Download details
PSSS Leskovac - Bilten Jun 2018 PSSS Leskovac - Bilten Jun 2018 HOT
(0 votes)

1.Inokulacija nesazrelih plodova raznih sorti voćaka i drugih biljnih vrsta kao pouzdan i brzi test provere pa- togenosti Erwinia amylovora - Gordana Jovanović
2.Deblo trajni organ voćaka - Mitić Aleksandar
3.Pravilna setva lucerke - Boban Stanković
4.Fiziološki poremećaji na plodu paradajza - Jelena Stojiljković
5.Radovi na pčelinjaku juna meseca-Nenad Stefanović
6.Zlatasto žutilo vinove loze - Bojana Karapandžić
7.Integrisana zaštita povrća- Mirjana Petrović
8.Kako konkurisati za Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja - Igor Ristić

Data
Created 2018-06-25
Changed
Version
Size 2.11 MB
Rating
(0 votes)
Author
MD5 Checksum c41d2e1296c865ee88427e79ca56f6a1
Created by Administrator
Changed by
Downloads 298
License
Price
Website
SHA1 Checksum 74f231a54c9f58f045cf3e1cd11e5f782aa863ab
Filename:PSSS ...018.pdf
Size:2.11 MB