019.
Prikaži
Poseta udruženju proizvođača malina " Vilamet " - 27.05.2019
Prikaži
Tribina Cvetke-23.05.2019.
Prikaži
Obilazak ogledne farme-Obrva-21.05.2019.
Prikaži
Predavanje Miločaj,17.5.2019.
Prikaži
Kupusova sovica
Prikaži
Šimširov moljac (Cydalima perspectialis)
Prikaži
Predavanje Osonica-10.5.2019.
Prikaži
Udruženje Pčelari 9.5.2019.
Prikaži
Tribina Lisa 07.05.2019
Prikaži
Predavanje Gledic 06.05.2018
Prikaži
Predavanje-Ratina-03.05.2019.
Prikaži
Radionica Lisa 30.04.2019.
Prikaži
Tribina-Ivanjica 22-4-2019.
Prikaži
Tribina-Samaila-18.04.2019.
Prikaži
Tribina Kovači, 18.4.2019.
Prikaži
Tribina 18.04.2019.
Prikaži
Tribina Korlaće 12.04.2019.
Prikaži
Tribina Vrdila. 11.4.2019.
Prikaži
Tribina-Obrva-09.04.2019.
Prikaži
Tribina Žiča 05.04.2019
Prikaži
Radionica-Lazac-31.,3.2019.
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

"Poljoprivredna stručna služba Ibar" D.O.O. Kraljevo osnovana je 1. avgusta 1958. godine kao SRESKA POLJOPRIVREDNA STANICA. Narednih godina menjala je svoj naziv i status:

*1963 - Poljoprivreda stanica
*1972 - Centar za razvoj poljoprivrede / služba koja obavlja zadatke poljoprivredne stanice u smislu unapređenja poljoprivrede
*1979 -  Zavod  za  poljoprivredu  ’’Ibar’’ /  funkcioniše  kao  služba  javnih preduzeća i kao budžetska ustanova ali u sastavu HP ’’Voćar’’ sve do 1998. godine
*1998 -  Raspadom HP ’’Voćar’’, Zavod za poljoprivredu ’’Ibar’’  prelazi u  DP Zavod za poljoprivredu ’’Ibar’’ Kraljevo
*17.10.2008 -  ``Poljoprivredna stručna služba Ibar`` D.O.O. Kraljevo.