Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kragujevac, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stanica Kragujevac kao stručna služba svojim radom pokriva poljoprivredno područje regiona Šumadije (opštine: Kragujevac, Topola, Aranđelovac, Rača, Knić, Batočina, Lapovo). Taj prostor ima oko 180.000 ha obradivih površina, sa 120.000 ha oraničnih, oko 30.000 ha pod voćem i vinogradima, 30.000 ha livada, pašnjaka i dr. Poljoprivrednom proizvodnjom se bavi više od 30.000 domaćinstava na prostoru 172 sela. Pored stručnog kadra Poljoprivredna stanica ima neophodne laboratorije i opremu:

• agrohemijska laboratorija

• fitopatološka i
• laboratorija za kontrolu kvaliteta semena poljoprivrednog bilja.
 

Tri su osnovne celine sadržaja rada:

• saradnja sa naukom radi primene u praksi

• edukacija struke u svim vidovima primarne poljoprivredne proizvodnje

• povereni poslovi od strane Ministarstva poljoprivrede (sistematska kontrola plodnosti zemljišta,kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, mere selekcije u stočarstvu, prognozno izveštajna služba...)

U osnovi biljne proizvodnje testiranjem biljnih vrsta, sorata i hibrida na našim atarima imajući željeni cilj, edukacijom smo uveli odgovarajuću setvenu strukturu kao i adekvatne sorte i hibride.U odnosu na period pre nekoliko decenija promenjena je setvena struktura. Značajne su površine pod tritikaleom, stočnim graškom, grahoricom i nekim drugim krmnim biljem što pored drugih prednosti obezbeđujemo i kompletnu stočnu hranu sa poseda.Proizvodnja mesa i mleka su na neki način lična karta 2/3 naših domaćinstava. Ono što smo nasledili u populaciji goveda, svinja, ovaca održali smo u kvalitetu, merama selekcije a naravno svojim radom unosimo nove poboljšane genetske odlike. Na primer goveda Simentalske rase iz godine u godinu povećavaju mlečnost kao i tovnost što podrazumeva veći randman, bolju tovnost i veći prirast. To ovu rasu goveda svrstava u red najboljih rasa dvojnih sposobnosti. Navedene odlike su apsolutno uporedive sa razvijenim agrarnim zemljama.Šumadija proizvodi šljivu i drugo voće, po čemu je bila, ostala i biće prepoznatljiva van prostora Srbije. To je mišljenje svih koji su sa zadovoljstvom odredili mesto mnogih domaćina, proizvođača nivoa plantažnog tipa agrarno razvijenih zemalja. Stručno u oblasti voćarstva i zaštite bilja neophodnom višegodišnjom edukacijom u zasnivanju i negovanju zasada prisutni smo, sa ciljem da postignemo još više.

 

Rad službe podeljen je po odsecima i to:

• služba za ratarstvo i povrtarstvo
• služba za stočarstvo
• služba za voćarstvo i vinogradarstvo
• služba za zaštitu bilja
• agrohemijska laboratorija
• semenska laboratorija
• fito laboratorija
 

Služba za ratarstvo

 • stručna kontrola proizvodnje semena
• postavljanje mikro i makro ogleda pšenice i kukuruza
• savetodavni rad
• izveštavanje o sezonskim poslovima
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja, štampe, biltena, predavanja

 

Služba za stočarstvo

 • unapređenje genetskog materijala
• vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencuje,selekcije i kontrole priplodne stoke u osnovnim službsma
• organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi
• licenciranje ovnova
• izveštavanje za STIPS
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)
 

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

 • stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala
• pružanje stručnih saveta na odabranim gazdinstvima
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)
• izrada projekata
 

Služba za zaštitu bilja

 • zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materujala
• pregled pošiljki biljnog porekla namenjenih izvozu i reeksport
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja, štampe, biltena, predavanja
• izrada projekata
• vođenje evidencije o prodaji pesticida na malo
• sprovođenje moritoringa za merkantilni krompir
• praćenje i suzbijanje invazivnih korova
• praćenje i suzbijanje ekonomski najvažnijih bolesti i štetočina
• rad na izveštajno-prognoznim poslovima
• rad sa odabranim gazdinstvima
 

Agrohemijska laboratorija

• sistematska kontrola plodnosti zemljišta
• određivanje makro i mikro elemenata u zemljištu
• određivanje hemijskog sastava neorganskih i organskih đubriva
 

Semenska laboratorija

 • kontrola kvaliteta semena poljoprivrednog bilja
 

Fito laboratorija

 • identifikacija bolesti i štetočina
• ispitivanje prisustva patogena na semenu i sadnom materijalu
 

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Joksić Goran Stočarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0073/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Joksić Goran
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0658435511
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0073/2015-03
Biografija: Prikaži
Nešković Suzana Ratarstvo i povrtarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0085/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Nešković Suzana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435522
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0085/2015-03
Biografija: Prikaži
Popović Dobrivoje Ratarstvo i povrtarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0084/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Popović Dobrivoje
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435513
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0084/2015-03
Biografija: Prikaži
Vuksanović Ljiljana Ratarstvo i povrtarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0074/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vuksanović Ljiljana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435523
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0074/2015-03
Biografija: Prikaži
Jelić Dragana Agroekonomija 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0135/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jelić Dragana
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435518
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0135/2015-03
Biografija: Prikaži
Milosavljević Biljana Voćarstvo i vinogradarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0131/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Milosavljević Biljana
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435512
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0131/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović-Luković Violeta Stočarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0133/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Petrović-Luković Violeta
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435519
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0133/2015-03
Biografija: Prikaži
Varjačić Goran Zaštita bilja 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0201/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Varjačić Goran
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435526
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0201/2015-03
Biografija: Prikaži
Vulović Lidija Zaštita bilja 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0008/2016-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vulović Lidija
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435528
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0008/2016-03
Biografija: Prikaži
Ivanović Marija Zaštita bilja 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0019/2017-03
pdf
   
Ime i prezime: Ivanović Marija
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0019/2017-03
Biografija: Prikaži
Petrović Danko Voćarstvo i vinogradarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0020/2017-03
pdf
   
Ime i prezime: Petrović Danko
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0020/2017-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 07.05.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Kragujevac , opština Kragujevac - grad, Proizvodni pogon Centra za strna žita, Save Kovačevića 31 sa temama:
  1. 09:00 do 09:30 Global Gap , savetodavac Lidija Vulović
  2. 09:30 do 10:00 Knjiga polja , savetodavac Marija Ivanović

  Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa standardom Global Gap i vođenjem evidencije (Knjiga polja) kao veoma bitnog aspekt standarda Global Gap.
  Koordinator: Lidija Vulović


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Maj 07, 2019)
 • Dana 25.04.2019. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Blaznava , opština Topola, Poljoprivredno gazdinstvo Dargana Pavlovića sa temom:
  1. 13:00 do 13:30 Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Lidija Vulović

  Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajnim merama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podizanje višegodišnjih zasada.
  Koordinator: Lidija Vulović


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (April 25, 2019)
 • Dana 25.04.2019. godine, sa početkom u 08:45 održaće se tribina, mesto Gornja Trnava , opština Topola, Poljoprivredno gazdinstvo Zorice Vasiljević sa temom:
  1. 08:45 do 09:15 Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja , savetodavac Marija Ivanović

  Tribina će biti organizovana u cilju upoznavanja poljoprivrednih proizvođača sa podsticajnim merama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja, u 2019. godini.
  Koordinator: Ma...

  (April 25, 2019)
 • Dana 25.04.2019. godine, sa početkom u 10:30 održaće se tribina, mesto Darosava , opština Aranđelovac, Prostorija "Conus", ul. 1300 kaplara br.591 sa temom:
  1. 10:30 do 11:00 Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze i hmelja Ministarstva poljoprivrede , savetodavac Lidija Vulović

  Cilj održavanja tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa podsticajnim merama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podizanje višegodišnjih zasada.
  Koordinator: Lidija Vulović


  Izvor: PSSS Kragu...

  (April 25, 2019)
 • Dana 24.04.2019. godine, sa početkom u 10:30 održaće se radionica, mesto Bečevica , opština Knić, Imanje Filipa Nedeljkovića sa temom:
  1. 10:30 do 11:00 Mere nege u crnom i belom luku, prihrana , savetodavac Suzana Nešković


  Koordinator: Suzana Nešković


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (April 24, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Prag štetnosti
Prikaži
PUŽEVI KAO PROBLEM BILJNE PROIZVODNJE U ZATVORENOM PROSTORU
Prikaži
Poseta Udruženju voćara i vinogradara "Vožd" u Rači
Prikaži
Poseta Udruženju ratara, povrtara i stočara Šumadijska polja, u Sipiću
Prikaži
Poseta Udruženju voćara i vinogradara "Vožd" u Rači
Prikaži
Poseta Udruženju ratara, povrtara i stočara Šumadijska polja, u Sipiću
Prikaži
Održana radionica u Batočini , opština Batočina
Prikaži
Važnost prolećne prihrane višegodišnjih zasada
Prikaži
Održana radionica u Banji, opština Aranđelovac
Prikaži
Održana tribina u Kragujevcu
Prikaži
Poseta udruženju Agrocentar Knić
Prikaži
Poseta udruženju Crveni breg u Lapovu
Prikaži
Poseta udruženju u Batočini
Prikaži
Održana radionica u Gornjoj Trnavi, opština Topola
Prikaži
Održana tribina u Kragujevcu
Prikaži
Održana tribina u Kragujevcu
Prikaži
Metiljavost ovaca
Prikaži
Rana proizvodnja kupusa
Prikaži
Održano predavanje u Aranđelovcu, opština Aranđelovac
Prikaži
Odrana poseta oglednog gazdinstva u Rači, opština Rača
Prikaži
Održano predavanje u Barama, opština Knić
Prikaži
Posta udruženju poljoprivrednika Lapovo
Prikaži
Poseta Udruženju poljoprivrednika Batočina
Prikaži
Održano predavanje u Desimirovcu
Prikaži
Održano predavanje u Batočini
Prikaži
Održano predavanje u Donjim Jarušicama, opština Rača
Prikaži
Sigurnost tova u stočarskoj proizvodnji sa osvrtom na duži vremenski period
Prikaži
Rentabilnost mehanizacije na postojećem poljo posedu sa osvrtom na duži vremens
Prikaži
Održano predavanje u mestu Batočina, opština Batočina
Prikaži
Održana poseta udruženja povrtara u Donjim Komaricama
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Nauku, struku i obrazovanje u oblasti poljoprivrede Kragujevac i Šumadija imaju više od jednog veka. Jedan od vidova stručnih službi je definisan i zakonom još u Kraljevini 1921. godine. Oblast zaštite bilja, praćenje biljnih bolesti i štetočina zvanično je Narodni odbor sreza Kragujevca, organizovao u Stanici za zaštitu bilja 1955 god. Registracija Poljoprivredne stanice od strane Narodnog odbora opštine Kragujevac a opšteg poslovnog saveza zemljoradničkih zadruga upisana je kao ustanova 30.oktobra 1958. god. Nadalje forma i pravni status su uklapani i prilagođavani opštim tokovima.Na primer beležimo period u složenom sistemu AIK-a Šumadija, a od 1991. god. poslujemo kao D.P. prema zakonu o stručnim službama. Sadašnje poslovne prostorije tj. poslovna zgrada je u ul. Cara Lazara 15 Kragujevac od 1964. god.