Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Šabac, d.o.o.

 

O nama

Delatnost 

Poljoprivredna stručna služba Šabac ima status područne poljoprivredne stručne službe i nosilac je određenih kontrolnih javnih ovlašćenja koja mu je poverilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije.

Naziv opština 

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije 2009.godine, PSS Šabac su povereni poslovi na unapređenju poljoprivredne proizvodnje na području opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Obrenovac i Šabac. 

Osnovne karakteristike teritorije

Opština Šabac, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Obrenovac zahvataju zapadni i severozapadni deo Republike Srbije i pripadaju Mačvanskom okrugu i  Podrinjsko-Kolubarskom regionu. Ova područja ograničena su na severu prema Sremu rekom Savom, na zapadu  prema Bosni, Drinom. Po svom poljoprivrednom potencijalu - resursima,   geografskom položaju, tradiciji - Region spada u najbogatija područja u centralnoj Srbiji. Broj naselja  je 141.

Broj stanovnika

Na području opština Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva, prema popisu iz 2002.   godine živi 191.892 stanovnika. Po popisu  2002. godine na području navedenih opština bilo je  59.168 poljoprivrednih stanovnika. Učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu je oko 31 %, ali se znatno razlikuje po opštinama kao rezultat nejednakog privrednog razvoja (Šabac 21%, Vladimirci 50%).

Površina i struktura poljoprivrednog zemljišta  

Ukupna poljoprivredna površina iznosi oko 185.173 ha (bez šumskog zemljišta). Ukupna obradiva povrsina iznosi 166.368 ha , od čega oranična površina je 149.315 ha, a voćnjaci i vinogradi zauzimaju 10.202 ha. Ostalo spada u pašnjake, močvare i trstike.   Specificnosti klime i reljefa   Klimatske odlike područja određene su njegovim geografskim položajem i  konkretnim svojstvima bitnih klimatskih faktora. Srednja godišnja temperatura ovog područja kreće se oko 11,5º. Suma godišnjih padavina varira od 650 do 950 mm, sa takođe značajnim razlikama u padavinama u toku vegetacionog perioda. Dužina vegetacionog perioda kreće se od 240-260 dana.     

Broj zaposlenih
 

Zavod za poljoprivredu ima ukupno 13 zaposlenih, od kojih 7 obavlja savetodavne poslove.  

Kadrovska struktura  

Od ukupnog broja radnika 9 je sa visokom stručnom spremom, 2 sa višom stručnom spremom i 2 sa srednjom stručnom spremom. Oblasti koje pokriva Zavod su: agropedologija, ratarstvo sa povrtarstvom, stočarstvo, voćarstvo sa vinogradarstvom i zaštita bilja. Zavod za poljoprivredu Sabac u organizacionom smislu cine sledeca odeljenja: 

Oprema  

Laboratorije - jedna u okviru koje su:  laboratorija za ispitivanje plodnosti zemljišta, za ispitivanje kvaliteta semena, kvaliteta stočne hrane i za ispitivanje mleka na procenat  mlečne masti. Laboratorija je trenutno u toku akreditacije. Računari: 8 kom., prevozna sredstva (auta): 3 kom.  

Najvažniji poslovi PSS
 

Savetodavni poslovi:

 1. Praćenje odabranih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
 2. Edukativne aktivnosti u vidu direktnog ili indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta na unapređenju poljoprivredeno-prehrambene proizvodnje,
 3. Uvođenje novog sortimenta i rasnog sastava izvođenjem demonstracionih ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji,
 4. Organizovanje i održavanje predavanja, seminara, radionica i kurseva,
 5. Izdavanje stručnih publikacija kao i svi drugi vidovi javnog informisanja iz oblasti koje se tiču novih dostignuća i zakonskih propisa iz oblasti poljoprivrede,
 6. Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike,
 7. Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima,
 8. Prikupljanje parametara i rad na unapređenju razvoja sela i seoskog turizma,
 9. Pomoć u formiranju i radu udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu,
 10. Informisanje poljoprivrednih proizvođača o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanju životne sredine i
 11. Prognozno-izveštajni poslovi.

Kontrolni poslovi:

1. Ispitivanje plodnosti zemljišta,
2. Obavljanje poslova iz čl.14. Zakona o merama za unapređenje stočarstva,
3. Poslovi pružanja savetodavnih i operativnih usluga u oblasti poljoprivrede,
4. Kontrola proizvodnje semena poljoprivrednog bilja,
5. Kontrola procesa proizvodnje sadnog materijala ruža,
6. Poslovi zdravstvenih pregleda (vizuelni pregledi) u toku vegetacije useva i objekata za  proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala, kao i zdravstvene preglede bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada i sadnog materijala,
7. Postkarantinski nadzor nad objektima pod biljem,
8. Zdravstveni pregled pošiljaka bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz RS.  

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Gačić Marina Stočarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0078/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Gačić Marina
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435537
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0078/2015-03
Biografija: Prikaži
Jocković Milorad Voćarstvo i vinogradarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0082/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jocković Milorad
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435531
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0082/2015-03
Biografija: Prikaži
Rehak Gordana Ratarstvo i povrtarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0080/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rehak Gordana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435535
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0080/2015-03
Biografija: Prikaži
Zlatarić Svetlana Ratarstvo i povrtarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0079/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Zlatarić Svetlana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0079/2015-03
Biografija: Prikaži
Kozlina Zoran Stočarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0081/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Kozlina Zoran
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435534
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0081/2015-03
Biografija: Prikaži
Simić Darko Ratarstvo i povrtarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0126/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Simić Darko
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435532
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0126/2015-03
Biografija: Prikaži
Gošić Slobodan Zaštita bilja 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0083/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Gošić Slobodan
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435538
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0083/2015-03
Biografija: Prikaži
Maksimović Slavica Zaštita bilja 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0127/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Maksimović Slavica
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435539
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0127/2015-03
Biografija: Prikaži
Beljić Zoran Agroekonomija 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0125/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Beljić Zoran
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 648435530
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0125/2015-03
Biografija: Prikaži
Milošević Mirjana Agroekonomija 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0014/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Milošević Mirjana
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0014/2018-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 03.05.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Slepčević , opština Šabac - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Slavka Ivanić sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Pravilnik o podsticajima u biljnoj proizvodnji , savetodavac Slobodan Gošić


  Koordinator: Slobodan Gošić


  Izvor: PSSS Šabac...

  (Maj 03, 2019)
 • Dana 30.04.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Tabanović , opština Šabac - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Rajka Panića sa temom:
  1. 10:00 do 10:45 Pravilnik o podsticajima za unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednim proizvođačima , savetodavac Slavica Maksimović


  Koordinator: Slavica Maksimović


  Izvor: PSSS Šabac...

  (April 30, 2019)
 • Dana 25.04.2019. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Tabanović , opština Šabac - grad, Gazdinstvo Slavka Lukića sa temom:
  1. 10:00 do 11:00 Utvrđivanje lako pristupačnog azota u ječmu , savetodavac Darko Simić

  Cilj radionice je da se prikaže utvrđena količina lako pristupačnog azota u periodu vlatanja ječma sa grin siker aparatom kao i koje su količine potrebne da se unesu azotnih formi đubriva do željenih prinosa.
  Koordinator: Darko Simić


  Izvor: PSSS Šabac...

  (April 25, 2019)
 • Dana 25.04.2019. godine, sa početkom u 13:00 održaće se tribina, mesto Šabac , opština Šabac - grad, Sala PSSS Šabac sa temom:
  1. 13:00 do 13:45 Pravilnik o podsticajima za investicije u mehanizaciju i opremu u biljnoj proizvodnji , savetodavac Slavica Maksimović


  Koordinator: Slavica Maksimović


  Izvor: PSSS Šabac...

  (April 25, 2019)
 • Dana 22.04.2019. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Vukošić , opština Vladimirci, Domaćinstvo Miloša Kuzmanovića sa temom:
  1. 08:30 do 10:00 Priprema mladog krompira za tržište , savetodavac Gordana Rehak

  Na ovoj radionici će se poljoprivrednicima pokazati i objasniti značaj kvalitetne pripreme proizvoda za tržište. Vađenje mladog krompira, pranje, klasifikovanje i pakovanje su vrlo značajne mere za uspešnu pripremu za prodaju, posebno kada se radi o velikim tržišnim lancima kojima treba ponuditi kvalitet dobr...

  (April 22, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
SUDANSKA TRAVA
Prikaži
SUDANSKA TRAVA
Prikaži
Spisak učesnika radionice PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u KO Drenovac- 20.04.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih pri poseti oglednoj farmi u KO Kujavica-19.04.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak učesnika sa radinoce održane u M.Belotiću 18,04,2019
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u KO Rumskoj od- 09.04.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak učesnika radionice održane 08.04.2019. u Štitaru
Prikaži
Spisak sa održane radionice od 06.04.2019.god.u Štitaru
Prikaži
Измена Правилника о подстицајима за набавку нових машина и опреме у сточарству
Prikaži
Soja -agrotehnika
Prikaži
Spisak učesnika tribine održane 28.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Orašcu od 28.03.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u KO Slepčević- 25.03.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Siva pegavost lišća suncokreta - Septoria helianthi
Prikaži
Plamenjača soje - Peronospora manshurica
Prikaži
Spisak sa radionice u Slepčeviću 23.03.2019. godine
Prikaži
Spisak učesnika sa udruženjem ŠEP 22.03.2019.
Prikaži
Spisak učesnika na tribini
Prikaži
Spisak prisutnih prilikom poset Udruženju od 21.03.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Neparazitne bolesti biljaka iz familije Apiaceae-štitonoše
Prikaži
Septoria lycopersici-SIVA PEGAVOST LISTA PARADAJZA
Prikaži
Spisak učesnika sa radionice održane 15.03.2019 u Tabanoviću
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u KO Lipolist- 12.03.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih sa održane tribine iz Pocerskog Metkovića od 07.03.2019.
Prikaži
Spisak prisutnih sa predavanja u Krivaji od 05.03.2019.god
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u KO Bogatić- 02.03.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Šapcu od- 01.03.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Šapcu od 01.03.2019.godine
Prikaži
Spisak učesnika sa predavanja u Pocerskom Metkoviću od 27.02.2019.
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Prvi pravni prethodnik Zavoda, Reonska stanica za zastitu bilja osnovana je 1954. godine, odlukom nadležnog organa-izvršnog veća tadašnje Republike Srbije, a ista se kasnije od 1957. godine transformisala u Poljoprivrednu stanicu Šabac. U kasnijim organizaciono-statusnim promenama, a saglasno važećim zakonskim propisima pravni predhodnici Zavoda su menjali svoj naziv ali su zadržavali osnovnu delatnost (poljoprivredne stručne usluge u biljnoj i stočarskoj proizvodnji) pri tome ne menjajući sedište, koje se od samog osnivanja nalazilo u Šapcu. Status područne poljoprivredne službe Zavod je stekao na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije, koja je doneta 05.08.1992. godine.