Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina, d.o.o.

 

O nama

Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja. Područje rada Poljoprivredne stručne službe Jagodina su područja opština Pomoravskog regiona (Jagodina, Paraćin, Ćuprija, Svilajnac, Rekovac i Despotovac). Područje obuhvata 186 naseljenih mesta i ima oko 170.000 stanovnika. U Pomoravskom regionu ima 158.000 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 112.610 ha oranica,15.327 ha voćnjaka i vinograda i 30.0071 pašnjaka,livada i ostalog. Sa aspekta prirodnih uslova kako klimatskih tako i pedoloških naše područje je pogodno za uspešno organizovnje proizvodnje u svim oblastima poljoprivrede. Ravničarski deo se prostire dolinama reka Velike Morave , Belice , Lugomira , Crnice,Ravanice,Resave.Na ovom području zastupljena je ratarsko-povrtarska i stočarska proizvodnja. Područje opština Rekovac,Despotovac pretežno je brdsko pa je tu više zastupljena voćarsko-vinogradarska i stočarska proizvodnja. Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 7 diplomiranih inžinjera poljoprivrede. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu labolatorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.
Rad naše službe je podeljen po odsecima i to:

• Služba za zaštitu bilja
• Služba za ratarstvo
• Služba za voćarstvo
• Služba za stočarstvo

Služba za zaštitu bilja

• zdravstveni pregledi pošiljki namenjenih izvozu
• poslovi DDD
• praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
• pružanje stručnih saveta
• (bilteni, sredstva javnog informisanja)
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Služba za ratarstvo

• agrohemijska analiza zemljišta
• postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz, pšenica, ječam, tritikale)
• preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Služba za voćarstvo

• pružanje stručnih saveta u vidu biltena, putem sredstava javnog informisanja
• primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Služba za stočarstvo

• unapređenje genetskog materijala
• vrši nadzor i organizuje rad na vođenju matične evidencije, selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetne priplodne stoke u osnovnim službama
• organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi
• primena stručnih mera
• pružanje stručnih saveta (bilteni, TV i radio informisanje)

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem stručnih usluga organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Jakovljević Dragan Stočarstvo 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0042/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jakovljević Dragan
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni: 0652219314
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0042/2015-03
Biografija: Prikaži
Jeremić Ljiljana Zaštita bilja 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0044/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jeremić Ljiljana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni: 0652219317
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0044/2015-03
Biografija: Prikaži
Miladinović Milanka Ratarstvo i povrtarstvo 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0039/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Miladinović Milanka
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni: 0652219316
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0039/2015-03
Biografija: Prikaži
Simić Miodrag Ratarstvo i povrtarstvo 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0043/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Simić Miodrag
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni: 0652219315
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0043/2015-03
Biografija: Prikaži
Miljković Mira Ratarstvo i povrtarstvo 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0036/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Miljković Mira
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni: 0652219313
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0036/2015-03
Biografija: Prikaži
Jocić Dejan Voćarstvo i vinogradarstvo 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0039/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jocić Dejan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni: 0652219312
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0039/2015-03
Biografija: Prikaži
Đukić Ružica Zaštita bilja 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0035/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Đukić Ružica
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni: 0652219311
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0035/2015-03
Biografija: Prikaži
Mijušković Dragan Ratarstvo i povrtarstvo 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0037/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Mijušković Dragan
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni: 0652219324
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0037/2015-03
Biografija: Prikaži
Lazarević Verica Stočarstvo 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0001/2016-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Lazarević Verica
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni: 0652219326
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0001/2016-03
Biografija: Prikaži
Andrejić Igor Voćarstvo i vinogradarstvo 0358221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0010/2016-04
pdf
foto    
Ime i prezime: Andrejić Igor
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0358221931
Telefon Mobilni: 0652219325
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0010/2016-04
Biografija: Prikaži
Gligorijević Ivana Voćarstvo i vinogradarstvo 0358221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0005/2017-03
pdf
   
Ime i prezime: Gligorijević Ivana
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0358221931
Telefon Mobilni: 0652219322
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0005/2017-03
Biografija: Prikaži
Manojlović Marko Zaštita bilja 035221931 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
pdf
   
Ime i prezime: Manojlović Marko
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 035221931
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca:
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 23.04.2019. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Roanda , opština Svilajnac, Domaćinstvo Danila Miladinovića sa temom:
  1. 08:30 do 09:30 Podešavanje sejalice i sklop biljaka po jedinici površine , savetodavac Miodrag Simić

  Dobro podešena sejalica je garant da će se u setvi postići planirana norma setve zavisno od vrste hibrida.
  Koordinator: Miodrag Simić


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (April 23, 2019)
 • Dana 23.04.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Svilajnac , opština Svilajnac, Imanje poljoprivredne škole-Čair sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Praktičan prikaz identifikacije štetnih organizama na jabučastom voću i preporuke za mere zaštite , savetodavac Ljiljana Jeremić

  Cilj radionice je praktično prikazati poljoprivrednim proizvođačima identifikaciju štetnih organizama na jabučastom voću i kao i preporuke za mere zaštite
  Koordinator: Ljiljana Jeremić


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (April 23, 2019)
 • Dana 22.04.2019. savetodavac Milanka Miladinović posetiće udruženje Udruženje "Pčelar", mesto Bagrdan, opština Jagodina - grad, u periodu od 14:00 do 15:00 časova
  Cilj posete udruženju je pružanje pomoći članovima udruženja pri popunjavanju aplikacionih obrazaca za podsticaje po košnici pčela.


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (April 22, 2019)
 • Dana 18.04.2019. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Jagodina , opština Jagodina - grad, Gazdinstvo Petrović Ljubiše sa temom:
  1. 18:00 do 18:45 Subvencije u proizvodnji , savetodavac Dejan Jocić

  Proizvođačima će biti ukazane mere subvencija.
  Koordinator: Dejan Jocić


  Izvor: PSSS Jagodina...

  (April 18, 2019)
 • Dana 14.04.2019. godine, sa početkom u 16:00 održana je tribina, mesto Glogovac , opština Jagodina - grad, Gazdinstvo Milana Vasića sa temom:
  1. 16:00 do 16:30 Podsticaji MPŠV za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske proizvodnje , savetodavac Ljiljana Jeremić

  Cilj tribine je upoznavanje polj. proizvođača sa uslovima i načinom ostvarivanja prava na podsticaje MPŠV za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.
  Koordinator: Lj...

  (April 14, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Thrips tabaci na luku
Prikaži
Tribina Glogovac-14.04.19.
Prikaži
Tribina, Trešnjevica, 08.04.2019.
Prikaži
Udruženje, Izvor, 08.04.2019
Prikaži
Tribina, Glogovac, 08.04.2019.
Prikaži
Spisak radionica Šuljkovac
Prikaži
Venturia pirina
Prikaži
Temperatura i setva kukuruza-Miodrag Simić
Prikaži
Spisak-Tribina u Lipovici 22.03.2019.
Prikaži
Radionica-Paljane-22.03.19.
Prikaži
Spisak - tribina Drenovac 21.03.2019.
Prikaži
Spisak-Poseta Udruženju u Paraćinu 21.03.2019.
Prikaži
Predavanje Jagodina 21.03 2019
Prikaži
Tribina, Malševo, 18.03.2019.
Prikaži
Spisak , sastanak sa udruženjem Drenovac 15.03.2019
Prikaži
Spisak Radionica Troponje 17.03.2019
Prikaži
Predavanje-Miloševo 15.03.2019.
Prikaži
Predavanje Končarevo-14.03.2019.
Prikaži
Predavanje-Supska-13.03.19.
Prikaži
Tribina, Batinac, 13.03.2019.
Prikaži
Tribina, Mali Popović. 11.03.2019.
Prikaži
Tribina, Šuljkovac, 08.03.209.
Prikaži
Predavanje-Oparić-08.03.19.
Prikaži
Spisak-Sastanak sa članicama udruženja žena iz Stenjevca 08.03.2019.
Prikaži
Spisak radionica Stenjevac 08.03.2018.
Prikaži
Spisak-Tribina u Dvorici 07.03.2019.
Prikaži
Tribina Bošnjane-07.03.2019.
Prikaži
Tribina-Šuljkovac-05.03.19
Prikaži
Spisak-Tribina u Šantarovcu 05.03.2019.
Prikaži
Spisak-Predavanje u Trnavi 04.03.2019.
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Osnovana je 15. 05. 1959. god. Osnivač je bio tadašnji srez Belički u Svetozarevu (Jagodini) i radi kao regionalna poljoprivredna stručna služba. Osnovni zadatak poljoprivredne stručne službe je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije iz oblasti ratarstva-povrtarstva, stočarstva, voćarstva-vinogradarstva, zaštite bilja u proizvodnju. Služba Poljoprivredne stručne službe Jagodina radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima