Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Čačak, d.o.o.

 

O nama

Poljoprivredna stručna služba Čačak  radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.
Područje rada Poljoprivredne stručne službe Čačak su područja opština Čačak, Gornji Milanovac, Lučani, Arilje i Požega koje pokrivaju površinu od  270150 ha. Raspolažemo sa podacima za teritorije opština Čačak, Gornji Milanovac i Lučane a to su : 157 naseljenih mesta u kojima živi oko 200.000 stanovnika i 31.000 poljoprivrednih gazdinstava, 125.000 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 56.000 ha oranica, 17.000 ha voćnjaka, i 52.000 ha livada i pašnjaka.
Sa aspekta prirodnih uslova kako klimatskih tako i pedoloških naše područje ima značajnih prednosti u odnosu na druga područja u Srbiji jer je moguće uspešno organizovati proizvodnju u svim oblastima poljoprivrede.Ravničarski deo čačanske kotline i dolina zapadne Morave, pružaju odlične uslove za ratarsku i povrtarsku proizvodnju. Blago talasasti predeli na levoj strani Zapadne Morave, svojom ekspozicijom pružaju izvanredne uslove za plasteničku proizvodnju ranog povrća. Na brdskom području razvijena je voćarska i stočarska proizvodnja. Ovo područje je poznato po velikim voćnim zasadima i odličnim voćarima. Stočarstvo predstavlja stratešku granu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ima posebno mesto i svoju tradiciju. Proizvodi od stočarstva predstavljaju najveći tržišni višak od čega poljoprivrednici ostvaruju preko 50% ukupnog dohotka. Područje Moravičkog okruga je prepoznatljivo po proizvodnji semenskog i merkantilnog krompira i kvalitetne maline.Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 8 diplomiranih inžinjera poljoprivrede. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu labolatorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.

Rad naše službe je podeljen po odsecima i to:

Služba za zaštitu bilja

Služba za ratarstvo

Služba za voćarstvo

Služba za stočarstvo

Služba za agroekonomiju

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Damljanović Milan Ratarstvo i povrtarstvo 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0139/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Damljanović Milan
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni: 0646147755
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0139/2015-03
Biografija: Prikaži
Dragićević-Filipović Snežana Voćarstvo i vinogradarstvo 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0176/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Dragićević-Filipović Snežana
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni: 0641970676
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0176/2015-03
Biografija: Prikaži
Jaćimović Miroslav Stočarstvo 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0143/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jaćimović Miroslav
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni: 0653510014
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0143/2015-03
Biografija: Prikaži
Nišavić-Veljković Vesna Zaštita bilja 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0177/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Nišavić-Veljković Vesna
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni: 0653448344
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0177/2015-03
Biografija: Prikaži
Ševarlić Radovan Agroekonomija 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0147/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Ševarlić Radovan
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni: 0646485649
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0147/2015-03
Biografija: Prikaži
Ćurčić Ljiljana Stočarstvo 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0149/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Ćurčić Ljiljana
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni: 0652576732
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0149/2015-03
Biografija: Prikaži
Tanasković Branko Voćarstvo i vinogradarstvo 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0152/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Tanasković Branko
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni: 0652619040
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0152/2015-03
Biografija: Prikaži
Ivanović Borko Ratarstvo i povrtarstvo 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0151/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Ivanović Borko
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni: 0646485650
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0151/2015-03
Biografija: Prikaži
Janjić Biljana Agroekonomija 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0004/2016-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Janjić Biljana
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni: 0646485674
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0004/2016-03
Biografija: Prikaži
Brajović Nebojša Stočarstvo 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0013/2017-03
pdf
   
Ime i prezime: Brajović Nebojša
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0013/2017-03
Biografija: Prikaži
Petrić Slađana Agroekonomija 032320710 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0196/2015-02
pdf
   
Ime i prezime: Petrić Slađana
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 032320710
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0196/2015-02
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 17.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Čačak , opština Čačak - grad, Prostorije PSSS Čačak sa temama:
  1. 09:00 do 09:30 Krediti, osiguranje i PDV , savetodavac Radovan Ševarlić
  2. 09:30 do 10:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović

  Cilj predavanja je upoznavanje pojoprivrednika sa kreditima, osiguranjem i PDV-om u poljoprivredi, a posebnana pažnja biće posvećena primeni dobre higijenske prakse u proizvodnji maline.
  Koordinator: Rad...

  (Jun 17, 2019)
 • Dana 11.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Kotraža , opština Lučani, Sala MZ Lukovići sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede proizvođačima za podizanje višegodišnjih zasada. , savetodavac Branko Tanasković

  Na održanoj tribini poljoprivrednicima su detaljnije prezentovani podsticaji Ministarstva poljoprivrede za podizanje višegodišnjih zasada, uslovi, rok za konkurisanje, potrebna dokumentacija, kao i prihvatljiv udeo subvencionisani...

  (Jun 11, 2019)
 • Dana 11.06.2019. savetodavac Slađana Petrić posetiće udruženje Udruženje seoskih žena Dragačeva, mesto Guča (varošica), opština Lučani, u periodu od 08:30 do 09:30 časova
  Poseta ima za cilj upoznavanje članova udruženja sa aktuelnim podsticajima Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede u 2019. godini.


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Jun 11, 2019)
 • Dana 11.06.2019. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Kotraža , opština Lučani, Sala MZ Lukovići sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Podsticaji Ministarstva poljoprivrede proizvođačima za podizanje višegodišnjih zasada. , savetodavac Branko Tanasković

  Na zakazanoj tribini poljoprivrednicima će biti detaljnuije prezentovani podsticaji Ministarstva poljoprivrede za podizanje višegodišnjih zasada, uslovi, rok za konkurisanje, potrebna dokumentacija, kao i prihvatljiv udeo subvencionisanih sredstava po osnovu ovog pravilnika.
  ...

  (Jun 11, 2019)
 • Dana 11.06.2019. savetodavac Slađana Petrić posetio je udruženje Udruženje seoskih žena Dragačeva, mesto Guča (varošica), opština Lučani, u periodu od 08:30 do 09:30 časova
  Cilj posete je bio upoznavanje članova udruženja sa aktuelnim podsticajima Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede u 2019. godini.


  Izvor: PSSS Čačak...

  (Jun 11, 2019)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Spisak prisutnih na tribini u selu Kotraža ( MZ Lukovići), 11.06.2019. god.
Prikaži
Јавни позив за подстицаје инвестицијама за примарну биљну производњу
Prikaži
Spisak prisutnih prilikom posete Udruženju seoskih žena Dragačeva 11.06.2019.
Prikaži
Spisak sa radionice u selu Guča 03.06.19.
Prikaži
Spisak sa održane posete oglednoj farmi, dana 29.05.2019. god.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini održanoj u Guči 28.05.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa tribine održane 28.05.2019 u Lučanima
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Pranjanima 24.05.19.
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u selu Milatovići, dana 24.05.2019. god.
Prikaži
Spisak sa obilaska ogledne farme 23.05.2019.
Prikaži
Spisak sa održanog predavanja u Gornjim Branetićima 14 05 2019
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici održanoj 13.05.2019. u Zablaću-Čačak
Prikaži
Spisak prisutnih prilikom posete udruženju 10.05.2019
Prikaži
Spisak prisutnih članova udruženja u poseti 10.05.2019. u Guči
Prikaži
Spisak prisutnih sa radionice održane u Slatini 03.05.2019. godine.
Prikaži
Spisak sa tribine, održane 30.04.2019. god u Gornjoj Gorevnici
Prikaži
Spisak prisutnih članova udruženja Vilamet
Prikaži
Измене правилника о подстицајима за набавку машина и опреме у биљној производњи
Prikaži
Spisak sa tribine održane u Pranjanima 30.04.2019.
Prikaži
Spisak sa održane radionice u Gornjoj Trepči 25 04 2019
Prikaži
Spisak sa održane radionice u Gornjoj Trepči 25 04 2019
Prikaži
Spisak radionica Bečanj
Prikaži
Spisak prisutnih sa tribine Donji Dubac 08,04,2019,
Prikaži
Spisak sa tribine održane u Guči 02.04.2019 godine.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Teočinu od 30.03.2019 Borko Ivanović
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u preljini od 30.03.2019 Borko Ivanović
Prikaži
Spisak prisutnih sa održanog predavanja u Gornjim Branetićima 29.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Bogojevićima u Arilju
Prikaži
spisak prisutnih na predavanju u Čačku 29.03.2019
Prikaži
Spisak prisutnih sa predavanja u Donjem Dubcu 28,03,2019,
Prikaži

Idi na stranu:
Strana:1

Istorijat PSSS

Osnovana je 15. 05. 1958. god. Osnivač je bio tadašnji sreski savez zemljoradničkih zadruga u Čačku i radi kao regionalna poljoprivredna stručna služba.Osnovni zadatak poljoprivredne stručne službe je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju.