Pravni okvir

 

png
("Sl.Gl.RS" broj 30/10 od 07.05.2010. god.)
png
("Sl.Gl.RS" broj 65/14 od 27.06.2014. god.)
png
savetodavnih poslova u poljoprivredi ("Sl.Gl.RS" broj 80/14 od 30.07.2014. god.)
png
savetodavnih poslova u poljoprivredi ("Sl.Gl.RS" broj 84/14 od 15.08.2014. god.)
png
kao i načinu njenog korišćenja, izdavanja i poništavanja ("Sl.Gl.RS" broj 72/14 od 14.07.2014. god.)
png
poljoprivrednih savetodavaca ("Sl.Gl.RS" broj 67/14 od 02.07.2014. god.)
png

7. Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova

u poljoprivredi za 2020. godinu ("Sl.Gl.RS" broj 04/20 od 20.01.2020. god.)

png
png
("Sl. glasnik RS", br. 29/2013, 9/2016 и 44/2018 – dr.zakon)

 

 Подстицајне мере у 2018. години

 

 1. Icon of Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години (Величина: 198.7 KiB)
  Постављено: 30. августа 2018.
 2. Icon of Закључак о усвајању Националног програма руралног развоја од 2018. до 2020. године Закључак о усвајању Националног програма руралног развоја од 2018. до 2020. године (Величина: 25.6 KiB)
  Постављено: 6. августа 2018.
 3. Icon of Прилог 1 Прилог 1 (Величина: 1.7 MiB)
  Постављено: 6. августа 2018.
 4. Icon of Решење о давању сагласности на расподелу добити „Пољопривредне стручне службе Институт Тамиш”, друштво с ограниченом одговорношћу, Панчево за 2017. годину Решење о давању сагласности на расподелу добити „Пољопривредне стручне службе Институт Тамиш”, друштво с ограниченом одговорношћу, Панчево за 2017. годину (Величина: 190.7 KiB)
  Постављено: 3. августа 2018.
 5. Icon of Одлука о измени и допуни Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине Одлука о измени и допуни Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине (Величина: 190.8 KiB)
  Постављено: 4. јуна 2018.
 6. Icon of Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину (Величина: 462.1 KiB)
  Постављено: 29. маја 2018.
 7. Icon of Одлука о образовању радне групе за израду стратешког документа за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији Одлука о образовању радне групе за израду стратешког документа за унапређење производње и тржишта малине у Републици Србији (Величина: 206.9 KiB)
  Постављено: 29. маја 2018.
 8. Icon of Уредба о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа Уредба о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа (Величина: 240.5 KiB)
  Постављено: 23. априла 2018.
 9. Icon of Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2018. годину Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2018. годину (Величина: 801.4 KiB)
  Постављено: 23. априла 2018.
 10. Icon of Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2018. годину Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2018. годину (Величина: 405.9 KiB)
  Постављено: 17. априла 2018.
 11. Icon of Уредбa о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години Уредбa о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2018. години (Величина: 266.7 KiB)
  Постављено: 20. марта 2018.
 12. Icon of Одлука којом се образује Радна група за унапређење развоја дигиталних платформи за подршку пољопривреди Републике Србије Одлука којом се образује Радна група за унапређење развоја дигиталних платформи за подршку пољопривреди Републике Србије (Величина: 203.6 KiB)
  Постављено: 14. марта 2018.
 13. Icon of Уредбa о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години Уредбa о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години (Величина: 225.7 KiB)
  Постављено: 12. марта 2018.
 14. Icon of Уредба о евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију Уредба о евиденцији извозника воћа и поврћа у Руску Федерацију (Величина: 550.4 KiB)
  Постављено: 15. јануара 2018.
 15. Icon of Одлука о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине Одлука о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине (Величина: 115.0 KiB)
  Постављено: 8. јануара 2018.
 16. Icon of Закључак о усвајању Националног програма за пољопривреду за период 2018-2020. године Закључак о усвајању Националног програма за пољопривреду за период 2018-2020. године (Величина: 1.2 MiB)
  Постављено: 5. јануара 2018.

 

Подстицајне мере у 2017. години

 1. Icon of Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину. Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2017. годину. (Величина: 678.0 KiB)
  Постављено: 8. маја 2017.
 2. Icon of Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину (Величина: 424.9 KiB)
  Постављено: 26. априла 2017.
 3. Icon of Уредбa о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2017. годину. Уредбa о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2017. годину. (Величина: 424.3 KiB)
  Постављено: 25. априла 2017.
 4. Icon of Уредбу о утврђивању годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме републике србије у 2017. години Уредбу о утврђивању годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме републике србије у 2017. години (Величина: 256.7 KiB)
  Постављено: 1. марта 2017.
 5. Icon of Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години (Величина: 243.8 KiB)
  Постављено: 7. фебруара 2017.
 6. Icon of Национална стратегија за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла за период од 2016. до 2021. године Национална стратегија за унапређење објеката у којима се послује храном животињског порекла за период од 2016. до 2021. године (Величина: 361.8 KiB)
  Постављено: 11. јануара 2017.
 7. Icon of Oдлукa о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине Oдлукa о измени Одлуке о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине (Величина: 328.9 KiB)
  Постављено: 10. јануара 2017.
 8. Icon of Одлукa о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине Одлукa о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине (Величина: 873.0 KiB)
  Постављено: 10. јануара 2017.

 

Правилници у 2018. години

 

 

 1. Icon of Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2018. годину Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране биљног и мешовитог порекла за 2018. годину (Величина: 373.2 KiB)
  Постављено: 31. августа 2018.
 2. Icon of Правилник о измени и допуни Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета Правилник о измени и допуни Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета (Величина: 541.0 KiB)
  Постављено: 13. августа 2018.
 3. Icon of Решење о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта Решење о образовању Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку за остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта (Величина: 192.7 KiB)
  Постављено: 6. августа 2018.
 4. Icon of Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области шумарства и ловства Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области шумарства и ловства (Величина: 346.4 KiB)
  Постављено: 23. јула 2018.
 5. Icon of Правилника о изменама и допунама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина Правилника о изменама и допунама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина (Величина: 200.2 KiB)
  Постављено: 23. јула 2018.
 6. Icon of Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области шумарства и ловства Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области шумарства и ловства (Величина: 209.8 KiB)
  Постављено: 23. јула 2018.
 7. Icon of Листа средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља Листа средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља (Величина: 2.3 MiB)
  Постављено: 4. јула 2018.
 8. Icon of Правилник о измени Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима Правилник о измени Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Величина: 195.1 KiB)
  Постављено: 2. јула 2018.
 9. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура (Величина: 554.6 KiB)
  Постављено: 25. јуна 2018.
 10. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству (Величина: 473.3 KiB)
  Постављено: 25. јуна 2018.
 11. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње (Величина: 540.8 KiB)
  Постављено: 25. јуна 2018.
 12. Icon of Правилник о измени Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела Правилник о измени Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела (Величина: 193.5 KiB)
  Постављено: 19. јуна 2018.
 13. Icon of Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Величина: 510.6 KiB)
  Постављено: 18. јуна 2018.
 14. Icon of Листа одобрених супстанци Листа одобрених супстанци (Величина: 2.9 MiB)
  Постављено: 12. јуна 2018.
 15. Icon of Правилник o утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2018. годину Правилник o утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2018. годину (Величина: 427.2 KiB)
  Постављено: 30. маја 2018.
 16. Icon of Правилник о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову Правилник о измени Правилника о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову (Величина: 190.8 KiB)
  Постављено: 29. маја 2018.
 17. Icon of Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (Величина: 248.9 KiB)
  Постављено: 28. маја 2018.
 18. Icon of Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела Правилник о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање инфекција живине одређеним серотиповима салмонела (Величина: 369.0 KiB)
  Постављено: 11. маја 2018.
 19. Icon of Правилник o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла Правилник o измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла (Величина: 190.6 KiB)
  Постављено: 7. маја 2018.
 20. Icon of Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу Правилник о изменама Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу (Величина: 101.9 KiB)
  Постављено: 4. маја 2018.
 21. Icon of Правилник o коришћењу подстицаја за органску биљну производњу Правилник o коришћењу подстицаја за органску биљну производњу (Величина: 134.1 KiB)
  Постављено: 4. маја 2018.
 22. Icon of Правилник о изменама и допуни Правилника о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и ... Правилник о изменама и допуни Правилника о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и ... (Величина: 401.7 KiB)
  Постављено: 4. маја 2018.
 23. Icon of Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2018. годину Правилник о утврђивању Програма мера заштите здравља биља за 2018. годину (Величина: 405.4 KiB)
  Постављено: 4. маја 2018.
 24. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње (Величина: 533.4 KiB)
  Постављено: 23. априла 2018.
 25. Icon of Правилник о допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње Правилник о допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње (Величина: 193.3 KiB)
  Постављено: 23. априла 2018.
 26. Icon of Правилник о престанку важења Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво Правилник о престанку важења Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво (Величина: 193.0 KiB)
  Постављено: 23. априла 2018.
 27. Icon of Правилник о измени правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње Правилник о измени правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње (Величина: 332.8 KiB)
  Постављено: 10. априла 2018.
 28. Icon of Правилник о изменама Правилникa о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље Правилник о изменама Правилникa о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље (Величина: 194.8 KiB)
  Постављено: 10. априла 2018.
 29. Icon of Правилник о измени Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља Правилник о измени Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља (Величина: 192.8 KiB)
  Постављено: 3. априла 2018.
 30. Icon of Правилник о Листи малих усева и мање значајних намена Правилник о Листи малих усева и мање значајних намена (Величина: 268.6 KiB)
  Постављено: 3. априла 2018.
 31. Icon of Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (Величина: 443.2 KiB)
  Постављено: 3. априла 2018.
 32. Icon of Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину којe се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину којe се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства (Величина: 232.6 KiB)
  Постављено: 28. марта 2018.
 33. Icon of Правилник о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње Правилник о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње (Величина: 199.7 KiB)
  Постављено: 28. марта 2018.
 34. Icon of Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране за животиње Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране за животиње (Величина: 400.1 KiB)
  Постављено: 28. марта 2018.
 35. Icon of Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности Правилник о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности (Величина: 331.3 KiB)
  Постављено: 28. марта 2018.
 36. Icon of Правилник о измени Правилника о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама Правилник о измени Правилника о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама (Величина: 112.7 KiB)
  Постављено: 28. марта 2018.
 37. Icon of Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и o храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља Правилник о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и o храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (Величина: 1.8 MiB)
  Постављено: 26. марта 2018.
 38. Icon of Правилник о измени Правилника о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина Правилник о измени Правилника о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина (Величина: 161.6 KiB)
  Постављено: 19. марта 2018.
 39. Icon of Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018. годину Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране животињског порекла за 2018. годину (Величина: 563.5 KiB)
  Постављено: 19. марта 2018.
 40. Icon of Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела Правилник о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела (Величина: 189.8 KiB)
  Постављено: 19. марта 2018.
 41. Icon of Правилник o изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла Правилник o изменама Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла (Величина: 193.8 KiB)
  Постављено: 19. марта 2018.
 42. Icon of Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2018. годину Правилник о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2018. годину (Величина: 522.2 KiB)
  Постављено: 16. марта 2018.
 43. Icon of Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије (Величина: 200.8 KiB)
  Постављено: 14. марта 2018.
 44. Icon of Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Правилник о измени Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја (Величина: 468.1 KiB)
  Постављено: 6. марта 2018.
 45. Icon of Правилник о допуни Правилника о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржини и начину вођења регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња Правилник о допуни Правилника о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржини и начину вођења регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња (Величина: 196.2 KiB)
  Постављено: 6. марта 2018.
 46. Icon of Правилник о измени Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране Правилник о измени Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране (Величина: 191.8 KiB)
  Постављено: 6. марта 2018.
 47. Icon of Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину (Величина: 592.7 KiB)
  Постављено: 19. фебруара 2018.
 48. Icon of Правилник о изменама и допуни Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа... Правилник о изменама и допуни Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа... (Величина: 194.8 KiB)
  Постављено: 12. фебруара 2018.
 49. Icon of Наредбa о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња које се могу пренети споредним производима животињског порекла у Републику Србију Наредбa о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести животиња трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија и других болести животиња које се могу пренети споредним производима животињског порекла у Републику Србију (Величина: 265.0 KiB)
  Постављено: 18. јануара 2018.
 50. Icon of Правилник о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу Правилник о измени Правилника о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу (Величина: 192.6 KiB)
  Постављено: 18. јануара 2018.

 

 

 
Правилници у 2017. години

 

 1. Icon of Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2017. годину Правилник о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2017. годину (Величина: 277.7 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 2. Icon of Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла ове правилнике Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла ове правилнике (Величина: 172.1 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 3. Icon of Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу (Величина: 405.1 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 4. Icon of Правилник о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа Правилник о допунама Правилника о енолошким поступцима и енолошким средствима за производњу шире, вина и других производа (Величина: 200.3 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 5. Icon of Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу (Величина: 644.0 KiB)
  Постављено: 5. маја 2017.
 6. Icon of Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља (Величина: 672.1 KiB)
  Постављено: 25. априла 2017.
 7. Icon of Правилник о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима која учествују у fadn систему Правилник о организацији и пословима учесника у функционисању система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима која учествују у fadn систему (Величина: 1.0 MiB)
  Постављено: 25. априла 2017.
 8. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње (Величина: 693.0 KiB)
  Постављено: 20. априла 2017.
 9. Icon of Правилник о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела Правилник о престанку важења Правилника о коришћењу подстицаја у органској сточарској производњи по кошници пчела (Величина: 189.8 KiB)
  Постављено: 20. априла 2017.
 10. Icon of Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (Величина: 362.6 KiB)
  Постављено: 20. априла 2017.
 11. Icon of Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња Правилник о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња (Величина: 251.9 KiB)
  Постављено: 20. априла 2017.
 12. Icon of Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима Правилник о изменама и допуни Правилника о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Величина: 193.8 KiB)
  Постављено: 11. априла 2017.
 13. Icon of Правилник о изменама Правилника подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње Правилник о изменама Правилника подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње (Величина: 117.0 KiB)
  Постављено: 11. априла 2017.
 14. Icon of Правилник о Листи генетских резерви домаћих животиња, начину очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о Листи аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса Правилник о Листи генетских резерви домаћих животиња, начину очувања генетских резерви домаћих животиња, као и о Листи аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса (Величина: 320.6 KiB)
  Постављено: 11. априла 2017.
 15. Icon of Правилник о условима које треба да испуни контролна организација, као и начину и поступку рада контролне организације Правилник о условима које треба да испуни контролна организација, као и начину и поступку рада контролне организације (Величина: 387.0 KiB)
  Постављено: 5. априла 2017.
 16. Icon of Правилник o условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и ... Правилник o условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и ... (Величина: 1.6 MiB)
  Постављено: 5. априла 2017.
 17. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње (Величина: 628.6 KiB)
  Постављено: 28. марта 2017.
 18. Icon of Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима (Величина: 701.4 KiB)
  Постављено: 28. марта 2017.
 19. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора (Величина: 547.3 KiB)
  Постављено: 28. марта 2017.
 20. Icon of Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа (Величина: 749.4 KiB)
  Постављено: 28. марта 2017.
 21. Icon of Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла (Величина: 217.0 KiB)
  Постављено: 21. марта 2017.
 22. Icon of Правилник o измени Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету Правилник o измени Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету (Величина: 190.8 KiB)
  Постављено: 20. марта 2017.
 23. Icon of Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља (Величина: 195.8 KiB)
  Постављено: 14. марта 2017.
 24. Icon of Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране Правилник о декларисању, означавању и рекламирању хране (Величина: 674.0 KiB)
  Постављено: 13. марта 2017.
 25. Icon of Прaвилник o услoвимa и пoступку дaвaњa у зaкуп и нa кoришћeњe пoљoприврeднoг зeмљиштa у држaвнoj свojини Прaвилник o услoвимa и пoступку дaвaњa у зaкуп и нa кoришћeњe пoљoприврeднoг зeмљиштa у држaвнoj свojини (Величина: 508.9 KiB)
  Постављено: 7. марта 2017.
 26. Icon of Правилник  о престанку важења Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла Правилник о престанку важења Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла (Величина: 190.6 KiB)
  Постављено: 3. марта 2017.
 27. Icon of Наредба о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републику Србију Наредба о измени Наредбе о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републику Србију (Величина: 192.9 KiB)
  Постављено: 27. фебруара 2017.
 28. Icon of Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља Правилник о садржини и начину вођења Листе одобрених супстанци, Листе забрањених супстанци и Листе средстава за заштиту биља (Величина: 358.4 KiB)
  Постављено: 20. фебруара 2017.
 29. Icon of Правилник о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову Правилник о међународној потврди (сертификату) о улову и листи производа рибарства за које нису потребне међународне потврде (сертификати) о улову (Величина: 644.1 KiB)
  Постављено: 17. фебруара 2017.
 30. Icon of Правилник о изменама Правилника о листи оцењивача вина и висини надокнаде за рад оцењивача Правилник о изменама Правилника о листи оцењивача вина и висини надокнаде за рад оцењивача (Величина: 283.8 KiB)
  Постављено: 17. фебруара 2017.
 31. Icon of Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта Списак уписаних, односно брисаних јавних складишта из регистра јавних складишта (Величина: 195.3 KiB)
  Постављено: 7. фебруара 2017.
 32. Icon of Правилник о измени Правилника о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама Правилник о измени Правилника о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама (Величина: 190.5 KiB)
  Постављено: 7. фебруара 2017.
 33. Icon of Правилник о изменама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво Правилник о изменама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво (Величина: 191.9 KiB)
  Постављено: 7. фебруара 2017.
 34. Icon of Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини Програма подршке за спровођење пољопривредне  политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја (Величина: 899.3 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.
 35. Icon of Правилник о садржини и начину вођења регистра произвођача јаких алкохолних пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја Правилник о садржини и начину вођења регистра произвођача јаких алкохолних пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја (Величина: 386.1 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.
 36. Icon of Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради Правилник о допуни Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради (Величина: 189.5 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.
 37. Icon of Наредба о допуни Наредбе о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама Наредба о допуни Наредбе о мерама заштите и санације шума оштећених ледоломима и ледоизвалама (Величина: 189.9 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.
 38. Icon of Правилник о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина Правилник о захтевима за производњу и промет ароматизованих вина (Величина: 383.3 KiB)
  Постављено: 9. јануара 2017.