Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Šabac, d.o.o.

 

O nama

Delatnost 

Poljoprivredna stručna služba Šabac ima status područne poljoprivredne stručne službe i nosilac je određenih kontrolnih javnih ovlašćenja koja mu je poverilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije.

Naziv opština 

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije 2009.godine, PSS Šabac su povereni poslovi na unapređenju poljoprivredne proizvodnje na području opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Obrenovac i Šabac. 

Osnovne karakteristike teritorije

Opština Šabac, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Obrenovac zahvataju zapadni i severozapadni deo Republike Srbije i pripadaju Mačvanskom okrugu i  Podrinjsko-Kolubarskom regionu. Ova područja ograničena su na severu prema Sremu rekom Savom, na zapadu  prema Bosni, Drinom. Po svom poljoprivrednom potencijalu - resursima,   geografskom položaju, tradiciji - Region spada u najbogatija područja u centralnoj Srbiji. Broj naselja  je 141.

Broj stanovnika

Na području opština Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva, prema popisu iz 2002.   godine živi 191.892 stanovnika. Po popisu  2002. godine na području navedenih opština bilo je  59.168 poljoprivrednih stanovnika. Učešće poljoprivrednog u ukupnom stanovništvu je oko 31 %, ali se znatno razlikuje po opštinama kao rezultat nejednakog privrednog razvoja (Šabac 21%, Vladimirci 50%).

Površina i struktura poljoprivrednog zemljišta  

Ukupna poljoprivredna površina iznosi oko 185.173 ha (bez šumskog zemljišta). Ukupna obradiva povrsina iznosi 166.368 ha , od čega oranična površina je 149.315 ha, a voćnjaci i vinogradi zauzimaju 10.202 ha. Ostalo spada u pašnjake, močvare i trstike.   Specificnosti klime i reljefa   Klimatske odlike područja određene su njegovim geografskim položajem i  konkretnim svojstvima bitnih klimatskih faktora. Srednja godišnja temperatura ovog područja kreće se oko 11,5º. Suma godišnjih padavina varira od 650 do 950 mm, sa takođe značajnim razlikama u padavinama u toku vegetacionog perioda. Dužina vegetacionog perioda kreće se od 240-260 dana.     

Broj zaposlenih
 

Zavod za poljoprivredu ima ukupno 13 zaposlenih, od kojih 7 obavlja savetodavne poslove.  

Kadrovska struktura  

Od ukupnog broja radnika 9 je sa visokom stručnom spremom, 2 sa višom stručnom spremom i 2 sa srednjom stručnom spremom. Oblasti koje pokriva Zavod su: agropedologija, ratarstvo sa povrtarstvom, stočarstvo, voćarstvo sa vinogradarstvom i zaštita bilja. Zavod za poljoprivredu Sabac u organizacionom smislu cine sledeca odeljenja: 

Oprema  

Laboratorije - jedna u okviru koje su:  laboratorija za ispitivanje plodnosti zemljišta, za ispitivanje kvaliteta semena, kvaliteta stočne hrane i za ispitivanje mleka na procenat  mlečne masti. Laboratorija je trenutno u toku akreditacije. Računari: 8 kom., prevozna sredstva (auta): 3 kom.  

Najvažniji poslovi PSS
 

Savetodavni poslovi:

 1. Praćenje odabranih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
 2. Edukativne aktivnosti u vidu direktnog ili indirektnog davanja preporuka i stručnih saveta na unapređenju poljoprivredeno-prehrambene proizvodnje,
 3. Uvođenje novog sortimenta i rasnog sastava izvođenjem demonstracionih ogleda u biljnoj i stočarskoj proizvodnji,
 4. Organizovanje i održavanje predavanja, seminara, radionica i kurseva,
 5. Izdavanje stručnih publikacija kao i svi drugi vidovi javnog informisanja iz oblasti koje se tiču novih dostignuća i zakonskih propisa iz oblasti poljoprivrede,
 6. Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike,
 7. Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima,
 8. Prikupljanje parametara i rad na unapređenju razvoja sela i seoskog turizma,
 9. Pomoć u formiranju i radu udruženja, asocijacija i društvenih grupa na selu,
 10. Informisanje poljoprivrednih proizvođača o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanju životne sredine i
 11. Prognozno-izveštajni poslovi.

Kontrolni poslovi:

1. Ispitivanje plodnosti zemljišta,
2. Obavljanje poslova iz čl.14. Zakona o merama za unapređenje stočarstva,
3. Poslovi pružanja savetodavnih i operativnih usluga u oblasti poljoprivrede,
4. Kontrola proizvodnje semena poljoprivrednog bilja,
5. Kontrola procesa proizvodnje sadnog materijala ruža,
6. Poslovi zdravstvenih pregleda (vizuelni pregledi) u toku vegetacije useva i objekata za  proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala, kao i zdravstvene preglede bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada i sadnog materijala,
7. Postkarantinski nadzor nad objektima pod biljem,
8. Zdravstveni pregled pošiljaka bilja koje se izvoze ili reeksportuju iz RS.  

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Gačić Marina Stočarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0078/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Gačić Marina
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435537
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0078/2015-03
Biografija: Prikaži
Jocković Milorad Voćarstvo i vinogradarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0082/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jocković Milorad
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435531
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0082/2015-03
Biografija: Prikaži
Rehak Gordana Ratarstvo i povrtarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0080/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rehak Gordana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435535
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0080/2015-03
Biografija: Prikaži
Zlatarić Svetlana Ratarstvo i povrtarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0079/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Zlatarić Svetlana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435533
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0079/2015-03
Biografija: Prikaži
Kozlina Zoran Stočarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0081/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Kozlina Zoran
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435534
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0081/2015-03
Biografija: Prikaži
Simić Darko Ratarstvo i povrtarstvo 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0126/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Simić Darko
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435532
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0126/2015-03
Biografija: Prikaži
Gošić Slobodan Zaštita bilja 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0083/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Gošić Slobodan
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435538
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0083/2015-03
Biografija: Prikaži
Maksimović Slavica Zaštita bilja 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0127/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Maksimović Slavica
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 0648435539
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0127/2015-03
Biografija: Prikaži
Beljić Zoran Agroekonomija 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0125/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Beljić Zoran
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni: 648435530
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0125/2015-03
Biografija: Prikaži
Milošević Mirjana Agroekonomija 015301820 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0014/2018-03
pdf
   
Ime i prezime: Milošević Mirjana
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 015301820
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0014/2018-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 05.07.2019. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Drenovac , opština Šabac - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Đorđa Makević sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Pojava i štetnost cikade Reptalus panzeri u kukuruzu , savetodavac Slavica Maksimović

  Cikada koja prenosi fitoplazme na kukuruzu je veoma značajna štetočina i cilj radionice je bio da se skrene pažnja na ovu štetočinu, jer ovi prisutni proizvođači imaju veće proizvodnje kukuruza na svojim gazdinstvima. I zato je...

  (Jul 05, 2019)
 • Dana 05.07.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Drenovac , opština Šabac - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Đorđa Makević sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Pojava i štetnost cikade Reptalus panzeri u kukuruzu , savetodavac Slavica Maksimović


  Koordinator: Slavica Maksimović


  Izvor: PSSS Šabac...

  (Jul 05, 2019)
 • Dana 02.07.2019. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Ribari , opština Šabac - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Milorada Popića sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Uticaj primene poljoprivrednih mašina na dobru poljoprivrednu praksu , savetodavac Darko Simić

  Cilj radionice je gde sam upoznao proizvođače sa dobrom poljoprivrednom praksom na gazdinstvu, kroz uticaj poljopivrednih mašina na higijenu poljoprivrednih proizvoda. Da bi se kvalitet proizvoda očuvao, proizvode treba skladi...

  (Jul 02, 2019)
 • Dana 02.07.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se radionica, mesto Ribari , opština Šabac - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Milorada Popića sa temom:
  1. 11:00 do 12:00 Uticaj primene poljoprivrednih mašina na dobru poljoprivrednu praksu , savetodavac Darko Simić

  Cilj radionice je upoznati proizvođače sa dobrom poljoprivrednom praksom na gazdinstvu, kroz uticaj poljopivrednih mašina na higijenu poljoprivrednih proizvoda.
  Koordinator: Darko Simić


  Izvor: PSSS Šabac...

  (Jul 02, 2019)
 • Dana 27.06.2019. godine, sa početkom u 08:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Bogatić , opština Bogatić, Gazdinstvo Milana Radovanović sa temom:
  1. 08:30 do 09:15 Dobra poljoprivredna praksa u prizvodnji pšenice , savetodavac Slobodan Gošić

  Dobra poljoprivredna praksa je koncept koji podrazumeva primenu određenih postupaka u procesu poljoprivredne proizvodnje odnosno integraciju dobro postavljenog procesa rada i dobro postavljene kontrole, koji ostvaruju ciljeve održive poljoprivre...

  (Jun 27, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Desikacija - šta je to i zašta služi ? - dipl. ing. Gordana Rehak
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u KO Drenovac od- 05.07.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih na Oglednoj farmi u KO Bogatić od-27.06.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Mašinska berba maline
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u KO Grušićod- 26.06.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Bela trulež paradajza - Sclerotinia sclerotiorum
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u KO Krivaja- 24.06.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
spisak učesnika ogledne farme
Prikaži
Spisak učesnika ogledne farme, učenici srednje poljoprivredne škole
Prikaži
Spisak učesnika tribine održane 15.06.2019. PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u KO Šabac od 14.06.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak učesnika sa dana polja PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih sa ogledne farme u Tabanoviću
Prikaži
Spisak prisutnih sa posete oglednoj farmi u Kujavici
Prikaži
Spisak učesnika sa posete Udruženju 31.05.2019.godine
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u KO Sinošević od- 30.05.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Ascochyta pisi - ANTRAKNOZA GRAŠKA
Prikaži
Spisak sa održane radionice iz Miokusa od 27.05.2019.god
Prikaži
Spisak prisutnih na poseti udruženju Društvo pčelara Vladimirci
Prikaži
Spisak prisutnih -Udruženje pčelara KOCELJEVA- 23.05.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u KO Volujac od- 17.05.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak učesnika udruženju Zoran Beljić
Prikaži
Dubina unošenja stajnjaka - Darko Simić
Prikaži
Osoka - Darko Simić
Prikaži
ARTIČOKA - agrotehnika gajenja- dipl. inž. Gordana Rehak
Prikaži
Šaljem Vam spisak održanog sastanka sa udruženjem od 09.05.2019.god.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u KO Slepčević- 03.05.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini od 30.04.2019.-KO Tabanović
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini Šapcu- 25.04.2019.-PSSS Šabac
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Tabanoviću 25.04.2019.
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Prvi pravni prethodnik Zavoda, Reonska stanica za zastitu bilja osnovana je 1954. godine, odlukom nadležnog organa-izvršnog veća tadašnje Republike Srbije, a ista se kasnije od 1957. godine transformisala u Poljoprivrednu stanicu Šabac. U kasnijim organizaciono-statusnim promenama, a saglasno važećim zakonskim propisima pravni predhodnici Zavoda su menjali svoj naziv ali su zadržavali osnovnu delatnost (poljoprivredne stručne usluge u biljnoj i stočarskoj proizvodnji) pri tome ne menjajući sedište, koje se od samog osnivanja nalazilo u Šapcu. Status područne poljoprivredne službe Zavod je stekao na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije, koja je doneta 05.08.1992. godine.