Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kragujevac, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stanica Kragujevac kao stručna služba svojim radom pokriva poljoprivredno područje regiona Šumadije (opštine: Kragujevac, Topola, Aranđelovac, Rača, Knić, Batočina, Lapovo). Taj prostor ima oko 180.000 ha obradivih površina, sa 120.000 ha oraničnih, oko 30.000 ha pod voćem i vinogradima, 30.000 ha livada, pašnjaka i dr. Poljoprivrednom proizvodnjom se bavi više od 30.000 domaćinstava na prostoru 172 sela. Pored stručnog kadra Poljoprivredna stanica ima neophodne laboratorije i opremu:

• agrohemijska laboratorija

• fitopatološka i
• laboratorija za kontrolu kvaliteta semena poljoprivrednog bilja.
 

Tri su osnovne celine sadržaja rada:

• saradnja sa naukom radi primene u praksi

• edukacija struke u svim vidovima primarne poljoprivredne proizvodnje

• povereni poslovi od strane Ministarstva poljoprivrede (sistematska kontrola plodnosti zemljišta,kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, mere selekcije u stočarstvu, prognozno izveštajna služba...)

U osnovi biljne proizvodnje testiranjem biljnih vrsta, sorata i hibrida na našim atarima imajući željeni cilj, edukacijom smo uveli odgovarajuću setvenu strukturu kao i adekvatne sorte i hibride.U odnosu na period pre nekoliko decenija promenjena je setvena struktura. Značajne su površine pod tritikaleom, stočnim graškom, grahoricom i nekim drugim krmnim biljem što pored drugih prednosti obezbeđujemo i kompletnu stočnu hranu sa poseda.Proizvodnja mesa i mleka su na neki način lična karta 2/3 naših domaćinstava. Ono što smo nasledili u populaciji goveda, svinja, ovaca održali smo u kvalitetu, merama selekcije a naravno svojim radom unosimo nove poboljšane genetske odlike. Na primer goveda Simentalske rase iz godine u godinu povećavaju mlečnost kao i tovnost što podrazumeva veći randman, bolju tovnost i veći prirast. To ovu rasu goveda svrstava u red najboljih rasa dvojnih sposobnosti. Navedene odlike su apsolutno uporedive sa razvijenim agrarnim zemljama.Šumadija proizvodi šljivu i drugo voće, po čemu je bila, ostala i biće prepoznatljiva van prostora Srbije. To je mišljenje svih koji su sa zadovoljstvom odredili mesto mnogih domaćina, proizvođača nivoa plantažnog tipa agrarno razvijenih zemalja. Stručno u oblasti voćarstva i zaštite bilja neophodnom višegodišnjom edukacijom u zasnivanju i negovanju zasada prisutni smo, sa ciljem da postignemo još više.

 

Rad službe podeljen je po odsecima i to:

• služba za ratarstvo i povrtarstvo
• služba za stočarstvo
• služba za voćarstvo i vinogradarstvo
• služba za zaštitu bilja
• agrohemijska laboratorija
• semenska laboratorija
• fito laboratorija
 

Služba za ratarstvo

 • stručna kontrola proizvodnje semena
• postavljanje mikro i makro ogleda pšenice i kukuruza
• savetodavni rad
• izveštavanje o sezonskim poslovima
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja, štampe, biltena, predavanja

 

Služba za stočarstvo

 • unapređenje genetskog materijala
• vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencuje,selekcije i kontrole priplodne stoke u osnovnim službsma
• organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi
• licenciranje ovnova
• izveštavanje za STIPS
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)
 

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

 • stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala
• pružanje stručnih saveta na odabranim gazdinstvima
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)
• izrada projekata
 

Služba za zaštitu bilja

 • zdravstvena kontrola proizvodnje semena i sadnog materujala
• pregled pošiljki biljnog porekla namenjenih izvozu i reeksport
• edukacija poljoprivrednih proizvođača putem sredstava informisanja, štampe, biltena, predavanja
• izrada projekata
• vođenje evidencije o prodaji pesticida na malo
• sprovođenje moritoringa za merkantilni krompir
• praćenje i suzbijanje invazivnih korova
• praćenje i suzbijanje ekonomski najvažnijih bolesti i štetočina
• rad na izveštajno-prognoznim poslovima
• rad sa odabranim gazdinstvima
 

Agrohemijska laboratorija

• sistematska kontrola plodnosti zemljišta
• određivanje makro i mikro elemenata u zemljištu
• određivanje hemijskog sastava neorganskih i organskih đubriva
 

Semenska laboratorija

 • kontrola kvaliteta semena poljoprivrednog bilja
 

Fito laboratorija

 • identifikacija bolesti i štetočina
• ispitivanje prisustva patogena na semenu i sadnom materijalu
 

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Joksić Goran Stočarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0073/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Joksić Goran
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0658435511
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0073/2015-03
Biografija: Prikaži
Nešković Suzana Ratarstvo i povrtarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0085/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Nešković Suzana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435522
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0085/2015-03
Biografija: Prikaži
Popović Dobrivoje Ratarstvo i povrtarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0084/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Popović Dobrivoje
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435513
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0084/2015-03
Biografija: Prikaži
Vuksanović Ljiljana Ratarstvo i povrtarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0074/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vuksanović Ljiljana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435523
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0074/2015-03
Biografija: Prikaži
Milosavljević Biljana Voćarstvo i vinogradarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0131/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Milosavljević Biljana
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435512
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0131/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović-Luković Violeta Stočarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0133/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Petrović-Luković Violeta
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435519
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0133/2015-03
Biografija: Prikaži
Varjačić Goran Zaštita bilja 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0201/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Varjačić Goran
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435526
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0201/2015-03
Biografija: Prikaži
Vulović Lidija Zaštita bilja 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0008/2016-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vulović Lidija
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni: 0648435528
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0008/2016-03
Biografija: Prikaži
Ivanović Marija Zaštita bilja 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0019/2017-03
pdf
   
Ime i prezime: Ivanović Marija
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0019/2017-03
Biografija: Prikaži
Petrović Danko Voćarstvo i vinogradarstvo 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0020/2017-03
pdf
   
Ime i prezime: Petrović Danko
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0020/2017-03
Biografija: Prikaži
Jelić Miloš Agroekonomija 034335923 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0015/2019-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jelić Miloš
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 034335923
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0015/2019-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 19.07.2019. godine, sa početkom u 15:00 održaće se predavanje, mesto Vojkovci , opština Topola, Gazdinstvo Nikole Mijailović sa temama:
  1. 15:00 do 15:30 Tehnologija čuvanja voća , savetodavac Danko Petrović
  2. 15:30 do 16:00 Ishrana krava na pašnjaku i kontrolisna ishrana po fazama laktacije , savetodavac Violeta Petrović Luković

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom čuvanja voća kao i ishranom muznih krava u različitim fazama laktacije.
  Koordinator: Danko Petrović


  Izvor: ...

  (Jul 19, 2019)
 • Dana 19.07.2019. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Srednja tehnička škola Kralj Petar I sa temom:
  1. 12:00 do 12:30 Podsticaji u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Danko Petrović

  Cilj tribine je upućivanje poljoprivrednih proizvoćača u mogućnosti korišćenja podsticaja u fizičku imovinu u proizvodnji voća i vinove loze.
  Koordinator: Danko Petrović


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Jul 19, 2019)
 •  Dana 29.06.2019.god u organizaciji PSSS Kragujevac, održaće se manifestacija Dan polja luka - zasejan na parceli domaćina Filipa Nedeljkovića iz Bečevice ( opština Knić) na 25. km od Kragujevca sa početkom u 9 h.

  Izvor: PSSS Kragujevac

  ...

  (Jun 29, 2019)
 • Dana 28.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme Dragana Cvetkovića, mesto Kragujevac , opština Kragujevac - grad, sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Diversifikacija poljoprivredne proizvodnje na gazdinstvu domaci proizvodi , savetodavac Suzana Nešković

  Tom prilikom, mladi posetioci su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim aktivnostima na gazdinstvu: gajenjem stoke, ekološkom proizvodnjom povrća i voća, preradom poljoprivrednih proizvoda i ponudom usluga seoskog turizma. Osim postignutih rezultata, bilo je re...


  (Jun 28, 2019)
 • Dana 28.06.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Topola (varošica) , opština Topola, Srednja poljoprivredna škola sa temama:
  1. 11:00 do 11:30 Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji voća , savetodavac Danko Petrović
  2. 11:30 do 12:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji mleka i mesa , savetodavac Violeta Petrović Luković

  Predavanje se organizuje sa ciljem da se ukaže na značaj dobre prakse u poljoprivrednoj proizvodnji.
  Koordinator: Danko Petrović


  Izvor: PSSS Kragujevac...

  (Jun 28, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Održano predavanje u Topoli
Prikaži
Sistem identifikacije zemljišnjih parcela
Prikaži
Promene energetskog statusa mlečnih krava u peripartalnom periodu
Prikaži
Organizovana poseta oglednoj farmi sa grupom dece srednjoskolskog uzrasta
Prikaži
Zelena hrana sa travnjaka
Prikaži
Limuzin-rasa krava
Prikaži
Održano predavanje u u Plaskovcu, opština Topola
Prikaži
Održano predavanje u Toponici, opština Knić
Prikaži
Стричков шарењак
Prikaži
Održan sasatanak sa člsnovima udruženja "Srce Šumadije"
Prikaži
Održano predavanje u Lipovcu
Prikaži
Održana radionica u Junkovcu
Prikaži
Održana tribina u Aranđelovcu
Prikaži
Održana tribina u Pretokama
Prikaži
GMO
Prikaži
Poseta clanovima zadruge Zlatan Tulež
Prikaži
Održana poseta udruženja u Donjim Komaricama
Prikaži
Održana poseta udruženja u Donjim Komaricama
Prikaži
Proizvodnja kabaste stočne hrane
Prikaži
Setva lucerke krajem leta
Prikaži
Održano predavanje u Guncatima
Prikaži
Održana radionica u Bošnjanima, opština Rača
Prikaži
Održano predavanje u Saranovu, opština Rača
Prikaži
Održano predavanje u Donjoj Šatornji
Prikaži
Održan sastanak udruženja "Šumadijski lešnik"
Prikaži
Održan sastanak udruženja "Šumadijske borovnice"
Prikaži
Održana tribina u mestu Jabučje, opština Kragujevac
Prikaži
Održano predavanje u Agrocentru u Kniću, opština Knić
Prikaži
Održano predavanje u mestu Knić, opština Knić
Prikaži
Obilazak ogledne farme u Viševcu, opština Rača
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Nauku, struku i obrazovanje u oblasti poljoprivrede Kragujevac i Šumadija imaju više od jednog veka. Jedan od vidova stručnih službi je definisan i zakonom još u Kraljevini 1921. godine. Oblast zaštite bilja, praćenje biljnih bolesti i štetočina zvanično je Narodni odbor sreza Kragujevca, organizovao u Stanici za zaštitu bilja 1955 god. Registracija Poljoprivredne stanice od strane Narodnog odbora opštine Kragujevac a opšteg poslovnog saveza zemljoradničkih zadruga upisana je kao ustanova 30.oktobra 1958. god. Nadalje forma i pravni status su uklapani i prilagođavani opštim tokovima.Na primer beležimo period u složenom sistemu AIK-a Šumadija, a od 1991. god. poslujemo kao D.P. prema zakonu o stručnim službama. Sadašnje poslovne prostorije tj. poslovna zgrada je u ul. Cara Lazara 15 Kragujevac od 1964. god.